Słownik Stronga

G5486

G5486

χάρισμα

Język:
grecki
Transliteracja:
CHÁRISMA
Wymowa:
CHÁRISMA
Definicja:
talent

χάρισμα chárisma, khar'-is-mah; z G5483; (boska) napiwek, czyli wyzwolenie (od niebezpieczeństwa lub namiętności); (szczególnie) dar (duchowy), tj. (subiektywnie) kwalifikacja religijna lub (obiektywnie) cudowna zdolność: - (bezpłatny) dar. Przykłady: 1. przysługę, z jaką otrzymuje się bez własnej zasługi 2. dar łaski Bożej 3. dar wiary, wiedzy, świętości, cnoty 4. ekonomia łaski Bożej, przez którą przebaczenie grzechów i wieczne zbawienie jest wyznaczone grzesznikom ze względu na zasługi Chrystusa pochwyconego przez wiarę 5. łaska lub dary oznaczające niezwykłe moce, wyróżniające niektórych chrześcijan i umożliwiające im służenie Kościołowi Chrystusowemu, którego przyjęcie następuje dzięki mocy łaski Bożej działającej na ich dusze przez Ducha Świętego

Więcej w słowniku Blue Letter Bible lub Bible Hub

 

Nowodworski Przekład Interlinearny

Siglum
Treść
Pragnę bowiem zobaczyłbym was, aby jakiś przekazałbym dar łaski wam duchowy ku utwierdzeniu was,
Ale nie jak [z] upadkiem, tak i [z] darem łaski. Jeśli bowiem [przez] jednego upadek wielu zginęło, [o] wiele więcej łaska Boga i dar w łasce [przez] jednego człowieka, Jezusa Pomazańca, w licznych pomnożyła się.
I nie [tak] jak z powodu jednego, który zgrzeszył [jest z tym] darem, bowiem sąd od jednego ku potępieniu, zaś dar łaski przez liczne upadki ku usprawiedliwieniu.
Bowiem zapłatą grzechu śmierć, zaś łaskawością Boga, życie wieczne w Pomazańcu Jezusie Panu naszym.
nieżałowanymi bowiem dary łaski i powołanie Boga.
Mając zaś dary łaski według łaski danej nam, różne: jeśli prorokowanie, według analogii wiary,
Dla tej przyczyny przypominam ci [by] rozpalić ogień daru łaski Boga, [który] jest w tobie, przez nałożenie rąk mych.

 

IPD

Siglum
Treść
Każdemu proszącemu cię daj i nie żądaj zwrotu. Wszystkim bowiem chce dać Ojciec z Jego daru łaski. Błogosławiony dający według przykazania, niewinny bowiem jest. Biada biorącemu, jeśli rzeczywiście bowiem potrzebę mający przyjmuje ktoś, niewinny będzie. Zaś nie potrzebę mający dostanie karę. Dlaczego wziął i na co? W zawstydzeniu zaś który stał się zostanie wypytany o [to] co zrobił, i nie wyjdzie stamtąd zanim nie odda ostatniego grosza.

 

Interlinearny Przekład Oblubienicy

Siglum
Treść
Pragnę bowiem zobaczyć was aby jakiś przekazałbym dar łaski wam duchowy ku zostać utwierdzonymi wy
Ale nie jak upadek tak i dar łaski jeśli bowiem z powodu jednego upadku liczni umarli wiele bardziej łaska Boga i dar w łasce Jednego człowieka Jezusa Pomazańca względem wielu zaobfitowała
i nie jak przez jednego który zgrzeszył dar wprawdzie bowiem wyrok za jednego ku potępieniu zaś dar łaski za wiele upadków ku sprawiedliwości
Bowiem zapłata grzechu śmierć zaś dar łaski Boga życie wieczne w Pomazańcu Jezusie Panu naszym
nieżałowane bowiem dary łaski i powołanie Boga
Mając zaś dary łaski według łaski tej która została dana nam różne czy to prorokowanie według proporcji wiary
tak że wam nie być w niedostatku w żadnym darze łaski oczekujący objawienia Pana naszego Jezusa Pomazańca
Chcę bowiem wszyscy ludzie być jak i ja ale każdy własny dar łaski ma z Boga ten wprawdzie tak ten zaś tak
Rozdzielenia zaś darów łaski są ten zaś sam Duch
innemu zaś wiara w tym samym Duchu innemu zaś dary łaski uzdrowień w tym samym Duchu
I których wprawdzie ustanowił Bóg w zgromadzeniu najpierw wysłanników powtórnie proroków po trzecie nauczycieli następnie moce następnie dary łaski uzdrowień pomocy rządzenia rodzaje języków
czy wszyscy dary łaski mają uzdrowień czy wszyscy językami mówią czy wszyscy tłumaczą
Starajcie się usilnie zaś o dary łaski lepsze a jeszcze w nadmiarze drogę wam ukazuję
współdziałając i was za nas prośbą aby od wielu twarzy ten względem nas dar łaski przez wielu otrzymałby dziękczynienie za nas
Nie zaniedbuj tego w tobie daru łaski który został dany ci przez prorokowanie z nałożeniem rąk starszych
dla której przyczyny przypominam ci by rozpalić ogień dar łaski Boga który jest w tobie przez nałożenie rąk moich
każdy tak jak otrzymał dar łaski ku sobie nim służąc jako dobrzy zarządcy różnorodnej łaski Boga