Słownik Stronga

G3305

G3305

μέντοι

Język:
grecki
Transliteracja:
méntoi
Wymowa:
men'-toy
Definicja:
też

- Oryginał: μέντοι

- Transliteracja: mentoi

- Fonetyczny: męski-zabawkowy

- Definicja:

1. ale jednak, jakże to jest.

- Pochodzenie: z G3203 i G5104

- Wpis TDNT: Brak

- Część(-e) mowy:

- Strong's: Od G3303 i G5104; rzeczywiście, choć takjest jednak: - również, ale jakżej bynaj niemniej jednak.


Więcej w słowniku Blue Letter Bible lub Bible Hub

 

Nowodworski Przekład Interlinearny

Siglum
Treść
A na to przyszli uczniowie Jego, i dziwili się, że z kobietą mówił; nikt jednakże [nie] powiedział: Co [u niej] szukasz? lub: Czemu mówisz z nią?
Nikt jednak śmiało [nie] mówił o Nim z obawy [przed] Judejczykami.
Chociaż jednak i z przywódców liczni uwierzyli w Niego, ale przez Faryzeuszy nie przyznawali się, aby nie poza zgromadzeniem stali się.
I zajrzawszy widzi leżące płótna, nie jednak wszedł.
Wczesny ranek zaś już staje się; stanął Jezus na brzegu; nie jednakże poznali uczniowie, że Jezus jest.
Podobnie jednak i ci mający marzenia, ciała kalają, zwierzchności zaś odrzucają, chwałom zaś bluźnią.

 

Interlinearny Przekład Oblubienicy

Siglum
Treść
I na to przyszli uczniowie Jego i zdziwili się że z kobietą mówił żaden jednak powiedział czego szukasz lub dlaczego mówisz z nią
Nikt jednak otwarcie mówił o Nim z powodu strachu przed Judejczykami
Chociaż jednak i z przywódców wielu uwierzyło w Niego ale ze względu na faryzeuszów nie wyznawali aby nie wyłączeni ze zgromadzenia staliby się
i schyliwszy się w dół widzi leżące płótna nie jednak wszedł
Rano zaś już gdy stało się stanął Jezus na brzegu nie jednak wiedzieli uczniowie że Jezus jest
Jednak mocny fundament Boga stał mając pieczęć tę poznał Pan będących Jego i niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy wymieniający imię Pomazańca
Jeśli jednak prawo spełniacie królewskie zgodnie z Pismem będziesz miłował bliźniego twojego jak siebie samego dobrze czynicie
Podobnie jednak i ci którzy są snom oddani ciało wprawdzie kalają panowanie zaś odrzucają chwały zaś bluźnią