Dosłowny

Textus Receptus Oblubienicy*

Ewangelia Jana

Rozdział 21

  Po tych ukazał się znów Jezus uczniom nad morzem Tyberiadzkim ukazał się zaś tak    Byli razem Szymon Piotr i Tomasz który jest nazywany Didymos i Natanael z Kany Galilejskiej i (synowie) Zebedeusza i inni z uczniów Jego dwaj    Mówi im Szymon Piotr idę łowić ryby mówią mu idziemy i my z tobą wyszli i weszli do łodzi zaraz i w tą noc złapali nic    Rano zaś już gdy stało się stanął Jezus na brzegu nie jednak wiedzieli uczniowie że Jezus jest    Mówi więc im Jezus dzieciątka czy coś do jedzenia macie odpowiedzieli Mu nie    zaś powiedział im rzućcie na prawej części łodzi sieć i znajdziecie rzucili więc i nie jeszcze ją wyciągnąć mieli siłę od mnóstwa ryb    Mówi więc uczeń ten którego miłował Jezus (do) Piotra Pan jest Szymon więc Piotr usłyszawszy że Pan jest okrycie przepasał był bowiem nagi i rzucił się w morze    zaś inni uczniowie łódeczką przybili nie bowiem byli daleko od ziemi ale około z łokci dwieście ciągnąc sieć (z) rybami    Jak więc wyszli na ziemię widzą ognisko leżące i rybkę leżącą i chleb    Mówi im Jezus przynieście z rybek które złapaliście teraz    Wszedł Szymon Piotr i wyciągnął sieć na ziemię pełną ryb wielkich stu pięćdziesięciu trzech i tak wiele będących nie została rozdarta sieć    Mówi im Jezus chodźcie zjedzcie obiad nikt zaś ośmielał się (z) uczniów wypytać się Go Ty kto jesteś wiedząc że Pan jest    Przychodzi więc Jezus i bierze chleb i daje im i rybkę podobnie    To już trzeci (raz) został ukazany Jezus uczniom Jego zostawszy podniesionym z martwych    Gdy więc zjedli obiad mówi Szymonowi Piotrowi Jezus Szymonie (synu) Jonasza miłujesz Mnie więcej od tych mówi Mu tak Panie Ty wiesz że okazuję czułość Tobie mówi mu paś baranki moje    Mówi mu znów powtórnie Szymonie (synu) Jonasza miłujesz Mnie mówi Mu tak Panie Ty wiesz że okazuje czułość Tobie mówi mu pasterzuj owce moje    Mówi mu trzeci (raz) Szymonie (synu) Jonasza okazujesz czułość Mi został zasmucony Piotr że powiedział mu trzeci (raz) okazujesz czułość Mi i powiedział Mu Panie Ty wszystkie wiesz Ty znasz że okazuję czułość Tobie mówi mu Jezus paś owce moje    Amen amen mówię ci gdy byłeś młodszy przepasywałeś się i chodziłeś gdzie chciałeś gdy zaś zestarzałbyś się wyciągniesz ręce twoje i inny ciebie przepasze i poprowadzi gdzie nie chcesz    To zaś powiedział zaznaczając jaką śmiercią wsławi Boga i to powiedziawszy mówi mu podąż za Mną    Zostawszy odwróconym zaś Piotr widzi ucznia którego miłował Jezus podążającego który i położył się na wieczerzy na piersi Jego i powiedział Panie który jest wydający Ciebie    Tego zobaczywszy Piotr mówi Jezusowi Panie ten zaś co    Mówi mu Jezus jeśli go chciałbym pozostawić aż przychodzę co do ciebie ty podąż za Mną    Wyszło więc słowo to do braci że uczeń ten nie umiera a nie powiedział mu Jezus że nie umiera ale jeśli go chciałbym pozostawić aż przychodzę co do ciebie    To jest uczeń świadczący o tym i który napisał te i wiemy że prawdziwe jest świadectwo jego    Jest zaś i inne liczne jak wiele uczynił Jezus które jeśli byłoby napisane po- jedynczo nawet nie sam sądzę świat pomieścić które są pisane zwoje amen 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Textus Receptus Oblubienicy - Ewangeliczny Przekład Nowego Testamentu

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible