Dosłowny

Textus Receptus Oblubienicy*

List do Tytusa

Autor:
Apostoł Paweł (mógł mieć wówczas 56 lub 58 lat).
Czas:
Ok. 64 lub 66 r. po Chr.
Miejsce:
Korynt (?).
Cel:
Przekazanie podstawowych zasad organizowania i prowadzenia lokalnych wspólnot kościelnych.
Temat:
Zbawienie i duchowa odnowa podstawą organizacji wspólnoty, życia osobistego i społecznego.


* Opis księgi zredagowany na bazie wstępów do Przekładu Dosłownego SNP EIB.

Rozdział 1

  Paweł niewolnik Boga wysłannik zaś Jezusa Pomazańca ze względu na wiarę wybranych Boga i poznanie prawdy zgodnie z pobożnością    z nadzieją życia wiecznego którą obiecał niekłamliwy Bóg przed czasami wiecznymi    ukazał zaś porom swoim Słowo Jego w ogłaszaniu które otrzymałem powierzone ja według nakazu Zbawiciela naszego Boga    Tytusowi szczeremu dziecku według wspólnej wiary łaska miłosierdzie pokój od Boga Ojca i Pana Jezusa Pomazańca Zbawiciela naszego    Tego z powodu pozostawiłem cię na Krecie aby pozostające uporządkowałbyś i ustanowiłbyś według miasta starszych jak ja ci zarządziłem    jeśli ktoś jest nienaganny jednej żony mąż dzieci mający wierzące nie w oskarżeniu rozwiązłości lub niepodporządkowane    Trzeba bowiem doglądający nienaganny być jak Boga zarządca nie samowolny nie skłonny do gniewu nie uzależniony od picia nie awanturnik nie chciwy brudnego zysku    ale gościnny kochający to, co dobre rozsądny sprawiedliwy świątobliwy opanowany    trzymający się według nauki wiernego Słowa aby mocny byłby i zachęcić w nauce będącej zdrową i sprzeciwiających się upominać    Są bowiem liczni i niepodporządkowani próżno mówiący i zwodziciele umysłu najbardziej z obrzezania    którym trzeba zatkać usta którzy całe domy wywracają nauczając czego nie trzeba haniebnego zysku z powodu    Powiedział ktoś z nich własny ich prorok Kreteńczycy zawsze kłamcy złe zwierzęta brzuchy bezczynne    Świadectwo to jest prawdziwe ze względu na tę przyczynę upominaj ich surowo aby byliby zdrowi we wierze    nie zważając ku judejskim baśniom i przykazaniom ludzi odwracających się prawdy    Wszystkie wprawdzie czyste czystym zaś którzy są skalani i niewierzącym nic czyste ale jest skalany ich i umysł i sumienie    Boga wyznają znać zaś czynami wypierają się obrzydliwi będący i nieposłuszni i do każdego dzieła dobrego niewypróbowani 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Textus Receptus Oblubienicy - Ewangeliczny Przekład Nowego Testamentu

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible