Dosłowny

Textus Receptus Oblubienicy*

List do Rzymian

Autor:
Apostoł Paweł (mógł mieć wówczas 49 lat).
Czas:
Ok. 57 r. po Chr.
Miejsce:
Korynt.
Cel:
Przedstawienie Rzymianom poglądu na usprawiedliwienie i życie w Chrystusie, przed planowaną wizytą w ich wspólnocie.
Temat:
Usprawiedliwienie, którego podstawą jest wiara.


* Opis księgi zredagowany na bazie wstępów do Przekładu Dosłownego SNP EIB.

Rozdział 1

  Paweł niewolnik Jezusa Pomazańca powołany wysłannik który jest odłączony do dobrej nowiny Boga    która wcześniej została ogłoszona przez proroków Jego w Pismach Świętych    O Synu Jego który stał się z nasienia Dawida według ciała    który został ustanowiony Synem Boga w mocy według Ducha uświęcenia z powstania martwych Jezusa Pomazańca Pana naszego    przez którego otrzymaliśmy łaskę i wysłannictwo ku posłuszeństwu wiary wśród wszystkich narodów dla imienia Jego    Wśród których jesteście i wy powołani Jezusa Pomazańca    wszystkim będącym w Rzymie umiłowanym Boga powołanym świętym łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Pomazańca    Najpierw wprawdzie dziękuję Bogu mojemu przez Jezusa Pomazańca za wszystkich was że wiara wasza jest zwiastowana w całym świecie    Świadek bowiem mój jest Bóg któremu służę w duchu moim w dobrej nowinie Syna Jego jak nieustannie wspomnienie (o) was czynię    Zawsze w modlitwach moich prosząc jeśli już dawniej będziemy mieć się dobrze w woli Boga przyjść do was    Pragnę bowiem zobaczyć was aby jakiś przekazałbym dar łaski wam duchowy ku zostać utwierdzonymi wy    To zaś jest zostać razem zachęconymi wśród was przez wśród jednych drugim wiarę waszą zarówno i moją    Nie chcę zaś was nie rozumieć bracia że wielokrotnie postanowiłem przyjść do was i zostałem powstrzymany aż do dotychczas aby owoc jakiś posiadałbym i w was tak, jak i wśród pozostałych narodów    Grekom zarówno i barbarzyńcom mądrym zarówno i nierozumnym winny jestem    tak według mnie ochocze i wam w Rzymie ogłosić dobrą nowinę    Nie bowiem wstydzę się dobrej nowiny Pomazańca moc bowiem Boga jest ku zbawieniu każdemu wierzącemu Judejczykowi zarówno najpierw i Grekowi    sprawiedliwość bowiem Boga w niej jest objawiana z wiary w wiarę tak, jak jest napisane zaś sprawiedliwy z wiary będzie żyć    Jest objawiany bowiem gniew Boga z nieba przeciwko każdej bezbożności i niesprawiedliwości ludzi (tych) prawdę w niesprawiedliwości zatrzymujących    Dlatego, że rozpoznawalne Boga widoczne jest wśród nich bowiem Bóg im ukazał    Bowiem niewidzialne Jego od stworzenia świata (w) czynach które są zauważalne są oglądane zarówno wieczna Jego moc i boskość ku być im niemożliwi do obronienia    Dlatego, że poznawszy Boga nie jak Boga chwalili lub podziękowali ale zostali uczynieni próżnymi w rozważaniach ich i zostało zaćmione nierozumne ich serce    Zapewniający być mądrzy zostali uczynieni głupimi    i zmienili chwałę niezniszczalnego Boga na podobieństwo obrazu zniszczalnego człowieka i ptaków i czworonogów i pełzających    Dlatego i wydał ich Bóg w pożądliwości serc ich na nieczystość doznawać znieważenia ciała ich między sobą    którzy zmienili prawdę Boga na kłamstwo i czcili i służyli stworzeniu wbrew (Temu) który stworzył który jest błogosławiony na wieki amen    Przez to wydał ich Bóg na zmysłowości zniewagi zarówno bowiem żeńskie ich zamieniły zgodne z naturą użycie na (to) wbrew naturze    podobnie zarówno i męskie odrzuciwszy zgodne z naturą użycie żeńskim dali się zapalić przez pragnienie ich ku jedni drugim męskie w męskich (by) bezwstyd sprawując i zapłatę którą trzeba było (za to) zwiedzenie ich na sobie samych odbierając    I tak, jak nie próbowali (by) Boga mieć w poznaniu wydał ich Bóg na niewypróbowanie umysłu (by) czynić nie będące stosownym    którzy są wypełnieni każdą niesprawiedliwością nierządem niegodziwością chciwością złością napełnionych zawiścią morderstwem kłótnią oszustwem złośliwością plotkarzy    oszczerców nienawidzących Boga zuchwalców pysznych samochwalców wynalazców złych rodzicom nieposłuszni    nierozumnych zdradzieckich pozbawionych serca nieprzejednanych niemiłosiernych    którzy przepis Boga poznawszy że takie robiący godni śmierci są nie jedynie je czynią ale i zgadzają się z robiącymi 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Textus Receptus Oblubienicy - Ewangeliczny Przekład Nowego Testamentu

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible