Dosłowny

Textus Receptus Oblubienicy*

I List do Koryntian

Autor:
Apostoł Paweł (mógł mieć wówczas 46 lat).
Czas:
Ok. 53 r. po Chr.
Miejsce:
Efez.
Cel:
Omówienie spraw dotyczących natury i praktyk Kościoła, zasad duchowego życia oraz zmartwychwstania.
Temat:
Dojrzałość, porządek i godność w duchowym życiu.


* Opis księgi zredagowany na bazie wstępów do Przekładu Dosłownego SNP EIB.

Rozdział 1

  Paweł powołany wysłannik Jezusa Pomazańca przez wolę Boga i Sostenes brat    zgromadzeniu Boga będącemu w Koryncie którzy są poświęceni w Pomazańcu Jezusie powołanym świętym ze wszystkimi przywołującymi imię Pana naszego Jezusa Pomazańca w każdym miejscu ich zarówno i naszym    Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Pomazańca    Dziękuję Bogu mojemu zawsze o was z powodu łaski Boga (tej) która została dana wam w Pomazańcu Jezusie    że we wszystkim zostaliście ubogaceni w Nim we wszelkim słowie i wszelkim poznaniu    tak, jak świadectwo Pomazańca zostało utwierdzone w was    tak, że wam nie być w niedostatku w żadnym darze łaski oczekujący objawienia Pana naszego Jezusa Pomazańca    który i utwierdzi was aż do końca nienagannych w dniu Pana naszego Jezusa Pomazańca    Wierny Bóg przez którego zostaliście wezwani do wspólnoty Syna Jego Jezusa Pomazańca Pana naszego    Proszę zaś was bracia przez imię Pana naszego Jezusa Pomazańca aby (to) samo mówilibyście wszyscy i nie byłoby (byłyby) w was rozdarcia (aby) bylibyście zaś którzy są wydoskonaleni w (tej) samej myśli i w (tym) samym mniemaniu    Zostało ujawnione bowiem mi o was bracia moi przez (tych) Chloe że kłótnie wśród was są    Mówię zaś to że każdy (z) was mówi ja wprawdzie jestem Pawła ja zaś Apollosa ja zaś Kefasa ja zaś Pomazańca    Jest podzielony Pomazaniec nie Paweł został ukrzyżowany za was lub w imię Pawła zostaliście zanurzeni    Dziękuję Bogu że nikogo (z) was zanurzyłem jeśli nie Kryspusa i Gajusa    aby nie ktoś powiedziałby że w moje imię zanurzyłem    Zanurzyłem zaś i Stefana dom w końcu nie wiem czy kogoś innego zanurzyłem    nie bowiem wysłał mnie Pomazaniec zanurzać ale głosić dobrą nowinę nie w mądrości słowa aby nie zostałby uczyniony pustym krzyż Pomazańca    Słowo bowiem krzyża (dla) wprawdzie którzy giną głupota jest zaś którzy są zbawiani nas moc Boga jest    Jest napisane bowiem zniszczę mądrość mądrych i zrozumienie rozumnych odrzucę    Gdzie mądry gdzie znawca Pisma gdzie badacz wieku tego czyż nie uczynił głupią Bóg mądrość świata tego    skoro zaś bowiem w mądrości Boga nie poznał świat przez mądrość Boga miał upodobanie Bóg przez głupotę ogłaszania zbawić wierzących    skoro zaś i Judejczycy znaku proszą i Grecy mądrości szukają    my zaś głosimy Pomazańca który jest ukrzyżowany (dla) Judejczyków wprawdzie zgorszenie (dla) Greków zaś głupotę    (dla) samych zaś powołanych Judejczyków zarówno i Greków Pomazańca Boga mocą i Boga mądrością    gdyż głupie Boga mądrzejsze (od) ludzi jest i słabe Boga mocniejsze od ludzi jest    Przyglądacie się bowiem (na) powołanie wasze bracia że nie liczni mądrzy według ciała nie liczni mocni nie liczni szlachetnie urodzeni    ale głupie świata wybrał Bóg aby mądrych zawstydzałby i słabych świata wybrał Bóg aby zawstydzałby mocne    i niskiego rodu świata i które jest wzgardzone wybrał Bóg i nie istniejące aby (to, co) istniejące mógłby unieważnić    tak aby nie chlubiłoby się każde ciało przed Nim    Przez Niego zaś wy jesteście w Pomazańcu Jezusie który stał się (dla) nas mądrość od Boga sprawiedliwość zarówno i poświęcenie i odkupienie    aby tak, jak jest napisane chlubiący się w Panu niech chlubi się 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Textus Receptus Oblubienicy - Ewangeliczny Przekład Nowego Testamentu

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible