Słownik Stronga

G686

G686

ἄρα

Język:
grecki
Transliteracja:
ára
Wymowa:
ar'-ah
Definicja:
dlatego- Oryginał: ἄρα

- Transliteracja: Ara

- Fonetyczny: ar'-ah

- Definicja:

1. wtedy, a więc, dlatego

- Pochodzenie: prawdopodobnie z G142 (poprzez pomysł wyciągnięcia wniosku)

- Wpis TDNT: Brak

- Część(-e) mowy:

- Strong's: Prawdopodobnie z G142 (poprzez pomysł wyciągnięcia wniosku); cząstka oznaczająca wnioskowanie mniej lub bardziej decydujące (jak następuje): - szczęśliwie (co) sposób (człowieka) bez wątpienia może tak być, więc naprawdę dlatego. Często stosowany w połączeniu z innymi cząstkami, zwłaszcza G1065 lub G3767 (po) lub G1487 (przed). Porównaj także G687.


Więcej w słowniku Blue Letter Bible lub Bible Hub

 

Nowodworski Przekład Interlinearny

Siglum
Treść
Więc po owocach ich poznacie ich.
Jeśli zaś w Duchu Boga Ja wyrzucam demony, wtedy nadeszło do was Królestwo Boga.
Jeśli zaś przez palec Boga Ja wyrzucam demony, wtedy nadeszło do was królestwo Boga.
Wtedy więc jak przez jednego upadek na wszystkich ludzi ku potępieniu, tak i przez jednego sprawiedliwego czynu na wszystkich ludzi ku uznaniu za sprawiedliwych, [przyszło] życie.
Wtedy więc, [za] życia męża, cudzołożnicy otrzyma imię, jeśli się stanie mężowi innemu; jeśli zaś umarłby mąż, wolna jest od Prawa, nie jest ona cudzołożnicą, stawszy się mężowi innemu.
Znajduję wtedy [to] prawo [dla] chcącego mnie czynić dobre, lecz mnie zło narzuca się;
Wdzięczność [zaś] Bogu przez Jezusa Pomazańca Pana naszego! Tak więc sam ja umysłem służę Prawu Boga, zaś ciałem prawu grzechu.
Żadnego więc teraz wyroku potępienia [dla tych] w Pomazańcu Jezusie.
Wtedy więc, bracia, dłużnikami jesteśmy, nie ciała, [aby] według ciała żyć.
tedy więc nie [zależy to od] pragnącego ani zabiegającego, ale [od] miłosierdzia Boga.
Tedy więc któremu chce okazuje miłosierdzie, którego zaś zechce, zatwardza
Albowiem wiara [jest] z usłyszenia [przesłania], i to usłyszenia [przesłania] przez wypowiedź Pomazańca.
Zatem [więc] każdy [z] nas za siebie samego słowo da [ Bogu].
Zatem więc [do tego] pokoju dążmy i [temu co służy] zbudowaniu ku sobie nawzajem.
Dlatego więc już nie jesteście obcy i przechodniami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga,

 

Interlinearny Przekład Oblubienicy

Siglum
Treść
Zatem prawdziwie z owoców ich poznacie ich
Jeśli zaś Ja w Duchu Boga wyrzucam demony zatem nadeszło do was Królestwo Boga
Mówi Mu Piotr od obcych powiedział mu Jezus zatem prawdziwie wolni są synowie
A zobaczywszy figowiec daleko mający liście przyszedł jeśli zatem znajdzie coś na nim i przyszedłszy do niego nic znalazł jeśli nie liście nie bowiem była pora fig
Jeśli zaś w palcu Boga wyrzucam demony zatem nadeszło do was Królestwo Boga
Zatem świadczycie i zgadzacie się z czynami ojców waszych gdyż oni wprawdzie zabili ich wy zaś budujecie ich grobowce
Opamiętaj się więc od złości twojej tej i poproś Boga czy zatem zostanie odpuszczony ci zamiar serca twojego
Usłyszawszy zaś te ucichli i chwalili Boga mówiąc zatem i poganom Bóg nawrócenie dał do życia
by szukać Pana jeśli zatem rzeczywiście oby dotknęli Go i oby znaleźli i rzeczywiście nie daleko od jednego każdego z nas będącego
Zatem więc jak przez jednego upadek na wszystkich ludzi ku potępieniu tak i przez jednego sprawiedliwego czynu na wszystkich ludzi ku uznaniu za sprawiedliwe życie
Zatem więc żyjącego męża cudzołożnica otrzyma imię jeśli stałaby się męża innego jeśli zaś umarłby mąż wolna jest od tego prawa nie być ona cudzołożnicą która stała się męża innego
Znajduję zatem prawo gdy chcę ja czynić dobre że mnie złe jest obecne
Dziękuję Bogu przez Jezusa Pomazańca Pana naszego zatem więc sam ja wprawdzie umysłem jestem niewolnikiem Prawa Boga zaś ciałem prawu grzechu
Żadne zatem teraz potępienie w Pomazańcu Jezusie nie według ciała chodzących ale według Ducha
Zatem więc bracia winni jesteśmy nie ciału według ciała żyć
Zatem więc nie chcącego ani zabiegającego ale Tego mającego litość Boga
Zatem więc nad którym chce okazuje miłosierdzie którego zaś chce zatwardza
Zatem wiara ze słuchania zaś słuch przez wypowiedź Boga
Zatem więc każdy z nas o sobie samym słowo da Bogu
Zatem więc tych pokoju zabiegalibyśmy i tych zbudowania ku jedni drugim
A nie wcale z rozpustnikami świata tego lub z chciwcami lub zdziercami lub bałwochwalcami skoro jesteście zobowiązani zatem z tego świata wyjść
Jest uświęcony bowiem mąż niewierzący przez żonę i jest uświęcona żona niewierząca w mężu skoro zatem dzieci wasze nieczyste jest są teraz zaś święte jest są
Jeśli zaś Pomazaniec nie jest wzbudzony próżne zatem głoszenie nasze próżna zaś i wiara wasza
Jesteśmy znalezieni zaś i fałszywymi świadkami Boga że zaświadczyliśmy przeciw Bogu że wzbudził Pomazańca którego nie wzbudził jeśli właśnie zatem martwi nie są wzbudzani
Zatem i ci którzy zostali uśpieni w Pomazańcu poginęli
Bowiem miłość Pomazańca przynagla nas osądziwszy to że jeśli Jeden za wszystkich umarł zatem wszyscy umarli
Zatem jeśli i napisałem wam nie ze względu na tego który uczynił niesprawiedliwość ani ze względu na tego który doznał niesprawiedliwości ale ze względu na zostać objawioną gorliwość naszą tą za was do was przed Bogiem
Nie unieważniam łaski Boga jeśli bowiem przez Prawo sprawiedliwość zatem Pomazaniec darmo umarł
Wiecie zatem że z wiary ci są synowie Abrahama
Jeśli zaś wy Pomazańca zatem Abrahama potomek jesteście i według obietnicy dziedzice
Zatem bracia nie jesteśmy służącej dzieci ale wolnej
Ja zaś bracia jeśli obrzezanie jeszcze głoszę dlaczego jeszcze jestem prześladowany zatem jest uznane za bezużyteczne zgorszenie krzyża
Zatem więc jak porę mamy czynilibyśmy dobro względem wszystkich najbardziej zaś względem tych domowych we wierze
Zatem więc już nie jesteście obcy i przechodnie ale współobywatele świętych i domownicy Boga
Zatem więc nie spalibyśmy jak i pozostali ale czuwalibyśmy i bylibyśmy trzeźwi
Zatem więc bracia stójcie i trzymajcie się przekazów których zostaliście nauczeni czy to przez słowo czy to przez list nasz
Zatem jest pozostającym odpocznienie szabatowe ludowi Boga
Jeśli zaś bez jesteście karcenia którego uczestnicy stali się wszyscy zatem bękarty jesteście a nie synowie