Dosłowny

Textus Receptus Oblubienicy*

Dzieje Apostolskie

Autor:
Łukasz, autor Ewangelii.
Czas:
Ok. 63-65 r. po Chr.
Miejsce:
Nieznane.
Cel:
Ukazanie misji jako kontynuacji dzieła rozpoczętego przez Pana Jezusa Chrystusa.
Temat:
Napełnieni Duchem Świętym ludzie kontynuatorami dzieła Pana Jezusa Chrystusa.


* Opis księgi zredagowany na bazie wstępów do Przekładu Dosłownego SNP EIB.

Rozdział 1

  Wprawdzie pierwsze słowo uczyniłem o wszystkich o Teofilu które zaczął Jezus czynić zarówno i nauczać    Aż do którego dnia przykazawszy wysłannikom przez Ducha Świętego których wybrał został uniesiony    których i postawił obok siebie (jako) żyjącego po wycierpieć Mu w wielu pewnych dowodach przez dni czterdzieści dając siebie widzieć im i mówiąc (te) o Królestwie Boga    i jedząc wspólnie z nimi nakazał im od Jerozolimy nie być oddalonymi ale oczekiwać obietnicy Ojca którą słyszeliście (ode) Mnie    gdyż Jan wprawdzie zanurzył (w) wodzie wy zaś zostaniecie zanurzeni w Duchu Świętym nie po wielu tych dniach    wprawdzie więc zszedłszy się pytali Go mówiąc Panie czy w czasie tym przywracasz królestwo Izraelowi    Powiedział zaś do nich nie wasze jest poznać czasy lub pory które Ojciec umieścił we własnej władzy    ale weźmiecie moc który przyszedł Świętego Ducha do was i będziecie Mi świadkowie w zarówno Jeruzalem i w całej Judei i Samarii i aż do krańca ziemi    I te powiedziawszy patrząc oni został podniesiony i chmura podjęła Go z oczu ich    I jak patrzącymi wprost byli w niebo idącego Go i oto mężowie dwaj stanęli przy nich w szacie białej    którzy i powiedzieli mężowie Galilejczycy dlaczego stoicie przypatrując się w niebo Ten Jezus który został uniesiony od was do nieba tak przyjdzie (w) jaki sposób oglądaliście Go idącego do nieba    Wtedy wrócili do Jeruzalem od góry która jest nazywana Oliwną która jest blisko Jeruzalem szabatu mająca drogę    I gdy weszli wstąpili do sali na piętrze gdzie byli pozostając zarówno Piotr i Jakub i Jan i Andrzej Filip i Tomasz Bartłomiej i Mateusz Jakub (syn) Alfeusza i Szymon (ten) zapaleniec i Judasz (syn) Jakuba    Ci wszyscy byli trwającymi niezłomnie jednomyślnie (w) modlitwie i prośbie razem z kobietami i Marią matką Jezusa i z braćmi Jego    I w dniach tych wstawszy Piotr w środku uczniów powiedział był zarówno tłum imion na tym samym jak sto dwadzieścia    Mężowie bracia trzeba było zostać wypełnionym Pismo to które wcześniej powiedział Duch Święty przez usta Dawida o Judaszu który stał się przewodnikiem (tych) którzy schwytali Jezusa    że który jest zaliczony był z nami i dostał w udziale dziedzictwo posługi tej    Ten wprawdzie więc nabył miejsce z zapłaty niesprawiedliwości i padł na twarz który stał się pękł wpół i został wylany (zostały wylane) wszystkie wnętrzności jego    I znajome stało się wszystkim zamieszkującym Jeruzalem tak, że zostać nazwanym miejsce to własną mową ich Akeldama tego jest miejsce krwi    Jest napisane bowiem w zwoju psalmów niech stanie się mieszkanie jego puste i nie niech jest zamieszkujący w niej i doglądanie jego oby wziął inny    Trzeba więc którzy zeszli się (do) nas mężów w całym czasie w którym wszedł i wyszedł przed nas Pan Jezus    zacząwszy od zanurzenia Jana aż do dnia którego został uniesiony od nas świadkiem powstania Jego stać się razem z nami jeden (z) tych    I postawili dwaj Józefa który jest nazywany Barsabą który został przezywany Justus i Mattiasza    I pomodliwszy się powiedzieli Ty Panie znawco serca wszystkich wskaż z tych dwóch którego jednego wybrałeś sobie    (By) wziąć dziedzictwo posługi tej i wysłannictwa od którego przekroczył Judasz (żeby) pójść ku miejscu własnemu    I dali losy ich i padł los na Mattiasza i został dołączony z jedenastoma wysłannikami 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Textus Receptus Oblubienicy - Ewangeliczny Przekład Nowego Testamentu

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible