Dosłowny

Textus Receptus Oblubienicy*

Ewangelia Jana

Rozdział 3

  Był zaś człowiek z faryzeuszów Nikodem imię mu przywódca judejski    Ten przyszedł do Jezusa w nocy i powiedział Mu Rabbi wiemy że od Boga przychodzisz (jako) nauczyciel nikt bowiem takich znaków może czynić jakie Ty czynisz jeśli nie byłby Bóg z nim    Odpowiedział Jezus i powiedział mu amen amen mówię ci jeśli nie ktoś zostałby zrodzony na nowo nie może zobaczyć Królestwa Boga    Mówi do Niego Nikodem jak może człowiek zostać zrodzonym starzec będąc nie może do łona matki swojej powtórnie wejść i zostać zrodzonym    Odpowiedział Jezus amen amen mówię ci jeśli nie ktoś zostałby zrodzony z wody i Ducha nie może wejść do Królestwa Boga    Co jest zrodzone z ciała ciało jest a co jest zrodzone z Ducha duch jest    Nie zdziwiłbyś się że powiedziałem ci trzeba wam zostać zrodzonymi na nowo    Wiatr gdzie chce wieje i dźwięk jego słyszysz ale nie wiesz skąd przychodzi i gdzie odchodzi tak jest z każdym który jest zrodzony z Ducha    Odpowiedział Nikodem i powiedział Mu jak może te stać się    Odpowiedział Jezus i powiedział mu ty jesteś nauczyciel Izraela i tych nie wiesz    Amen amen mówię ci że co wiemy mówimy i co widzieliśmy świadczymy a świadectwa naszego nie przyjmujecie    Jeśli (o) ziemskich sprawach powiedziałem wam a nie wierzycie to, jak jeśli powiedziałbym wam (o) niebiańskich uwierzycie    A nikt wstępuje do nieba jeśli nie (Ten) z nieba który zstąpił Syn człowieka który jest w niebie    I jak Mojżesz wywyższył węża na pustkowiu tak zostać wywyższonym trzeba Synowi człowieka    Aby każdy wierzący w Niego nie zginąłby ale miałby życie wieczne    Tak bowiem umiłował Bóg świat że Syna swego Jednorodzonego dał aby każdy wierzący w Niego nie zginąłby ale miałby życie wieczne    Nie bowiem wysłał Bóg Syna swego na świat aby sądziłby świat ale aby zostałby zbawiony świat przez Niego    (Ten) który wierzy w Niego nie jest sądzony (ten) zaś nie który wierzy już jest osądzony gdyż nie wierzy w imię Jednorodzonego Syna Boga    To zaś jest sąd że światło przychodzi na świat i umiłowali ludzie bardziej ciemność niż światło był (były) bowiem niegodziwe ich czyny    Każdy bowiem (ten) źle który robi nienawidzi światła i nie przychodzi do światła aby nie zostałby obnażony (zostałyby obnażone) czyny jego    (Ten) zaś który czyni prawdę przychodzi do światła aby zostałby ujawniony (zostałyby ujawnione) jego czyny że w Bogu jest które są dokonane    Po tych przyszedł Jezus i uczniowie Jego do judejskiej ziemi i tam przebywał z nimi i zanurzał    Był zaś i Jan zanurzającym w Ainon blisko Salim gdyż wody wiele było tam i przychodzili i byli zanurzani    Jeszcze nie bowiem był który jest wrzucony do strażnicy Jan    Stał się więc spór między uczniami Jana z Judejczykami o oczyszczenie    I przyszli do Jana i powiedzieli mu Rabbi (ten), który był z tobą za Jordanem o którym ty świadczyłeś oto On zanurza i wszyscy przychodzą do Niego    Odpowiedział Jan i powiedział nie może człowiek wziąć niczego jeśli nie byłoby które jest dane mu z nieba    Sami wy mi świadczycie że powiedziałem nie jestem ja Pomazaniec ale że który jest wysłany jestem przed Nim    (Ten) który ma oblubienicę oblubieniec jest zaś przyjaciel oblubieńca (ten) który stoi i który słucha Go radością raduje się z powodu głosu oblubieńca ta więc radość moja jest wypełniana    Mu trzeba rosnąć ja zaś stawać się mniejszym    (Ten) z góry który przychodzi ponad wszystkimi jest (tym) który jest z ziemi z ziemi jest i po ziemsku mówi (ten) z nieba który przychodzi ponad wszystkimi jest    A co widział i usłyszał o tym świadczy i świadectwa Jego nikt nie przyjmuje    (Ten) który przyjął Jego świadectwo opieczętował że Bóg szczery jest    Tego bowiem wysłał Bóg wypowiedzi Boga mówi bez bowiem z miary daje Bóg Ducha    Ojciec miłuje Syna i wszystkie oddał w ręce Jego    (Ten) który wierzy w Syna ma życie wieczne (ten) zaś który nie okazuje posłuszeństwa Synowi nie zobaczy życia ale gniew Boga pozostaje na nim 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Textus Receptus Oblubienicy - Ewangeliczny Przekład Nowego Testamentu

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible