Dosłowny

Textus Receptus Oblubienicy*

Dzieje Apostolskie

Rozdział 3

  Zaś Piotr i Jan wchodzili do świątyni na godzinę modlitwy dziewiątą    I pewien mąż kulawy od łona matki jego będąc był niesiony którego kładziono co- dziennie przy drzwiach świątyni które jest nazywane (które są nazywane) Piękną (by) prosić (o) jałmużnę od wchodzących do świątyni    Ten zobaczywszy Piotra i Jana zamierzających wejść do świątyni prosił (o) jałmużnę    Spojrzawszy wprost zaś Piotr na niego razem z Janem powiedział popatrz na nas    (Ten) zaś trzymał się ich oczekując coś od nich wziąć    Powiedział zaś Piotr srebro i złoto nie jest mi co zaś mam to ci daję w imieniu Jezusa Pomazańca Nazarejczyka wstań i chodź    I chwyciwszy go prawą ręką wzbudził od razu zaś zostały wzmocnione jego stopy i kostki    I podskakując stanął i chodził i wszedł z nimi do świątyni chodząc i skacząc i chwaląc Boga    I zobaczył go cały lud chodzącego i chwalącego Boga    Poznawali zarówno go że ten był do jałmużny siedzący przy Pięknej bramie świątyni i zostali napełnieni zdumieniem i oszołomieniem z powodu (tego) co zdarzyło się mu    Trzymając się zaś (tego) który został uzdrowiony kulawych Piotra i Jana zbiegł się do nich cały lud na portyku który jest nazywany Salomona zdumiony    Zobaczywszy zaś Piotr odpowiedział do ludu mężowie Izraelici dlaczego dziwcie się z powodu tego lub (na) nas dlaczego spoglądacie jak własną mocą lub pobożnością czyniących (to, że) chodzić on    Bóg Abrahama i Izaaka i Jakuba Bóg ojców naszych oddał chwałę chłopiec Jego Jezusa którego wy wydaliście i wyparliście się Go naprzeciw oblicza Piłata który osądził Jego uwolnić    Wy zaś Świętego i sprawiedliwego wyparliście się i prosiliście męża mordercę zostać darowanym wam    (Tego) zaś Początek i Wodza życia zabiliście którego Bóg wzbudził z martwych którego my świadkowie jesteśmy    I z powodu wiary (w) imię Jego tego którego widzicie i znacie wzmocniło imię Jego i wiara przez Niego dała mu pełną sprawność tę wobec wszystkich was    I teraz bracia wiem że zgodnie z niewiedzą uczyniliście tak, jak i przywódcy wasi    zaś Bóg co przepowiedział przez usta wszystkich proroków Jego wycierpieć Pomazaniec wypełnił tak    Opamiętajcie się więc i nawróćcie się do (tego, by) zostać wymazanym wasze grzechy jak- kolwiek przyszłyby pory pokrzepienia od oblicza Pana    i wysłałby (Tego) który jest ogłoszony wcześniej wam Jezusa Pomazańca    którego trzeba niebu wprawdzie przyjąć aż do czasów przywrócenia wszystkich (o) których powiedział Bóg przez usta wszystkich świętych Jego proroków od wieku    Mojżesz wprawdzie bowiem do ojców powiedział że proroka wam wzbudzi Pan Bóg wasz z braci waszych jak mnie Jego będziecie słuchać zgodnie ze wszystkimi ile- kolwiek powiedziałby do was    Będzie zaś każda dusza która- kolwiek nie usłuchałaby proroka tego zostanie doszczętnie zniszczona z ludu    I wszyscy zaś prorocy od Samuela i kolejno ilu powiedzieli i zapowiadali dni te    wy jesteście synowie proroków i przymierza którego zawarł Bóg z ojcami naszymi mówiąc do Abrahama i nasieniem twoim zostaną błogosławione wszystkie rody ziemi    Wam najpierw Bóg wzbudziwszy chłopca Jego Jezusa wysłał Go błogosławiąc was w odwracać się każdego z niegodziwości waszych 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Textus Receptus Oblubienicy - Ewangeliczny Przekład Nowego Testamentu

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible