Dosłowny

Textus Receptus Oblubienicy*

Ewangelia Jana

Rozdział 19

  Wówczas więc wziął Piłat Jezusa i ubiczował    A żołnierze splótłszy wieniec z cierni włożyli Mu (na) głowę i płaszczem purpurowym okryli Go    A mówili witaj król(u) judejski i dawali Mu policzki    Wyszedł więc znów na zewnątrz Piłat i mówi im oto prowadzę wam Go na zewnątrz aby poznalibyście że w Nim żadnej przyczyny (do kary) znajduję    Wyszedł więc Jezus na zewnątrz niosąc cierniowy wieniec i purpurowy płaszcz i mówi im oto człowiek    Gdy więc zobaczyli Go arcykapłani i podwładni wołali mówiąc ukrzyżuj ukrzyżuj mówi im Piłat weźcie Go wy i ukrzyżujcie ja bowiem nie znajduję w Nim przyczyny (do kary)    Odpowiedzieli mu Judejczycy my Prawo mamy i według Prawa naszego powinien umrzeć gdyż siebie Synem Boga uczynił    Gdy więc usłyszał Piłat to słowo bardziej przestraszył się    I wszedł do pretorium znów i mówi Jezusowi skąd jesteś Ty zaś Jezus odpowiedzi nie dał mu    Mówi więc Mu Piłat (ze) mną nie mówisz nie wiesz że władzę mam ukrzyżować Ciebie i władzę mam uwolnić Ciebie    Odpowiedział Jezus nie masz władzy żadnej nade Mną jeśli nie była ci która jest dana z góry dla- tego wydający Mnie tobie większy grzech ma    Od tego usiłował Piłat uwolnić Go zaś Judejczycy krzyczeli mówiąc jeśli Tego wypuściłbyś nie jesteś przyjaciel Cezara każdy królem jego czyniący sprzeciwia się Cezarowi    więc Piłat usłyszawszy to słowo poprowadził na zewnątrz Jezusa i usiadł na trybunie w miejscu które jest nazywane Litostroton (po) hebrajsku zaś Gabbata    Był zaś Dzień Przygotowania Paschy godzina zaś około szósta i mówi Judejczykom oto król wasz    (To) zaś wykrzyknęli zabierz zabierz ukrzyżuj Go mówi im Piłat króla waszego ukrzyżuję odpowiedzieli arcykapłani nie mamy króla jeśli nie Cezara    Wtedy więc wydał Go im aby zostałby ukrzyżowany wzięli zaś Jezusa i wyprowadzili    A niosąc krzyż Jego wyszedł na które jest nazywane Czaszki miejsce które jest nazywane (po) hebrajsku Golgota    gdzie Go ukrzyżowali i z Nim innych dwóch stąd i stąd pośrodku zaś Jezusa    Napisał zaś i napis Piłat i położył na krzyżu było zaś które jest napisane Jezus Nazarejczyk król Judejczyków    Ten więc napis liczni czytali Judejczycy gdyż blisko było miasta miejsce gdzie został ukrzyżowany Jezus i było które jest napisane (po) hebrajsku grecku łacinie    Mówili więc Piłatowi arcykapłani Judejczyków nie pisz król Judejczyków ale że On powiedział król jestem Judejczyków    Odpowiedział Piłat co napisałem napisałem    więc żołnierze gdy ukrzyżowali Jezusa wzięli szaty Jego i uczynili cztery części każdemu żołnierzowi część i tuniką była zaś tunika bez szwu od góry tkana przez całą    Powiedzieli więc do siebie nie rozdzieralibyśmy jej ale losowalibyśmy o nią kogo będzie aby Pismo zostałoby wypełnione mówiące rozdzielili szaty moje sobie i o odzienie moje rzucili los wprawdzie więc żołnierze te uczynili    Stały zaś przy krzyżu Jezusa matka Jego i siostra matki Jego Maria Kleofasa i Maria Magdalena    Jezus więc zobaczywszy matkę i ucznia stojącego którego miłował mówi matce Jego kobieto oto syn twój    Następnie mówi uczniowi oto matka twoja i od tej godziny wziął ją uczeń do siebie    Po tym wiedząc Jezus że wszystkie już jest dokonane aby zostałoby wypełnione Pismo mówi pragnę    Naczynie więc było umieszczone winnym octem napełnione zaś napełniwszy gąbkę winnym octem i (na) hizop włożywszy przynieśli Mu (do) ust    Gdy więc wziął winny ocet Jezus powiedział jest dokonane i skłoniwszy głowę wydał ducha    więc Judejczycy skoro Dzień Przygotowania był aby nie pozostałoby na krzyżu ciała w szabat był bowiem wielki dzień ten Szabat poprosili Piłata aby zostałyby połamane ich golenie i zostaliby usunięci    Przyszli więc żołnierze i wprawdzie pierwszemu połamali golenie i innemu który został ukrzyżowany razem z Nim    do zaś Jezusa przyszedłszy jak zobaczyli Go już który jest martwy nie połamali Jego goleni    ale jeden (z) żołnierzy włócznią jego bok przebił i zaraz wyszła krew i woda    I który widział świadczył i prawdziwe jego jest świadectwo i on wie że prawdziwie mówi aby wy uwierzylibyście    Stało się bowiem te aby Pismo zostałoby wypełnione kość nie zostanie złamana Jego    i znów inne Pismo mówi zobaczą w którego przebili    Po zaś tych poprosił Piłata Józef z Arymatei będący uczeń Jezusa który jest ukrywanym zaś z powodu strachu (przed) Judejczykami aby zabrałby ciało Jezusa i pozwolił Piłat przyszedł więc i zabrał ciało Jezusa    Przyszedł zaś i Nikodem (ten) który przyszedł do Jezusa nocą przedtem niosąc mieszaninę mirry i aloesu około funtów sto    Wzięli więc ciało Jezusa i związali je płótnami z wonnościami tak, jak zwyczaj jest Judejczyków grzebać    Był zaś w miejscu gdzie został ukrzyżowany ogród i w (tym) ogrodzie grobowiec nowy w którym jeszcze nie nikt został położony    Tam więc ze względu na Dzień Przygotowania Judejczyków gdyż blisko był grobowiec położyli Jezusa 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Textus Receptus Oblubienicy - Ewangeliczny Przekład Nowego Testamentu

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible