Słownik Stronga

G769

G769

ἀσθένεια

Język:
grecki
Transliteracja:
asthéneia
Wymowa:
as-then'-i-ah
Definicja:
choroba

- Oryginał: ἀσθένεια

- Transliteracja: Astheneia

- Fonetyczny: as-then'-i-ah

- Definicja:

1. brak siły, słabość, niemoc

a. ciała

1. jego wrodzona słabość i słabość

2. słabość zdrowia lub choroby

b. duszy

1. brak siły i pojemności wymagane 1b

c. zrozumieć rzecz 1b

d. czynić rzeczy wielkie i chwalebne 1b

e. powstrzymywać zepsute pragnienia 1b

f. znosić próby i kłopoty

- Pochodzenie: z G772

- Wpis TDNT: 09:10,8

- Część (części) mowy: Rzeczownik żeński

- Strong's: Z G772; słabość (ciała lub umysłu); przez implikację choroba; słabość moralna: - choroba niemoc choroba słabość.


Więcej w słowniku Blue Letter Bible lub Bible Hub

 

Nowodworski Przekład Interlinearny

Siglum
Treść
żeby wypełniło się powiedziane przez Izajasza proroka mówiącego: On słabości nasze wziął i choroby poniósł.
Był zaś człowiek tam trzydzieści i osiem lat mający w niemocy jego;
Usłyszawszy zaś Jezus powiedział: Ta choroba nie jest ku śmierci, ale na chwałę Boga, aby uwielbiony został Syn Boga przez nią.
Po ludzku mówię ze względu słabość ciała waszego: jak bowiem postawiliście członki wasze niewoli nieczystości i nieprawości ku bezprawiu, tak teraz stawajcie członki wasze niewoli prawości ku uświęceniu.
W ten sam sposób zaś i Duch wspiera niemoc naszą, bowiem [o] co pomodlić się jak trzeba nie wiemy, ale sam Duch wstawia się westchnieniami niewyrażonym słowami.

 

Interlinearny Przekład Oblubienicy

Siglum
Treść
Żeby zostałoby wypełnione co zostało powiedziane przez Izajasza proroka mówiącego On słabości nasze wziął i choroby poniósł
Rozeszło się zaś bardziej słowo o Nim i schodziły się tłumy wielkie słuchać i być uleczanymi przez Niego ze słabości ich
I kobiety pewne które były które są uleczone z duchów niegodziwych i słabości Maria która jest nazywana Magdalena z której demony siedem wyszedł wyszło
I oto kobieta była ducha mająca słabości lat dziesięć i osiem i była która jest pochylona i nie mogąca podnieść się w ogóle
Zobaczywszy zaś ją Jezus przemówił i powiedział jej kobieto jesteś uwolniona od słabości twojej
Był zaś jakiś człowiek tam trzydzieści i osiem lat mający w słabości
Usłyszawszy zaś Jezus powiedział ta słabość nie jest na śmierć ale dla chwały Boga aby zostałby wsławiony Syn Boga przez nią
To więc gdy stało się i pozostali mający słabości na wyspie podchodzili i byli uleczani
Po ludzku mówię przez słabość ciała waszego tak jak bowiem postawiliście członki wasze niewoli nieczystości i bezprawiu ku bezprawiu tak teraz postawcie członki wasze niewoli sprawiedliwości ku uświęceniu
Tak samo zaś i Duch wspiera słabości nasze bowiem co modlilibyśmy się według tego jak trzeba nie wiemy ale sam Duch wstawia się za nami wzdychaniami niewysłowionymi
I ja w słabości i w strachu i w drżeniu wielkim stałem się u was
Jest siane w zniewadze jest wzbudzane w chwale jest siane w słabości jest wzbudzane w mocy
Jeśli chlubić się trzeba tymi słabością moją będę się chlubił
Z takiego będę się chlubił z zaś mnie samego nie będę się chlubił jeśli nie w słabościach moich
i powiedział mi wystarcza ci łaska moja bowiem moc moja w słabości jest dokonana z największą przyjemnością więc raczej będę się chlubił w słabościach moich aby zamieszkałaby we mnie moc Pomazańca
Dlatego mam upodobanie w słabościach w zniewagach w potrzebach w prześladowaniach w udrękach dla Pomazańca gdy bowiem byłbym słaby wtedy mocny jestem
I bowiem jeśli został ukrzyżowany ze słabości ale żyje z mocy Boga i bowiem i my jesteśmy słabi w Nim ale będziemy żyć razem z Nim z mocy Boga względem was
wiecie zaś że przez słabość ciała ogłosiłem dobrą nowinę wam wcześniej
już więcej nie pij wody ale winu małemu używaj przez żołądek twój i częste twoje słabości
nie bowiem mamy arcykapłana nie mogącego współczuć w słabościach naszych który jest doświadczony zaś we wszystkim według podobieństwa oprócz grzechu
zdolny współczuć mogący nie rozumiejącym i dającym się zwieść skoro i on jest otoczony słabością
Prawo bowiem ludzi ustanawia arcykapłanami mających słabość słowo zaś przysięgi po Prawie Syna na wiek który jest uczyniony doskonałym
ugasili moc ognia uciekli przed ostrzem miecza zostali umocnieni ze słabości stali się mocni na wojnie obozy zmusili do odwrotu obcych