Dosłowny

Textus Receptus Oblubienicy*

List do Filemona

Autor:
Apostoł Paweł (mógł mieć wówczas 52 lata).
Czas:
Ok. 60 r. po Chr.
Miejsce:
Rzym, areszt domowy.
Cel:
Utorowanie drogi powrotnej zbiegłemu, a następnie nawróconemu niewolnikowi, Onezymosowi, do jego pana Filemona.
Temat:
Pojednanie z Bogiem jako otwarcie nowego rozdziału we wzajemnych stosunkach między braćmi w wierze.


* Opis księgi zredagowany na bazie wstępów do Przekładu Dosłownego SNP EIB.

  Paweł więzień Pomazańca Jezusa i Tymoteusz brat Filemonowi umiłowanemu i współpracownikowi naszemu    i Apfii umiłowanej i Archipowi współbojownikowi naszemu i w domu twoim zgromadzeniu    łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Pomazańca    Dziękuję Bogu mojemu zawsze wspomnienie (o) tobie czyniąc w modlitwach moich    słuchając (o) twojej miłości i wierze którą masz do Pana Jezusa i względem wszystkich świętych    żeby wspólnota wiary twojej skuteczna stałaby się w poznaniu każdego dobra w was względem Pomazańca Jezusa    radość bowiem mamy wielką i zachętę z powodu miłości twojej gdyż głębokie uczucia świętych doznał odświeżenia (doznały odświeżenia) przez ciebie bracie    Dlatego wielką w Pomazańcu śmiałość mając nakazać ci co przystoi    przez miłość raczej proszę taki będąc jak Paweł starzec teraz zaś i więzień Jezusa Pomazańca    proszę cię o moje dziecko którego zrodziłem w więzach moich Onezyma    (tego) niegdyś ci nieprzydatnego teraz zaś ci i mnie pożytecznego    którego odesłałem ci zaś jego to jest moje głębokie uczucia przygarnij    którego ja chciałem przy sobie samym zatrzymać aby za ciebie służyłby mi w więzach dobrej nowiny    bez zaś twojego mniemania niczego chciałem uczynić aby nie jak według konieczności dobro twoje byłoby ale według dobrowolnego    Może bowiem z powodu tego został oddzielony na godzinę aby wiecznego go otrzymałbyś    już nie jak niewolnika ale za niewolnika brata umiłowanego najbardziej mnie ile więcej zaś bardziej tobie i w ciele i w Panu    Jeśli więc mnie masz (za) wspólnika przygarnij go jak mnie    Jeśli zaś jakąś uczynił niesprawiedliwość tobie lub jest winien to mnie zaliczaj    Ja Paweł napisałem moją ręką ja oddam aby nie mówiłbym ci że i siebie samego mi jesteś winien w zamian    Tak bracie ja (z) ciebie obym miał korzyść w Panu pokrzep moje głębokie uczucia w Panu    Będąc przekonany (o) posłuszeństwie twoim napisałem ci wiedząc że i ponad co mówię uczynisz    Równocześnie zaś i przygotuj mi gościnę mam nadzieję bowiem że przez modlitwy wasze zostanę darowany wam    Pozdrawiają cię Epafras współwięzień mój w Pomazańcu Jezusie    Marek Arystarch Demas Łukasz współpracownicy moi    Łaska Pana naszego Jezusa Pomazańca z duchem waszym amen do Filemona zostało napisane z Rzymu przez Onezyma domownika 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Textus Receptus Oblubienicy - Ewangeliczny Przekład Nowego Testamentu

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible