Dosłowny

Textus Receptus Oblubienicy*

Ewangelia Jana

Autor:
Tradycyjnie Apostoł Jan. Zdaniem współczesnych biblistów, dzieło powstawało sukcesywnie w ramach tzw. "szkoły Janowej".
Czas:
Pomiędzy 85 a 90 r. po Chr.
Miejsce:
Efez.
Cel:
Przekazanie ludziom wiadomości o najważniejszych sprawach i prawdach zapewniających zbawienie.
Temat:
Jezus Chrystus, Zbawca świata, ostatecznym objawieniem Boga.


* Opis księgi zredagowany na bazie wstępów do Przekładu Dosłownego SNP EIB.

Rozdział 1

  Na początku było Słowo a Słowo było u Boga i Bóg był Słowo    Ono było na początku u Boga    Wszystkie przez Niego stało się i bez Niego stało się ani jedno co stało się    W Nim życie było a życie było światło ludzi    A światło w ciemności świeci i ciemność nią nie zawładnęła    Stał się człowiek który jest wysłany od Boga imię mu Jan    On przyszedł na świadectwo aby zaświadczyłby o świetle aby wszyscy uwierzyliby przez niego    Nie był on światło ale jedynie zaświadczyłby o świetle    Było światło prawdziwe które oświeca każdego człowieka przychodzącego na świat    Na świecie był i świat przez Niego stał się i świat Go nie poznał    Do swego przyszedł i swoi Go nie przyjęli    Jak wielu zaś przyjęli Go dał im prawo dziećmi Boga stać się (tym) wierzącym w imię Jego    którzy nie z krwi ani z woli ciała ani z woli mężczyzny ale z Boga zostali zrodzeni    A Słowo ciało stało się i zamieszkało wśród nas i zobaczyliśmy chwałę Jego chwałę jako Jednorodzonego od Ojca pełne łaski i prawdy    Jan świadczy o Nim i wołał mówiąc Ten był o którym powiedziałem (Ten) za mną który przychodzi przede mną stał się bo pierwszy (ode) mnie był    A z pełni Jego my wszyscy otrzymaliśmy i łaskę zamiast łaski    O ile bowiem Prawo przez Mojżesza zostało dane łaska i prawda przez Jezusa Pomazańca stała się    Boga nikt widział kiedykolwiek Jednorodzony Syn będący na piersi Ojca On objawił    A takie jest świadectwo Jana gdy wysłali Judejczycy z Jerozolimy kapłanów i lewitów aby zapytaliby go ty kim jesteś    I wyznał i nie wyparł się i wyznał że nie jestem ja Pomazaniec    I zapytali go kim więc Eliasz jesteś ty i mówi nie jestem prorok jesteś ty i odpowiedział nie    Powiedzieli więc mu kim jesteś aby odpowiedź dalibyśmy (tym) którzy posłali nas co mówisz o sobie    Powiedział ja głos wołającego na pustkowiu prostujcie drogę Pana jak powiedział Izajasz prorok    A (ci) którzy są wysłani byli z faryzeuszów    I zapytali go i powiedzieli mu dlaczego więc zanurzasz jeśli ty nie jesteś Pomazaniec ani Eliasz ani prorok    Odpowiedział im Jan mówiąc ja zanurzam w wodzie pośród zaś was stał którego wy nie znacie    Ten jest za mną przychodzący który przede mną stał się któremu ja nie jestem godny aby rozwiązałbym Jego rzemyka (u) sandału    Te w Betabarze stało się za Jordanem gdzie był Jan który zanurza    Następnego dnia widzi Jan Jezusa przychodzącego do niego i mówi oto Baranek Boga biorący grzech świata    Ten jest o którym ja powiedziałem za mną przychodzi mąż który przede mną stał się bo pierwszy (ode) mnie był    A ja nie poznałem Go ale aby zostałby objawiony Izraelowi dla- tego przyszedłem ja w wodzie zanurzając    I poświadczył Jan mówiąc że widziałem Ducha zstępującego jakby gołębica z nieba i pozostał na Nim    A ja nie poznałem Go ale (Ten) który posłał mnie zanurzać w wodzie Ten mi powiedział na kogo- kolwiek zobaczyłbyś Ducha zstępującego i pozostającego na Nim Ten jest zanurzający w Duchu Świętym    I ja widziałem i zaświadczyłem że Ten jest Syn Boga    Następnego dnia znów stał Jan i z uczniów jego dwóch    I przypatrzywszy się (na) Jezusa przechodzącego mówi oto Baranek Boga    I usłyszeli go dwaj uczniowie mówiącego i podążyli za Jezusem    Obróciwszy się zaś Jezus i zobaczywszy ich podążających mówi im czego szukacie zaś powiedzieli Mu Rabbi co jest mówione które jest tłumaczone Nauczycielu gdzie pozostajesz    Mówi im przychodźcie a zobaczcie przyszli i zobaczyli gdzie pozostaje i u Niego pozostali dnia tego godzina zaś była jak dziesiąta    Był Andrzej brat Szymona Piotra jeden z (tych) dwóch którzy usłyszeli od Jana i którzy podążyli za Nim    Szuka on najpierw brata swego Szymona i mówi mu znaleźliśmy Mesjasza co jest które jest tłumaczone Pomazaniec    I przyprowadził go do Jezusa przypatrzywszy się zaś mu Jezus powiedział ty jesteś Szymon syn Jonasza ty zostaniesz nazwany Kefas to jest tłumaczone Piotr    Następnego dnia chciał Jezus wyjść do Galilei i znajduje Filipa i mówi (do) niego podąż za Mną    Był zaś Filip z Betsaidy z miasta Andrzeja i Piotra    Znajduje Filip Natanaela i mówi mu o którym napisał Mojżesz w Prawie i prorocy znaleźliśmy Jezusa syna Józefa z Nazaretu    I odpowiedział mu Natanael z Nazaretu może coś dobrego być mówi mu Filip chodź i zobacz    Zobaczył Jezus Natanaela przychodzącego do Niego i mówi o nim oto prawdziwie Izraelita w którym oszustwo nie jest    Mówi mu Natanael skąd mnie znasz odpowiedział Jezus i powiedział mu zanim cię Filip zawołać będącego pod figowcem zobaczyłem cię    Odpowiedział Natanael i mówi Mu Rabbi Ty jesteś Syn Boga Ty jesteś Król Izraela    Odpowiedział Jezus i powiedział mu gdyż powiedziałem ci zobaczyłem cię pod figowcem wierzysz większe niż te zobaczysz    I mówi mu amen amen mówię wam od teraz zobaczycie niebo które jest otwarte i zwiastunów Boga wstępujących i zstępujących na Syna człowieka 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Textus Receptus Oblubienicy - Ewangeliczny Przekład Nowego Testamentu

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible