Słownik Stronga

G954

G954

Βεελζεβούλ

Język:
grecki
Transliteracja:
Beelzeboúl
Wymowa:
beh-el-zeb-ool'
Definicja:
Elzebub

- Oryginał: Βεελζεβούλ

- Transliteracja: Beelzeboul

- Fonetyczny: beh-el-zeb-ool'

- Definicja: Beelzebub = "pan domu"

1. imię szatana, księcia złych duchów

- Pochodzenie: pochodzenia aramejskiego [przez parodię na G1176]

- Wpis TDNT: 11:05,1

- Część (części) mowy: rzeczownik Męski

- Strong's: Pochodzenia chaldejskiego (przez parodię na [H1176]); Bóg łajna; Beelzebul imię szatana: - Beelzebub.


Więcej w słowniku Blue Letter Bible lub Bible Hub

 

Nowodworski Przekład Interlinearny

Siglum
Treść
Wystarczające uczniowi, aby stałby się, jak nauczyciel jego, i sługa jak pan jego. Jeśli Gospodarza belzebubem nazywają, ile bardziej domowników Jego.
Zaś faryzeusze usłyszawszy powiedzieli: Ten nie wyrzuca demonów jeśli nie przez belzebuba władcę demonów.
I jeśli Ja przez belzebuba wyrzucam demony, synowie wasi przez kogo wyrzucają? Dla tego oni sędziami będą waszymi.
Niektórzy zaś z nich powiedzieli: W [mocy] Belzebuba, władcy demonów, wyrzuca demony.
Jeśli zaś i Szatan w sobie samym został rozdzielony, jak ostanie się królestwo jego? Gdyż mówicie: w Belzebubie wyrzucam Ja demony.
Jeśli zaś Ja w [mocy] Belzebuba wyrzucam demony, [to] synowie wasi przez kogo wyrzucają? Dla tego oni waszymi sędziami będą.

 

Interlinearny Przekład Oblubienicy

Siglum
Treść
Wystarczające uczniowi aby stałby się jak nauczyciel jego i niewolnik jak pan jego jeśli gospodarza Belzebubem nazwali ile bardziej domowników jego
zaś faryzeusze usłyszawszy powiedzieli Ten nie wyrzuca demony jeśli nie w Belzebula przywódcę demonów
a jeśli Ja w Belzebula wyrzucam demony synowie wasi w kim wyrzucają przez to oni wam będą sędziowie
A znawcy Pisma z Jerozolimy zszedłszy mówili że Belzebula ma i że przez przywódcę demonów wyrzuca demony
Jacyś zaś z nich powiedzieli przez Belzebula przywódcę demonów wyrzuca demony
Jeśli zaś i szatan w sobie został rozdzielony jak zostanie ostałe królestwo jego gdyż mówicie przez Belzebula wyrzucać ja demony
Jeśli zaś Ja przez Belzebula wyrzucam demony synowie wasi przez kogo wyrzucają dla tego sędziowie wasi oni będą