Dosłowny

Textus Receptus Oblubienicy*

List do Filipian

Autor:
Apostoł Paweł (pisał do wspólnoty założonej 10 lat wcześniej).
Czas:
Ok. 61 r. po Chr.
Miejsce:
Rzym, areszt domowy.
Cel:
Podziękowanie za partnerstwo w głoszeniu dobrej nowiny.
Temat:
Chrystus to prawdziwe życie, służba to owocny trud, przeciwności to składowa sukcesu, śmierć to przybycie na spotkanie z Panem – utęsknione, ostateczne i rozciągające się na wieki.


* Opis księgi zredagowany na bazie wstępów do Przekładu Dosłownego SNP EIB.

Rozdział 1

  Paweł i Tymoteusz niewolnicy Jezusa Pomazańca wszystkim świętym w Pomazańcu Jezusie będącym w Filippi razem z doglądającymi i sługami    łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Pomazańca    Dziękuję Bogu mojemu przy każdym wspomnieniu was    zawsze w każdej prośbie mojej za wszystkich was z radością prośbę czyniąc    Z powodu wspólnoty waszej względem dobrej nowiny od pierwszego dnia aż do teraz    będąc przekonany samym tym że (Ten) który rozpoczął w was dzieło dobre będzie wypełniał aż do dnia Jezusa Pomazańca    Tak, jak jest sprawiedliwe (dla) mnie to myśleć o wszystkich was z powodu mieć mi w sercu was w zarówno (w) więzach moich i obronie i utwierdzeniu dobrej nowiny współuczestnikami mojej łaski wszystkich was będącymi    Świadek bowiem moim jest Bóg jak tęsknię wszystkich was we wnętrznościach Jezusa Pomazańca    I (o) to modlę się aby miłość wasza jeszcze bardziej i bardziej obfitowałaby w poznaniu i wszelkim postrzeganiu    ku rozpoznawać wam (te) przewyższające aby bylibyście szczerzy i nie powodujący potknięcia się do dnia Pomazańca    którzy są wypełnieni owocami sprawiedliwości przez Jezusa Pomazańca ku chwale i pochwale Boga    (By) znać zaś (przez) was chcę bracia że (te) przeciwko mnie bardziej ku postępowi dobrej nowiny przyszło    tak, że więzy moje widoczne w Pomazańcu stać się w całym pretorium i pozostałym wszystkim    i coraz liczniejsi (z) braci w Panu będąc przekonani więzami moimi bardziej ośmielać się bez obaw Słowo mówić    Niektórzy wprawdzie i z powodu zawiści i kłótni niektórzy zaś i z powodu upodobania Pomazańca głoszą    (ci) zaś z miłości wiedząc że do obrony dobrej nowiny jestem umieszczony    (ci) wprawdzie z niesnasek Pomazańca zwiastują nie szczerze sądząc ucisk nosić więzów moich    co bowiem mimo, że każdym sposobem czy to pretekstem czy to prawdą Pomazaniec jest zwiastowany i w tym raduję się ale i będę się radował    wiem bowiem że to mi wyjdzie ku zbawieniu przez waszą prośbę i zaopatrzenie Ducha Jezusa Pomazańca    według oczekiwania i nadziei mojej że w niczym zostanę zawstydzony ale w całej otwartości jak zawsze i teraz zostanie wywyższony Pomazaniec w ciele moim czy to przez życie czy to przez śmierć    (Dla) mnie bowiem żyć Pomazaniec a umrzeć zysk    Jeśli zaś żyć w ciele to (dla) mnie owoc pracy i co wybiorę nie wiem    Jestem pociągany bowiem z dwóch pragnienie mając ku odejść i razem z Pomazańcem być wielce bardziej lepsze    zaś pozostawać w ciele konieczniejsze z powodu was    I to będąc przekonany wiem że pozostanę i będę trwać razem przy wszystkich was ku waszemu postępowi i radości wiary    aby chluba wasza obfitowałaby w Pomazańcu Jezusie we mnie z powodu mojego przyjścia znowu do was    jedynie godnie dobrą nowinę Pomazańca żyjcie jak obywatele aby czy to przyszedłszy i zobaczywszy was czy to będąc nieobecnym słyszałbym o was że stoicie w jednym duchu jedną duszą walcząc razem (dla) wiary dobrej nowiny    i nie dając się zastraszyć w niczym przez będących przeciwnymi co (dla) nich wprawdzie jest wykazanie zguby waszej zaś zbawienia i to od Boga    gdyż wam zostało darowane (to) za Pomazańca nie jedynie w Niego wierzyć ale i za Niego cierpieć    (ten) sam bój mając jaki zobaczyliście we mnie i teraz słyszycie we mnie 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Textus Receptus Oblubienicy - Ewangeliczny Przekład Nowego Testamentu

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible