Textus Receptus Oblubienicy*

List Jakuba

Rozdział 2

  Bracia moi nie w stronniczości miejcie wiarę Pana naszego Jezusa Pomazańca chwały    Jeśli bowiem wszedłby do zgromadzenia waszego mąż mający złoty pierścień w szacie lśniącej wszedłby zaś i ubogi w brudnej szacie    I zwrócilibyście uwagę na noszącego szatę lśniące i powiedzielibyście mu ty siądź tutaj dobrze a ubogiemu powiedzielibyście ty stań tam lub siądź tutaj pod podnóżkiem moim    A nie zostaliście rozsądzeni wśród sobie samych i staliście się sędziowie rozważań niegodziwym    Posłuchajcie bracia moi umiłowani nie Bóg wybrał ubogich świata tego bogatych w wierze i dziedziców Królestwa które obiecał miłującym Go    Wy zaś znieważyliście ubogiego nie bogaci wyzyskują was i oni ciągną was do sądów    nie oni bluźnią piękne imię które było przywołane nad wami    Jeśli jednak prawo spełniacie królewskie zgodnie z Pismem będziesz miłował bliźniego twojego jak siebie samego dobrze czynicie    Jeśli zaś bierzecie według twarzy grzech czynicie będąc upomnianymi przez Prawo jako przestępcy    Kto bowiem całe Prawo zachowa potknie się zaś w jednym stał się wszystkiemu winny    (Ten) bowiem który powiedział nie cudzołożyłbyś powiedział i nie mordowałbyś jeśli zaś nie będziesz cudzołożyć będziesz mordować zaś stałeś się przestępca Prawa    Tak mówcie i tak czyńcie jak przez Prawo wolności mający być sądzonymi    Bo sąd bez miłosierdzia nie który czynił miłosierdzie i chełpi się miłosierdzie (nad) sądem    Co za korzyść bracia moi jeśli wiarę mówiłby ktoś mieć dzieł zaś nie miałby nie może wiara zbawić go    Jeśli zaś brat lub siostra nadzy byliby i odczuwającymi brak byliby codziennego pożywienia    powiedziałby zaś ktoś im z was odchodźcie w pokoju ogrzewajcie się i zostańcie nasyceni pokarmem nie dalibyście zaś im koniecznych (dla) ciała jaka korzyść    Tak i wiara jeśli nie dzieł miałaby martwa jest w sobie samej    Ale powie ktoś ty wiarę masz a ja dzieła mam pokaż mi wiarę twoją bez dzieł twoich a ja pokażę tobie z dzieł moich wiarę moją    Ty wierzysz że Bóg jeden jest dobrze czynisz i demony wierzą i drżą    Chcesz zaś poznać o człowieku pusty że wiara bez dzieł martwa jest    Abraham ojciec nasz nie z dzieł został uznany za sprawiedliwego przyniósłszy Izaaka syna jego na ołtarzu    Widzisz że wiara współdziałała z dziełami jego i z dzieł wiara została uczyniona doskonałą    i zostało wypełnione Pismo mówiące uwierzył zaś Abraham Bogu i zostało zaliczone mu na sprawiedliwość i przyjaciel Boga został nazwany    Widzicie zatem że z dzieł jest uznawany za sprawiedliwego człowiek i nie z wiary jedynie    Podobnie zaś i Rachab nierządnica nie z dzieł została uznana za sprawiedliwą podjąwszy zwiastunów i inną drogą wyrzuciwszy    Tak, jak bowiem ciało bez ducha martwe jest tak i wiara bez dzieł martwa jest 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Textus Receptus Oblubienicy - Ewangeliczny Przekład Intelinearny Nowego Testamentu

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible