Textus Receptus Oblubienicy*

I List do Tesaloniczan

Rozdział 2

  Sami bowiem wiecie bracia (o) wejściu naszym do was że nie próżne stało się    ale i wcześniej doznawszy cierpienia i doznawszy zniewagi tak, jak wiecie w Filippi okazaliśmy otwartość w Bogu naszym powiedzieć do was dobrą nowinę Boga w wielkim boju    Bowiem wezwanie nasze nie z błędu ani z nieczystości ani w podstępie    ale tak, jak jesteśmy wypróbowani przez Boga (by) mieć powierzoną dobrą nowinę tak mówimy nie jak ludziom starający się przypodobać ale Bogu badającemu serca nasze    Ani bowiem wcześniej w słowie schlebiania staliśmy się tak, jak wiecie ani w pozorze chciwości Bóg świadek    ani szukając od ludzi chwały ani od was ani od innych mogąc w ciężarze być jak Pomazańca wysłannicy    ale staliśmy się łagodni w pośród was jak- kolwiek żywicielka otaczałaby troską swoje dzieci    tak będąc przywiązanymi (wobec) was mamy upodobania (by) przekazać wam nie jedynie dobrą nowinę Boga ale i swoje dusze dlatego, że umiłowani nam jesteście postawieni    Pamiętacie bowiem bracia (o) trudzie naszym i mozole nocą bowiem i dniem pracując ku nie obciążyć kogoś (z) was ogłosiliśmy przed wami dobrą nowinę Boga    Wy świadkowie i Bóg jak święcie i sprawiedliwie i nienagannie (dla) was wierzących staliśmy się    tak, jak wiecie jak jednego każdego (z) was jak ojciec dzieci swoje zachęcając was i pocieszając    i świadcząc ku postępować wam godnie Boga wzywającego was do swojego Królestwa i chwały    Dla- tego i my dziękujemy Bogu nieustannie gdyż przyjąwszy Słowo wieści od nas (o) Bogu przyjęliście nie Słowo ludzkie ale tak, jak jest prawdziwie Słowo Boga które i działa w was wierzących    Wy bowiem naśladowcy staliście się bracia zgromadzeń Boga będących w Judei w Pomazańcu Jezusie gdyż tak samo wycierpieliście i wy od własnych rodaków tak, jak i oni od Judejczyków    (tych) i Pana którzy zabili Jezusa i własnych proroków i nas prześladując i Bogu nie którzy się podobają i wszystkim ludziom przeciwni    przeszkadzając nam poganom powiedzieć aby zostaliby zbawieni ku wypełnić się ich grzechy każdej chwili nadszedł zaś na nich gniew ku końcowi    My zaś bracia zostawszy odłączonymi od was na czas godziny obliczem nie sercem tym bardziej postaraliśmy się oblicze wasze zobaczyć w wielkim pragnieniu    Dlatego chcieliśmy przyjść do was ja wprawdzie Paweł i raz i drugi i przeszkodził nam szatan    Kto bowiem nasza nadzieja czy radość czy wieniec chluby czy nie i wy przed Panem naszym Jezusem Pomazańcem w Jego przyjściu    Wy bowiem jesteście chwała nasza i radość 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Textus Receptus Oblubienicy - Ewangeliczny Przekład Intelinearny Nowego Testamentu

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible