Dosłowny

Textus Receptus Oblubienicy*

List do Efezjan

Autor:
Apostoł Paweł.
Czas:
Ok. 60 r. po Chr. (List trafił do Efezu 5 lat po powstaniu wspólnoty, w której apostoł służył przez 2 lata).
Miejsce:
Rzym, areszt domowy.
Cel:
Przypomnienie zasad życia w Chrystusie, natury i roli Kościoła oraz przekazanie wspólnotom wiernych wiadomości o bieżącej sytuacji apostoła. (List pisany był do kilku wspólnot).
Temat:
Nowa jakość życia jako skutek duchowej przemiany.


* Opis księgi zredagowany na bazie wstępów do Przekładu Dosłownego SNP EIB.

Rozdział 1

  Paweł wysłannik Jezusa Pomazańca przez wolę Boga świętym będącym w Efezie i wierzącym w Pomazańca Jezusa    łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Pomazańca    Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Pomazańca (Ten) który pobłogosławił nas w całym błogosławieństwie duchowym w niebiosach w Pomazańcu    tak, jak wybrał sobie nas w Nim przed założeniem świata (by) być my świętymi i nienagannymi przed Nim w miłości    Przeznaczywszy nas dla usynowienia przez Jezusa Pomazańca względem Niego według upodobania woli Jego    Ku pochwale chwały łaski Jego w (której) obdarzył łaską nas w (Tym) który jest umiłowany    w którym mamy odkupienie przez krew Jego uwolnienie (od) upadków według bogactwa łaski Jego    której dał obfitość ku nam w całej mądrości i zrozumieniu    oznajmiwszy nam tajemnicę woli Jego według upodobania Jego którego postanowił sobie w Nim    w zarządzaniu sprawami domowymi wypełnienia pór połączyć (te) wszystkie w Pomazańcu zarówno w niebiosach i na ziemi    W Nim w którym i otrzymaliśmy dział którzy zostaliśmy przeznaczeni według wcześniejszego ustawienia (Tego) wszystkie który działa według postanowienia woli Jego    ku być nam ku pochwale chwały Jego którzy wcześniej oparliśmy nadzieję w Pomazańcu    w którym i wy usłyszawszy Słowo prawdy dobrą nowinę (o) zbawieniu waszym w którym i uwierzywszy zostaliście opieczętowani Duchem obietnicy (tym) Świętym    który jest zadatek dziedziczenia naszego ku odkupieniu nabycia dla siebie ku pochwale chwały Jego    Z powodu tego i ja usłyszawszy (o tej) w was wierze w Pana Jezusa i (o) miłości ku wszystkim świętym    nie powstrzymuję się dziękując za was wspomnienie (o) was czyniąc w modlitwach moich    aby Bóg Pana naszego Jezusa Pomazańca Ojciec chwały dałby wam Ducha mądrości i objawienia w poznaniu Jego    które są oświetlone oczy myśli waszej ku wiedzieć wam jaka jest nadzieja powołania Jego i jakie bogactwo chwały dziedziczenia Jego wśród świętych    I jaka przekraczająca wielkość mocy Jego w nas wierzących według działania mocy siły Jego    którą działał w Pomazańcu wzbudziwszy Go z martwych i posadził na prawicy Jego w niebiosach    Powyżej każdej zwierzchności i władzy i mocy i panowania i każdego imienia które jest wymienione nie jedynie w wieku tym ale i w nadchodzącym    i wszystkie poddał pod stopy Jego i Jego dał (jako) głowę ponad wszystkie zgromadzeniu    które jest ciało Jego wypełnienie (Tego) wszystkie we wszystkim wypełniającego sobie 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Textus Receptus Oblubienicy - Ewangeliczny Przekład Nowego Testamentu

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible