Słownik Stronga

G4972

G4972

σφραγίζω

Język:
grecki
Transliteracja:
sphragizō
Wymowa:
sfrag-id'-zo
Definicja:
zapieczętowaćZarys użycia Biblii 

 • nałożyć pieczęć, oznaczyć pieczęcią, zapieczętować
 • dla bezpieczeństwa: od szatana
 • Ponieważ rzeczy zapieczętowane są ukryte (jak treść listu), ukrywać się, milczeć, utrzymywać w tajemnicy
 • w celu oznaczenia osoby lub rzeczy
 • oznaczyć odciskiem pieczęci lub pieczęci
 • Mówi się, że aniołowie są zapieczętowani przez Boga
 • w celu udowodnienia, potwierdzenia lub poświadczenia czegoś
 • Aby potwierdzić uwierzytelnienie, umieść ponad wszelką wątpliwość
 • dokumentu pisemnego
 • udowodnić komuś swoje świadectwo, że jest tym, za kogo się podaje;
 • Definicja Stronga 

  σφραγίζω sphragízō, sfrag-id'-zo; od G4973; stemplować (sygnetem lub znakiem prywatnym) dla zabezpieczenia lub zabezpieczenia (dosłownie lub w przenośni); W domyśle, aby zachować tajemnicę, zaświadczyć: (ustaw A, ustaw na) zapieczętować, zatrzymać.

  Leksykon grecki Thayera

  σφραγίζω (Objawienie 7:3); 1 aoryst ἐσφραγισα; 1 imiesłów średni aorystyczny σφραγισάμενος; imiesłów bierny, doskonały ἐσφραγισμενος; 1 aorysta ἐσφραγίσθην; (2 Koryntian 11:10 Rec.st podaje formę σφραγίσεται de coniectura vel errore (Tdf.; patrz jego notatka we fragmencie)); (σφραγίς, które patrzą); Wrzesień dla חָתַם; nałożyć pieczęć, oznaczyć pieczęcią, zapieczętować;
  A. Dla bezpieczeństwa: τί, Mateusza 27:66; mianowicie τήν ἄβυσσον, aby go zamknąć, aby szatan po wrzuceniu do niego nie wyszedł; Stąd dodanie ἐπάνω αὐτοῦ, nad nim i. e. Szatan, Objawienie Jana 20:3 (ἐν  tj. δώματι κεραυνός ἐστιν ἐσφραγισμενος, Ajschylos Eum. 828; środek σφραγίζομαι τήν θύραν, Bel i smok, Bel 1:14, Teod.).
  b. Ponieważ rzeczy zapieczętowane są ukryte (jak treść listu) (σφραγίζω oznacza, tropikalnie, ukrywać się (Powtórzonego Prawa 32:34), zachować milczenie, utrzymywać w tajemnicy: τί, Objawienie Jana 10:4; Apokalipsa 22:10 (τάς ἁμαρτίας, Daniela 9:24, Teod.; τάς ἀνομίας, Hioba 14:17; τούς λόγους σιγή, Stobaeus, flor. 34, 9, s. 215; θαυματα πολλά σοφή σφρηγισσατο σιγή,


  Więcej w słowniku Blue Letter Bible lub Bible Hub

   

  Nowodworski Przekład Interlinearny

  Siglum
  Treść
  Ten [,który wziął] jego świadectwo, opieczętował, że Bóg prawdą jest.
  Pracujcie nie [na] pokarm, [który] niszczeje, ale pokarm, [który] trwa ku życiu wiecznemu, który Syn człowieka wam da. Tego bowiem Ojciec opieczętował, Bóg.
  To więc wypełniwszy, i opieczętowawszy im owoc ten, odejdę przez was ku Hiszpanii;
  w którym i wy, wysłuchawszy słowa prawdy, dobrej nowiny zbawienia waszego, w którym i uwierzywszy zostaliście zapieczętowani Duchem, obietnicy Świętym,
  I nie smućcie Ducha Świętego Boga, w którym zostaliście zapieczętowani ku dniu odkupienia.
  mówiąc: Nie uczynilibyście niesprawiedliwości ziemi ani morzu ani drzewom, aż opieczętowalibyśmy sług Boga naszego na czołach ich.
  i usłyszałem liczbę którzy są opieczętowani: sto czterdzieści cztery tysiące, którzy są opieczętowani z każdego plemienia synów Izraela:
  z plemienia Judy dwanaście tysięcy którzy są opieczętowani, z plemienia Rubena dwanaście tysięcy, z plemienia Gada dwanaście tysięcy,
  z plemienia Zabulona dwanaście tysięcy, z plemienia Józefa dwanaście tysięcy, z plemienia Beniamina dwanaście tysięcy, którzy są opieczętowani.
  A kiedy słowa wyrzekło siedem grzmotów, zamierzałem pisać, i usłyszałem głos z nieba mówiący: Zapieczętuj te słowa które wyrzekło siedem grzmotów, a nie te zapisałbyś.

   

  Interlinearny Przekład Oblubienicy

  Siglum
  Treść
  zaś poszedłszy zabezpieczyli grób opieczętowawszy kamień ze strażą
  Ten który przyjął Jego świadectwo opieczętował że Bóg szczery jest
  Pracujcie nie o pokarm który ginie ale o pokarm trwający dla życia wiecznego który Syn człowieka wam da Tego bowiem Ojciec opieczętował Bóg
  To więc wypełniwszy i opieczętowawszy sobie dla nich owoc ten odejdę przez was do Hiszpanii
  i który opieczętował nas i który dał zadatek Ducha w sercach naszych
  w którym i wy usłyszawszy Słowo prawdy dobrą nowinę o zbawieniu waszym w którym i uwierzywszy zostaliście opieczętowani Duchem obietnicy tym Świętym
  i nie smućcie Ducha Świętego Boga w którym zostaliście opieczętowani w dzień odkupienia
  mówiąc nie czynilibyście niesprawiedliwości ziemi ani morzu ani drzewom aż do kiedy opieczętowalibyśmy niewolników Boga naszego na czołach ich
  I usłyszałem liczbę którzy są opieczętowani sto czterdzieści cztery tysiące którzy są opieczętowani z każdego plemienia synów Izraela
  Z plemienia Judy dwanaście tysięcy którzy są opieczętowani z plemienia Rubena dwanaście tysięcy którzy są opieczętowani z plemienia Gada dwanaście tysięcy którzy są opieczętowani
  Z plemienia Asera dwanaście tysięcy którzy są opieczętowani z plemienia Neftalego dwanaście tysięcy którzy są opieczętowani z plemienia Manassesa dwanaście tysięcy którzy są opieczętowani
  Z plemienia Symeona dwanaście tysięcy którzy są opieczętowani z plemienia Lewiego dwanaście tysięcy którzy są opieczętowani z plemienia Issachara dwanaście tysięcy którzy są opieczętowani
  Z plemienia Zabulona dwanaście tysięcy którzy są opieczętowani z plemienia Józefa dwanaście tysięcy którzy są opieczętowani z plemienia Beniamina dwanaście tysięcy którzy są opieczętowani
  I gdy powiedziało siedem grzmotów głosami swoimi miałem pisać i usłyszałem głos z nieba mówiący mi zapieczętuj co powiedziało siedem grzmotów i nie te napisałbyś
  I rzucił go do otchłani i zamknął go i opieczętował na nim aby nie zwiódłby narody już aż zostałoby dokonane tysiąc lat i po tych trzeba on zostać rozwiązanym krótki czas
  I mówi mi nie zapieczętowałbyś słów proroctwa zwoju tego gdyż pora blisko jest