Słownik Stronga

G3985

G3985

πειράζω

Język:
grecki
Transliteracja:
peirázō
Wymowa:
pi-rad'-zo
Definicja:
aby udowodnić, spróbować, przetestować, skusić- Oryginał: πειράζω

- Transliteracja: Peirazo

- Fonetyczne: pi-rad'-zo

- Definicja:

1. aby spróbować, czy coś można zrobić

a. próbować, dążyć

2. próbować, próbować, testować: w celu ustalenia jego ilości lub tego, co myśli, lub jak będzie się zachowywał

a. w dobrym tego słowa znaczeniu

b. w złym sensie, aby przetestować jednego złośliwie, podstępnie, aby udowodnić jego uczucia lub osądy

c. próbować lub testować swoją wiarę, cnotę, charakter, przez nakłanianie do grzechu

1. zabiegać o grzech, kusić 1c

d. o pokusach diabła

e. po użyciu OT

1. Boga: wyrządzać zło jednemu, aby udowodnić jego charakter i niezłomność jego wiary

2. Mówi się, że ludzie kuszą Boga przez pokazy nieufności, jakby chcieli spróbować, czy nie ufa się Mu słusznie.

3. przez bezbożne lub niegodziwe postępowanie, aby wypróbować Bożą sprawiedliwość i cierpliwość oraz rzucić Mu wyzwanie, aby dać dowód Jego doskonałości.

- Pochodzenie: z G3984

- Wpis TDNT: 06:23,8

- Część (części) mowy: Czasownik

- Strong's: Od G3984; aby przetestować (obiektywnie), że jest to próba zbadania dyscypliny kuszenia: - badanie testuj idź udowodnić pokusę (-er) spróbuj.


Więcej w słowniku Blue Letter Bible lub Bible Hub

 

Nowodworski Przekład Interlinearny

Siglum
Treść
I stało się po wypowiedziach tych, [że] Bóg poddał próbie Abrahama i powiedział do niego: Abrahamie, Abrahamie! Zaś odpowiedział: Otom ja.
Wtedy Jezus wyprowadzony został na pustkowie przez Ducha by zostać wypróbowanym przez przeciwnika.
i podszedłszy doświadczający [Go] powiedział Mu, Jeśli Synem jesteś Boga, powiedz, by kamienie te chlebami stały się.
inni zaś poddając próbie, znaku z nieba szukali od Niego.
To zaś mówił wyróbowując go; sam bowiem wiedział, co zamierzał uczynić.
Te zaś mówili poddając próbie Go, aby mieć [o co] oskarżać Jego. Zaś Jezus w dół schyliwszy się palcem pisał po ziemi.
Znam dzieła twe i trud i wytrwałość twą, i że nie możesz znieść złych, i wypróbowałeś mówiących o sobie "Wysłannicy" a nie są, i znalazłeś ich fałszywymi.
Nie bój się co masz wycierpieć. Oto zamierza wtrącać przeciwnik z was do więzienia, aby wypróbowani zostalibyście i będziecie mieć ucisk dni dziesięć. Stawaj się wierny aż do śmierci, a dam ci wieniec życia.
bowiem ustrzegłeś słowo wytrwałości Mej, i ja ciebie ustrzegę od godziny próby mającej przychodzić na zamieszkujących całą [ziemię], doświadczyć mieszkających na ziemi.

 

IPD

Siglum
Treść
I każdego proroka mówiącego w Duchu, nie będziecie kusili i nie będziecie wątpili. Każdy bowiem grzech będzie odpuszczony, ten zaś grzech nie będzie odpuszczony.

 

Interlinearny Przekład Oblubienicy

Siglum
Treść
Wtedy Jezus został wyprowadzony na pustkowie przez Ducha by zostać doświadczonym przez oszczercę
I podszedłszy do Niego ten poddający próbie powiedział jeśli Syn jesteś Boga powiedz aby kamienie te chleby stałyby się
I podszedłszy faryzeusze i saduceusze poddając próbie zapytali Go o znak z nieba by pokazać im
I podeszli do Niego faryzeusze poddając próbie Go i mówiąc Mu czy wolno człowiekowi oddalić żonę jego dla każdej przyczyny
Poznawszy zaś Jezus niegodziwość ich powiedział dlaczego Mnie doświadczacie obłudnicy
I zapytał jeden z nich znawca Prawa poddając próbie Go i mówiąc
I był tam na pustkowiu dni czterdzieści który jest doświadczany przez szatana i był ze zwierzętami a zwiastunowie służyli Mu
I wyszli faryzeusze i zaczęli dociekać razem z Nim szukając od Niego znaku z nieba poddając próbie Go
I podszedłszy faryzeusze spytali Go jeśli wolno mężowi żonę opuścić poddając próbie Go
Oddalibyśmy czy nie oddalibyśmy zaś znając ich obłudę powiedział im dlaczego Mnie doświadczacie przynieście Mi denar aby zobaczyłbym
dni czterdzieści który jest doświadczany przez oszczercę i nie zjadł nic w dniach tych i gdy zostały skończone one później zgłodniał
Inni zaś poddając próbie znak od Niego szukali z nieba
Dostrzegłszy zaś ich przebiegłość powiedział do nich czemu Mnie doświadczacie
To zaś mówił poddając próbie go sam bowiem wiedział co miał czynić
To zaś mówili poddając próbie Go aby mieliby za co oskarżać Go zaś Jezus w dół schyliwszy się palcem pisał na ziemi nie zwracając uwagi
zaś Piotr powiedział do niej dlaczego po co zostałaś umówiona zostaliście umówieni wy doświadczyć Ducha Pana oto stopy tych którzy pogrzebali męża twojego przed drzwiami i wyniosą ciebie
Teraz więc dlaczego doświadczacie Boga nałożyć jarzmo na szyję uczniów którego ani ojcowie nasi ani my byliśmy silni unieść
Przyszedłszy po Mizji próbowali naprzeciw Bitynii iść i nie pozwolił im Duch
który i świątynię próbował profanować którego i uchwyciliśmy i według naszego Prawa chcieliśmy sądzić
Nie pozbawiajcie się wzajemnie jeśli nie kto kolwiek z obopólnej zgody do pory aby mielibyście czas postu i modlitwy i znów przy tym samym schodzilibyście się aby nie próbowałby was szatan przez niepowściągliwość waszą
Ani nie wystawialibyśmy na próbę Pomazańca tak jak i niektórzy z nich wystawiali na próbę i przez węże poginęli
Próba was nie wzięła jeśli nie ludzka wierny zaś Bóg który nie pozwoli wam zostać doświadczonymi ponad co możecie ale uczyni razem z próbą i wyjście by móc wam wytrzymać
Siebie samego doświadczajcie jeśli jesteście w wierze siebie samych badajcie czy nie uznajecie siebie samych że Jezus Pomazaniec w was jest chyba nie jacyś niewypróbowani jesteście
Bracia jeśli i wcześniej zostałby wzięty człowiek w jakimś upadku wy duchowi poprawiajcie takiego w duchu łagodności bacząc na siebie aby nie i ty zostałbyś doświadczony
Przez to i ja już więcej nie wytrzymując posłałem ku poznać wiarę waszą aby czasem nie wystawił na próbę was poddający próbie i na puste stałby się trud nasz
W czym bowiem doznał cierpienia On zostawszy doświadczonym może którzy są doświadczani pomóc
gdzie wystawiali na próbę Mnie ojcowie wasi wystawiali na próbę Mnie i zobaczyli dzieła moje przez czterdzieści lat
nie bowiem mamy arcykapłana nie mogącego współczuć w słabościach naszych który jest doświadczony zaś we wszystkim według podobieństwa oprócz grzechu
Wiarą przyniósł Abraham Izaaka który jest doświadczany i jednorodzonego przynosił obietnice przyjąwszy
zostali ukamienowani zostali przecięci byli doświadczani przez morderstwo miecza umarli obeszli wkoło w owczych skórach w kozich skórach którzy mają niedostatki którzy są uciskani którym wyrządza się zło
Nikt który jest doświadczany niech mówi że od Boga jestem doświadczany bowiem Bóg niepodatny na doświadczenia jest zła doświadcza zaś sam nikogo
Każdy zaś jest doświadczany przez własne pożądanie będąc pociąganym i nęcąc
Znam dzieła twoje i trud twój i wytrwałość twoją i że nie możesz unieść złych i doświadczyłeś zapewniających być wysłannikami a nie są i znalazłeś ich fałszywymi
Niczego bój się co masz cierpieć oto zamierza rzucić z was oszczerca do strażnicy aby zostalibyście wypróbowani i będziecie mieć ucisk dni dziesięć stawaj się wierny aż do śmierci a dam ci wieniec życia
Gdyż zachowałeś Słowo wytrwałości mojej i Ja ciebie zachowam od godziny próby mającej przyjść na świat zamieszkały cały doświadczyć zamieszkujących na ziemi