Dosłowny

Textus Receptus Oblubienicy*

Ewangelia Mateusza

Rozdział 13

  W zaś dniu tym wyszedłszy Jezus z domu usiadł obok morza    I zostały zebrane do Niego tłumy wielkie tak, że On w łódź wszedłszy siedzieć i cały tłum na brzegu stał    I powiedział im wiele w przykładach mówiąc oto wyszedł siejący siać    I w siać on które wprawdzie padły obok drogi i przyszedł (przyszły) ptaki i pożarł (pożarły) je    Inne zaś padło (padły) na kamienne gdzie nie miało ziemi wiele i zaraz wzeszło (wzeszły) z powodu (że) nie mieć głębokiej ziemi    Słońcu zaś gdy wzeszło zostało spieczone (zostały spieczone) i z powodu nie mieć korzenia został wysuszony (zostały wysuszone)    Inne zaś padło (padły) na ciernie i wyrosły ciernie i zadusiły je    Inne zaś padło (padły) na ziemię dobrą i dawał (dawały) owoc to wprawdzie sto to zaś sześćdziesiąt to zaś trzydzieści    Mający uszy słuchać niech słucha    A podszedłszy uczniowie powiedzieli Mu dla- czego w przykładach mówisz im    zaś odpowiedziawszy powiedział im że wam jest dane poznać tajemnice Królestwa Niebios tamtym zaś nie jest dane    Kto bowiem ma zostanie dane mu i będzie uczyniony obfitującym kto zaś nie ma i co ma zostanie odebrane od niego    Dla- tego w przykładach im mówię gdyż patrząc nie widzą i słuchając nie słyszą ani rozumieją    I jest wypełnione na nich prorokowanie Izajasza mówiące słuchem będziecie słuchać i nie zrozumielibyście i patrząc będziecie patrzeć i nie zobaczylibyście    Zostało utuczone bowiem serce ludu tego i uszami z trudem usłyszeli i oczy ich zamknęli by czasem nie zobaczyliby oczyma i uszami usłyszeliby i sercem zrozumieliby i nawróciliby się i uzdrowiłbym ich    Wasze zaś szczęśliwe oczy gdyż widzą i uszy wasze gdyż słyszą    Amen bowiem mówię wam że liczni prorocy i sprawiedliwi pożądali zobaczyć co widzicie a nie zobaczyli i usłyszeć co słyszycie a nie usłyszeli    Wy więc posłuchajcie przykładu (o) siejącym    (Do) każdego słyszącego słowo (o) Królestwie a nie rozumiejącego przychodzi niegodziwy i porywa co jest zasiane w sercu jego ten jest obok drogi który został zasiany    zaś na kamienne co zostało zasiane ten jest słowo słuchający a zaraz z radością przyjmujący je    Nie ma zaś korzenia w sobie ale niestały jest gdy stał się zaś ucisk lub prześladowanie przez słowo zaraz jest zgorszony    zaś w ciernie co zostało zasiane ten jest słowo słuchający a troska wieku tego i oszustwo bogactwa zadusza słowo i bezowocnym staje się    zaś na ziemię dobrą co zostało zasiane ten jest słowo słuchający i rozumiejący który właśnie owoc przynosi i czyni ten wprawdzie sto ten zaś sześćdziesiąt ten zaś trzydzieści    Inny przykład podał im mówiąc zostało przyrównane Królestwo Niebios człowiekowi który zasiał dobre nasienie na polu jego    Podczas zaś spać ludzie przyszedł jego wróg i zasiał chwast po- środku pszenicy i odszedł    Kiedy zaś wypuściło źdźbło i owoc uczyniło wtedy został ukazany i chwast    Podszedłszy zaś niewolnicy gospodarza powiedzieli mu panie czyż nie dobre nasienie zasiałeś na twoim polu skąd więc ma chwast    zaś powiedział im wrogi człowiek to uczynił zaś niewolnicy powiedzieli mu chcesz więc odszedłszy zebralibyśmy je    zaś powiedział nie by czasem zbierając chwasty wykorzenilibyście równocześnie (z) nimi pszenicę    Pozwólcie być rosnącym razem obu aż do żniwa i w porze żniwa powiem żniwiarzom zbierzcie najpierw chwast i zwiążcie je we wiązki ku spalić je zaś pszenicę zbierzcie do spichlerza mojego    Inny przykład podał im mówiąc podobne jest Królestwo Niebios ziarnu gorczycy które wziąwszy człowiek zasiał na polu jego    Które mniejsze wprawdzie jest (od) wszystkich nasion kiedy zaś dałoby wzrost większe (od) jarzyn jest i staje się drzewo tak, że przyjść ptaki nieba i gnieździć się w gałęziach jego    Inny przykład powiedział im podobne jest Królestwo Niebios zakwasowi który wziąwszy kobieta zmieszała w mąki pszennej satony trzy aż do kiedy zostało zakwaszone całe    Te wszystkie powiedział Jezus w przykładach tłumom i bez przykładu nie mówił im    Żeby zostałoby wypełnione co zostało powiedziane przez proroka mówiącego otworzę w przykładach usta moje wypowiem które są ukryte od założenia świata    Wtedy zostawiwszy tłumy przyszedł do domu Jezus i podeszli do Niego uczniowie Jego mówiąc wyjaśnij nam przykład chwastów pola    zaś odpowiedziawszy powiedział im siejący dobre nasienie jest Syn człowieka    zaś pole jest świat zaś dobre nasienie tymi są synowie Królestwa zaś chwast są synowie niegodziwego    zaś wrogim który zasiał je jest oszczerca zaś żniwo koniec wieku jest zaś żniwiarzami zwiastunowie są    Tak, jak więc jest zbierany chwast i ogniem jest spalana tak będzie na końcu wieku tego    Wyśle Syn człowieka zwiastunów Jego i zbiorą z Królestwa Jego wszelkie zgorszenia i czyniących bezprawie    I wrzucą ich w piec ognia tam będzie płacz i zgrzytanie zębów    Wtedy sprawiedliwi rozbłysną jak słońce w Królestwie Ojca ich mający uszy słuchać niech słucha    Znów podobne jest Królestwo Niebios skarbowi który jest ukryty w polu który znalazłszy człowiek ukrył i z radości jego odchodzi i wszystkie ile ma sprzedaje i kupuje pole to    Znów podobne jest Królestwo Niebios człowiekowi kupcowi szukającemu dobrych pereł    Który znalazłszy jedną drogocenną perłę odszedłszy sprzedał wszystkie ile miał i kupił ją    Znów podobne jest Królestwo Niebios sieci która została rzucona do morza i ze wszelkiego rodzaju która zebrała    którą kiedy została wypełniona wyciągnąwszy na brzeg i usiadłszy zebrali dobre do naczyń zaś bezużyteczne na zewnątrz rzucili    Tak będzie na końcu wieku wyjdą zwiastunowie i odłączą niegodziwych z pośród sprawiedliwych    i wrzucą ich do pieca ognia tam będzie płacz i zgrzytanie zębów    Mówi im Jezus zrozumieliście te wszystkie mówią Mu tak Panie    zaś powiedział im dla- tego każdy znawca Pisma który został uczyniony uczniem w Królestwie Niebios podobny jest człowiekowi gospodarzowi który wyrzuca ze skarbca jego nowe i stare    I stało się kiedy skończył Jezus przykłady te przeniósł się stamtąd    A przyszedłszy do ojczyzny Jego nauczał ich w zgromadzeniu ich tak, że być zdumiewanymi im i mówić skąd temu mądrość ta i dzieła mocy    Nie Ten jest cieśli Syn czyż nie matka Jego jest nazywana Mariam a bracia Jego Jakub i Józef i Szymon i Judasz    I siostry Jego czyż nie wszystkie u nas są skąd więc Temu te wszystkie    I byli gorszeni w Nim zaś Jezus powiedział im nie jest prorok lekceważony jeśli nie w ojczyźnie jego i w domu jego    I nie uczynił tam dzieł mocy wielu przez niewiarę ich 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Textus Receptus Oblubienicy - Ewangeliczny Przekład Nowego Testamentu

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible