Dosłowny

Textus Receptus Oblubienicy*

List Jakuba

Autor:
Jakub, brat Pański.
Czas:
Ok. 47-49 r. po Chr.
Miejsce:
Jerozolima.
Cel:
Przekazanie podstawowych zasad wiary i życia we wspólnocie kościoła oraz w społeczeństwie.
Temat:
Wiara bez uczynków jest martwa.


* Opis księgi zredagowany na bazie wstępów do Przekładu Dosłownego SNP EIB.

Rozdział 1

  Jakub Boga i Pana Jezusa Pomazańca niewolnik dwunastu plemionom w rozproszeniu radować się    (Za) całą radość uznaliście bracia moi kiedy (w) próby wpadlibyście różnorodne    wiedząc że wypróbowanie waszej wiary sprawia wytrwałość    zaś wytrwałość dzieło doskonałe niech ma aby bylibyście dojrzali i w pełni wyposażeni w niczym odczuwający braku    Jeśli zaś ktoś (z) was odczuwa brak mądrości niech prosi u dającego Boga wszystkim szczodrze i nie ganiąc a zostanie dana mu    Niech prosi zaś w wierze nic wątpiąc bowiem wątpiący przypomina falę morską która jest prowadzona przez wiatr i która jest rzucana    Nie bowiem niech sądzi człowiek ten że otrzyma coś od Pana    mąż (o) rozdwojonej duszy niestały na wszystkich drogach jego    Niech chlubi się zaś brat pokorny z wywyższenia jego    zaś bogaty w uniżeniu jego że jak kwiat trawy przeminie    Wzeszło bowiem słońce z upałem i wysuszyło trawę i kwiat jej opadł i piękno oblicza jego zginęła tak i bogaty na drogach jego zostanie uczyniony zwiędniętym    Szczęśliwy mąż który znosi próbę gdyż wypróbowanym który stał się otrzyma wieniec życia który obiecał Pan miłującym Go    Nikt który jest doświadczany niech mówi że od Boga jestem doświadczany bowiem Bóg niepodatny na doświadczenia jest zła doświadcza zaś sam nikogo    Każdy zaś jest doświadczany przez własne pożądanie będąc pociąganym i nęcąc    potem pożądanie zaszedłszy w ciążę rodzi grzech zaś grzech zostawszy uczyniony tym, który wydoroślał rodzi śmierć    Nie dajcie się zwieść bracia moi umiłowani    Każdy podarunek dobry i każdy dar dojrzały z góry jest zstępujący od Ojca świateł u którego nie jest zmienność lub poruszenia cień    Postanowiwszy spłodził nas Słowem prawdy ku być my pierwociną jakąś Jego stworzeń    A tak bracia moi umiłowani niech jest każdy człowiek szybki ku usłyszeć powolny ku powiedzieć powolny do gniewu    gniew bowiem męża sprawiedliwości Boga nie sprawuje    Dlatego odłożywszy każdy brud i obfitość złości w łagodności przyjmijcie zasadzone Słowo mogące zbawić dusze wasze    Stawajcie się zaś wykonawcy Słowo a nie jedynie słuchacze zwodzący samych siebie    Gdyż jeśli ktoś słuchacz Słowa jest a nie wykonawca ten jest podobny mężowi przypatrującemu się oblicze naturalne jego w zwierciadle    przypatrzył się bowiem sobie samemu i odszedł i zaraz zapomniał jaki był    (Ten) zaś który wejrzał w prawo doskonałe wolności i który wytrwał ten nie słuchacz zapomnienia który stał się ale wykonawca dzieło ten szczęśliwy w działaniu jego będzie    Jeśli ktoś uważa religijnym być wśród was nie prowadzący przy pomocy wędzidła języka jego ale zwodząc serce jego tego próżna religijność    Religijność czysta i nieskazitelna od Boga i Ojca to jest odwiedzić sieroty i wdowy w ucisku ich nieskalanym samego siebie zachowywać z dala od świata 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Textus Receptus Oblubienicy - Ewangeliczny Przekład Nowego Testamentu

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible