Textus Receptus Oblubienicy*

I List do Tesaloniczan

Rozdział 3

  Dlatego już więcej nie wytrzymując znaleźliśmy upodobanie (by) zostać pozostawionymi w Atenach sami    I posłaliśmy Tymoteusza brata naszego i sługę Boga i współpracownika naszego w dobrej nowinie Pomazańca ku utwierdzić was i zachęcić was odnośnie wiary waszej    (by) nikt być zachwianym wśród ucisków tych sami bowiem wiecie że do tego jesteśmy położeni    A bowiem gdy przy was byliśmy wcześniej mówiliśmy wam że mamy być uciskani tak, jak i stało się i wiecie    Przez to i ja już więcej nie wytrzymując posłałem ku poznać wiarę waszą aby czasem nie wystawił na próbę was poddający próbie i na puste stałby się trud nasz    Teraz zaś gdy przyszedł Tymoteusz do nas od was i gdy ogłosił dobrą nowinę nam (o) wierze i miłości waszej i że macie wspomnienie (o) nas dobre każdej chwili pragnąc nas zobaczyć tak, jak i my was    przez to zostaliśmy zachęceni bracia z powodu was w każdym ucisku i potrzebie naszej przez waszą wiarę    gdyż teraz żyjemy jeśli wy stalibyście w Panu    Jakie bowiem dziękczynienie możemy Bogu odpłacić za was z powodu całej radości którą radujemy się przez was przed Bogiem naszym    nocą i dniem ponad wszelką miarę prosząc ku zobaczyć wasze oblicze i uzupełnić braki wiary waszej    Sam zaś Bóg i Ojciec nasz i Pan nasz Jezus Pomazaniec oby wyprostował drogę naszą do was    Was zaś Pan oby uczynił większymi i oby uczynił obfitującymi miłością do jedni drugich i do wszystkich tak, jak i my do was    ku utwierdzić wasze serca (jako) nienaganne w poświęceniu przed Bogiem i Ojcem naszym podczas przyjście Pana naszego Jezusa Pomazańca ze wszystkimi świętymi Jego 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Textus Receptus Oblubienicy - Ewangeliczny Przekład Intelinearny Nowego Testamentu

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible