Dosłowny

Textus Receptus Oblubienicy*

Ewangelia Mateusza

Rozdział 3

  W zaś dniach tych przybywa Jan Zanurzający głoszący na pustkowiu Judei    i mówiący opamiętajcie się zbliżyło się bowiem Królestwo Niebios    Ten bowiem jest (o) którym zostało powiedziane przez Izajasza proroka mówiącego głos wołającego na pustkowiu przygotujcie drogę Pana proste czyńcie ścieżki Jego    Sam zaś Jan miał odzienie jego z włosów wielbłąda i pas skórzany wokół biodra jego zaś pożywienie jego było szarańcze i miód dziki    Wtedy wychodziła do niego Jerozolima i cała Judea i cała okolica Jordanu    i byli zanurzani w Jordanie przez niego wyznający grzechy ich    Zobaczywszy zaś licznych faryzeuszów i saduceuszów przychodzących do zanurzenia jego powiedział im płody żmij kto pokazał wam (jako) uciec od mającego przyjść gniewu    Uczyńcie więc owoce godne nawrócenia    i nie uważalibyście mówić w sobie Ojca mamy Abrahama mówię bowiem wam że może Bóg z kamieni tych wzbudzić dzieci Abrahama    Już zaś i siekiera do korzenia drzew jest przyłożona każde więc drzewo nie czyniące owocu dobrego jest odcinane i w ogień jest rzucane    Ja wprawdzie zanurzam was w (w) wodzie ku nawróceniu (Ten) zaś za mną przychodzący mocniejszy ode mnie jest któremu nie jestem wart sandałów unieść On was zanurzy w Duchu Świętym i ogniu    Którego wiejadło w ręku Jego i wyczyści klepisko Jego i zbierze pszenicę Jego do spichlerza zaś plewę spali ogniem nieugaszonym    Wtedy przybywa Jezus z Galilei nad Jordanem do Jana (by) zostać zanurzonym przez niego    zaś Jan powstrzymywał Go mówiąc ja potrzebę mam przez Ciebie zostać zanurzonym a Ty przychodzisz do mnie    Odpowiedziawszy zaś Jezus powiedział do Niego pozwól teraz tak bowiem przystające jest nam wypełnić całą sprawiedliwość wtedy dopuszcza Go    A zostawszy zanurzonym Jezus wyszedł zaraz z wody i oto zostały otworzone Mu niebiosa i zobaczył Ducha Boga schodzącego jakby gołębica i przychodzącego na Niego    I oto głos z niebios mówiący Ten jest Syn mój umiłowany w którym miałem upodobanie 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Textus Receptus Oblubienicy - Ewangeliczny Przekład Nowego Testamentu

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible