Dosłowny

Textus Receptus Oblubienicy*

I List do Koryntian

Rozdział 6

  Śmie ktoś (z) was sprawę mając do innego być sądzonym przed niesprawiedliwymi a nie przed świętymi    Nie wiecie że święci świat będą sądzić i jeśli w was jest sądzony świat niegodni jesteście sądzeń najmniejszych    nie wiecie że zwiastunów będziemy sądzić czyż nie rzeczywiście życiowe    Życiowe wprawdzie więc sądzenia jeśli mielibyście którzy są bez znaczenia w zgromadzeniu tych sądzacie    Do zawstydzenia wam mówię tak nie jest wśród was mądry ani jeden który będzie mógł rozsądzić każdy pośród brata jego    Ale brat z bratem jest sądzony i to przed niewierzącymi    Już wprawdzie więc całkowicie porażka pośród was jest że sądy macie z sobą przez co nie raczej znosicie niesprawiedliwość przez co nie raczej dajecie się pozbawić    Ale wy czynicie niesprawiedliwość i pozbawiacie i te braci    Czy nie wiecie że niesprawiedliwi Królestwa Boga nie odziedziczą nie dajcie się zwieść ani nierządnicy ani bałwochwalcy ani cudzołożnicy ani zniewieściali ani homoseksualiści    Ani złodzieje ani chciwcy ani pijacy nie oszczercy nie zdziercy Królestwa Boga nie odziedziczą    i tacy jacyś byliście ale obmyliście się ale zostaliście poświęceni ale zostaliście uznani za sprawiedliwych w imieniu Pana Jezusa i w Duchu Boga naszego    Wszystkie mi wolno ale nie wszystkie jest korzystne wszystkie mi wolno ale nie ja będę owładnięty przez coś    Pokarmy (dla) brzucha i brzuch (dla) pokarmów zaś Bóg i ten i te udaremni zaś ciało nie (dla) nierządu ale (dla) Pana i Pan (dla) ciała    zaś Bóg i Pana wzbudził i nas wzbudzi przez moc Jego    Nie wiecie że ciała wasze członki Pomazańca jest (są) wziąwszy więc członki Pomazańca uczyniłbym nierządnicy członkami nie oby stał się    Lub nie wiecie że który jest łączony (z) nierządnicą jedno ciało jest (są) będą bowiem mówi dwoje ku ciału jednemu    zaś który jest łączony (z) Panem jeden duch jest    Uciekajcie (przed) nierządem każdy grzech które jeśli uczyniłby człowiek na zewnątrz ciała jest zaś oddający się nierządowi ku własnemu ciału grzeszy    Czy nie wiecie że ciało wasze świątynia w was Świętego Ducha jest którego macie od Boga i nie jesteście was samych    Zostaliście wykupieni bowiem drogo oddajcie chwałę właśnie Bogu w ciele waszym i w duchu waszym które jest (są) Boga 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Textus Receptus Oblubienicy - Ewangeliczny Przekład Nowego Testamentu

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible