Słownik Stronga

G928

G928

βασανίζω

Język:
grecki
Transliteracja:
basanízō
Wymowa:
bas-an-id'-zo
Definicja:
Ból

- Oryginał: βασανίζω

- Transliteracja: Basanizo

- Fonetyczny: bas-an-id'-zo

- Definicja:

1. badanie (metali) przez kamień probierczy, który jest czarnym kamieniem krzemionkowym używanym do badania czystości złota lub srebra przez kolor smugi wytworzonej na nim przez pocieranie go metalem

2. zadawania pytań poprzez stosowanie tortur

3. torturować

4. do dokładować ciężkimi bólami (ciała lub umysłu), dręczyć

5. być nękanym, strapionym

a. tych, którzy na morzu zmagają się z wiatrem czołowym

- Pochodzenie: z G931

- Wpis TDNT: 10:22,0

- Część (części) mowy: Czasownik

- Strong's: Od G931; torturować: - ból trud tortury toss vex.


Więcej w słowniku Blue Letter Bible lub Bible Hub

 

Nowodworski Przekład Interlinearny

Siglum
Treść
i mówiąc: Panie, chłopiec mój leżący w domu sparaliżowany, strasznie [jest] udręczony.
I oto krzyczeli mówiąc: Co nam i Tobie, Synu Boga? Przyszedłeś tutaj przed czasem dręczyć nas?
Zaś łódź już stadiów wiele od ziemi oddaliła się, nękana przez fale, był bowiem przeciwny wiatr.
wzrokiem bowiem i słuchem [ten] sprawiedliwy mieszkając wśród nich, dzień po dniu duszy sprawiedliwej bezprawnymi dziełami zadawał ból.
I został dany im [nakaz], aby nie uśmiercały ich, ale aby byli dręczeni miesięcy pięć. I męczarnia ich jak męczarnia [od] skorpiona, kiedy raziłby człowieka.
I zamieszkujący na ziemi radują się nad nimi i weselą i prezenty będą posyłać sobie nawzajem, gdyż ci dwaj prorocy dręczyli zamieszkujących na ziemi.
i w łonie mająca, i krzyczy rodząc w bólach i udręczona urodziła.
i sam wypije z wina zapalczywości Boga, zmieszanego, nierozcieńczonego w kielichu gniewu Jego i będą dręczeni w ogniu i siarce przed zwiastunami świętymi i przed Barankiem.

 

Interlinearny Przekład Oblubienicy

Siglum
Treść
i mówiąc Panie chłopiec mój jest złożony w domu sparaliżowany strasznie który jest dręczony
I oto krzyczeli mówiąc co nam i Tobie Jezusie Synu Boga przyszedłeś tu przed porą dręczyć nas
zaś łódź już pośrodku morza była która jest nękana przez fale był bowiem przeciwny wiatr
I krzyknąwszy głosem wielkim powiedział co mnie i Tobie Jezusie Synu Boga Najwyższego zaklinam Cię na Boga nie mnie dręczyłbyś
A zobaczył ich którzy są męczeni przy wiosłować był bowiem wiatr przeciwny im i o czwartej straży nocy przychodzi do nich chodząc po morzu i chciał przejść obok nich
Zobaczywszy zaś Jezusa i zakrzyknąwszy przypadł do Niego i głosem wielkim powiedział co mi i Tobie Jezusie Synu Boga Najwyższego proszę Cię nie mnie dręczyłbyś
Wzrokiem bowiem i słuchem sprawiedliwy zamieszkując wśród nich dzień po dniu duszę sprawiedliwą bezprawnymi czynami dręczył się
I zostało dane im aby nie zabiliby ich ale aby zostaliby dręczeni miesięcy pięć i męczarnia ich jak męczarnia od skorpiona kiedy raziłby człowieka
I zamieszkujący na ziemi będą radować się nad nimi i zostaną rozweseleni i dary będą posyłać jedni drugim gdyż ci dwaj prorocy dręczyli zamieszkujących na ziemi
I w łonie mająca krzyczy rodząca w bólach i która jest dręczona urodzić
I on wypije z wina wzburzenia Boga które jest zmieszane nierozcieńczone w kielichu gniewu Jego i będzie dręczone w ogniu i siarce wobec świętych zwiastunów i przed barankiem
A oszczerca zwodzący ich został wrzucony do jeziora ognia i siarki gdzie zwierzę i fałszywy prorok i będą dręczeni dniem i nocą na wieki wieków