Textus Receptus Oblubienicy*

I List do Tesaloniczan

Rozdział 5

  O zaś czasach i porach bracia nie potrzebę macie wam być napisane    Sami bowiem uważnie wiecie że dzień Pana jak złodziej w nocy tak przychodzi    Gdy bowiem mówiliby pokój i bezpieczeństwo wtedy nagła (na) nich nadciąga zagłada tak, jak ból porodowy w łonie mającą i nie wymknęliby się    Wy zaś bracia nie jesteście w ciemności aby (ten) dzień was jak złodziej pochwyciłby    wszyscy wy synowie światła jesteście i synowie dnia nie jesteśmy nocy ani ciemności    Zatem więc nie spalibyśmy jak i pozostali ale czuwalibyśmy i bylibyśmy trzeźwi    Bowiem śpiący nocą śpią i którzy są upici nocą są pijani    My zaś dnia będąc bylibyśmy trzeźwi przyoblekłszy się w pancerz wiary i miłości i hełm nadziei zbawienia    Gdyż nie umieścił nas Bóg ku gniewowi ale ku pozyskaniu dla siebie zbawienia przez Pana naszego Jezus Pomazańca    który umarł za nas aby czy to czuwalibyśmy czy to spalibyśmy równocześnie z Nim żylibyśmy    Dlatego zachęcajcie jedni drugich i budujcie jeden jednego tak, jak i czynicie    Prosimy zaś was bracia (by) wiedzieć (o) trudzących się wśród was i stojących na czele was w Panu i napominając was    i (by) uznawać ich ponad wszelką miarę w miłości z powodu pracy ich zachowujcie pokój wśród siebie samych    Zachęcamy zaś was bracia napominajcie niekarnych pocieszajcie małodusznych podtrzymujcie słabych bądźcie cierpliwi względem wszystkich    Patrzcie aby nie ktoś zła za zło komuś oddałby ale zawsze dobro ścigajcie i względem jedni drugich i względem wszystkich    Zawsze radujcie się    nieustannie módlcie się    We wszystkim dziękujcie to bowiem wola Boga w Pomazańcu Jezusie względem was    Ducha nie gaście    Prorokowań nie lekceważcie    Wszystkie badajcie (co) dobre trzymajcie    od każdej postaci niegodziwego wstrzymujcie się    Sam zaś Bóg pokoju oby uczynił świętymi was całkowicie i w pełni wyposażonym wasz duch i dusza i ciało nienagannie podczas przyjścia Pana naszego Jezusa Pomazańca oby zostały zachowane    Wierny wzywający was który i uczyni    Bracia módlcie się za nas    Pozdrówcie braci wszystkich przez pocałunek święty    Zaklinam was (na) Pana (by) zostać odczytany (ten) list wszystkim świętym braciom    Łaska Pana naszego Jezusa Pomazańca z wami amen do Tesaloniczan najpierw zostało napisane z Aten 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Textus Receptus Oblubienicy - Ewangeliczny Przekład Intelinearny Nowego Testamentu

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible