Dosłowny

Textus Receptus Oblubienicy*

Ewangelia Jana

Rozdział 12

  Więc Jezus przed sześcioma dniami (od) Paschy przyszedł do Betanii gdzie był Łazarz który zmarł którego wzbudził z martwych    Uczynili więc Mu wieczerzę tam i Marta służyła zaś Łazarz jednym był (z) leżących (przy stole) razem (z) Nim    więc Maria wziąwszy funt olejku nardowego czystego drogocennego namaściła stopy Jezusa i wytarła włosami jej stopy Jego zaś dom został wypełniony od woni olejku    Mówi więc jeden z uczniów Jego Judasz (syn) Szymona Iskariota mający Go wydać    Dla- czego ten olejek nie został sprzedany (za) trzysta denarów i zostało dane ubogim    Powiedział zaś to nie że o ubogich martwił się on ale że złodziej był i sakiewkę miał i które jest rzucane zabierał    Powiedział więc Jezus zostaw ją na dzień pogrzebu mojego zachowała to    Ubogich bowiem zawsze macie u siebie Mnie zaś nie zawsze macie    Poznał więc tłum wielki z Judejczyków że tam jest i przyszli nie z powodu Jezusa jedynie ale aby i Łazarza zobaczyliby którego wzbudził z martwych    Zaplanowali zaś arcykapłani aby i Łazarza zabiliby    gdyż wielu z powodu jego odeszli (z) Judejczyków i uwierzyli w Jezusa    Następnego dnia tłum wielki przyszedłszy na święto usłyszawszy że przychodzi Jezus do Jerozolimy    Wzięli gałązki palm i wyszli na spotkanie Mu i krzyczeli Hosanna który jest błogosławiony przychodzący w imieniu Pana Król Izraela    Znalazłszy zaś Jezus osiołka usiadł na nim tak, jak jest które jest napisane    Nie bój się córko Syjonu oto Król twój przychodzi siedząc na źrebięciu oślicy    Tych zaś nie poznali uczniowie Jego początkowo ale gdy został wsławiony Jezus wtedy zostało im przypomniane że te było o Nim które są napisane i te uczynili Mu    Świadczył więc tłum będący z Nim gdy Łazarza zawołał z grobowca i wzbudził go z martwych    Dla- tego i wyszedł naprzeciw Mu tłum gdyż usłyszał to Mu uczynić znak    więc faryzeusze powiedzieli do siebie widzicie że nie zyskujecie niczego oto świat za Nim poszedł    Byli zaś pewni Grecy z wchodzących aby oddaliby cześć w święto    Ci więc podeszli do Filipa z Betsaidy (w) Galilei i prosili Go mówiąc Panie chcemy Jezusa zobaczyć    Przychodzi Filip i mówi Andrzejowi i znów Andrzej i Filip mówią Jezusowi    zaś Jezus odpowiedział im mówiąc nadeszła godzina aby zostałby wsławiony Syn człowieka    Amen amen mówię wam jeśli nie ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię umarłoby to pojedyncze pozostaje jeśli zaś umarłoby liczny owoc przynosi    Okazujący czułość duszę jego straci ją a nienawidzący duszę jego w świecie tym na życie wieczne ustrzeże ją    Jeśli Mi służyłby ktoś (za) Mną niech podąża a gdzie jestem Ja tam i sługa mój będzie i jeśli ktoś Mi służyłby uszanuje go Ojciec    Teraz dusza moja jest poruszona i co powiedziałbym Ojcze uratuj Mnie od godziny tej ale dla- tego przyszedłem na godzinę tę    Ojcze wsław swoje imię przyszedł więc głos z nieba i uwielbiłem i znów wsławię    więc tłum stojący i usłyszawszy mówił grzmot stać się inni mówili zwiastun Mu mówił    Odpowiedział Jezus i powiedział nie ze względu na Mnie ten głos stał się ale ze względu na was    Teraz sąd jest świata tego teraz przywódca świata tego zostanie wyrzucony na zewnątrz    I Ja jeśli zostałbym podniesiony z ziemi wszystkich pociągnę do siebie    To zaś mówił zaznaczając jaką śmiercią miał umrzeć    Odpowiedział Mu tłum my usłyszeliśmy z Prawa że Pomazaniec pozostaje na wiek i jak Ty mówisz że trzeba zostać podniesiony Syn człowieka kto to jest ten Syn człowieka    Powiedział więc im Jezus jeszcze krótki czas światło z wami jest chodźcie dopóki światło macie aby nie ciemność was pochwyciłaby a chodzący w ciemności nie wie gdzie odchodzi    Dopóki światło macie wierzcie w światło aby synowie światła stalibyście się te powiedział Jezus i odszedłszy został ukryty przed nimi    Tak liczne zaś Mu znaki czyniąc przed nimi nie uwierzyli w Niego    aby słowo Izajasza proroka zostałoby wypełnione który powiedział Panie kto uwierzył wieści naszej i ramię Pana komu zostało objawione    Dla- tego nie mogli wierzyć że znów powiedział Izajasz    Zaślepia ich oczy i zatwardza ich serce aby nie zobaczyliby oczami i rozumieliby sercem i zostaliby zawróceni i uzdrowiłbym ich    Te powiedział Izajasz gdy zobaczył chwałę Jego i mówił o Nim    Chociaż jednak i z przywódców wielu uwierzyło w Niego ale ze względu na faryzeuszów nie wyznawali aby nie wyłączeni ze zgromadzenia staliby się    umiłowali bowiem chwałę ludzi bardziej niż chwałę Boga    Jezus zaś zawołał i powiedział wierzący we Mnie nie wierzy we Mnie ale w (Tego) który posłał Mnie    i widzący Mnie widzi (Tego) który posłał Mnie    Ja światło na świat przyszedłem aby każdy wierzący we Mnie w ciemności nie pozostałby    I jeśli ktoś moich wysłuchałby wypowiedzi a nie uwierzyłby Ja nie będę sądził go nie bowiem przyszedłem aby sądziłbym świat ale aby zbawiłbym świat    Odrzucający Mnie i nie przyjmujący wypowiedzi moich ma sądzącego go Słowo które powiedziałem ono osądzi go w ostatnim dniu    gdyż Ja z siebie nie powiedziałem ale (Ten) który posłał Mnie Ojciec On Mi przykazanie dał co powiedziałbym i co przemówiłbym    a wiem że przykazanie Jego życie wieczne jest co więc mówię Ja jak powiedział Mi Ojciec tak mówię 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Textus Receptus Oblubienicy - Ewangeliczny Przekład Nowego Testamentu

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible