Dosłowny

Textus Receptus Oblubienicy*

II List Piotra
(2 List św. Piotra)

Autor:
Apostoł Piotr.
Czas:
Ok. 67 r. po Chr.
Miejsce:
Rzym.
Cel:
Wskazanie na ogromne możliwości dostępne dla tych, którzy związali swoje życie z Panem Jezusem, oraz ostrzeżenie przed fałszywą nauką.
Temat:
Jezus Chrystus jedyną skarbnicą obietnic i możliwości.


* Opis księgi zredagowany na bazie wstępów do Przekładu Dosłownego SNP EIB.

Rozdział 1

  Szymon Piotr niewolnik i wysłannik Jezusa Pomazańca (tym) równie cenną nam którzy dostali w udziale wiarę przez sprawiedliwość Boga naszego i Zbawiciela naszego Jezusa Pomazańca    Łaska wam i pokój oby został pomnożony w poznaniu Boga i Jezusa Pana naszego    Jak wszystkie nam boska moc Jego do życia i pobożności którym jest dane przez poznanie (Tego) który wezwał nas przez chwałę i cnotę    przez które największe nam i drogie obietnice które są dane aby przez nie stalibyście się boskiej uczestnicy natury uciekłszy na świecie przez pożądanie zepsucie    I samą tę zaś gorliwość wszelką przykładając dostarczcie przez wiarę waszą cnotę przez zaś cnotę poznanie    przez zaś poznanie opanowanie przez zaś opanowanie wytrwałość przez zaś wytrwałość pobożność    przez zaś pobożność braterstwo przez zaś braterstwo miłość    te bowiem wam będąc i obfitując nie bezczynnych ani bezowocnych sprowadzają do Pana naszego Jezusa Pomazańca poznania    któremu bowiem nie jest obecne te niewidomy jest będąc krótkowzroczny zapomnienie wziąwszy (o) oczyszczeniu od dawnych Jego grzechów    Dlatego bardziej bracia postarajcie się mocnym wasze powołanie i wybranie czynić te bowiem czyniąc nie potknęlibyście się kiedyś    Tak bowiem obficie zostanie dostarczone wam wejście do wiecznego Królestwa Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Pomazańca    Dlatego nie zaniedbam wam zawsze przypominać o tych chociaż wiedząc i którzy są utwierdzeni w będącej obecną prawdzie    (Za) sprawiedliwe zaś uznaję przez jaki jestem w tym namiocie pobudzać was przez przypomnienie    Wiedząc że szybkie jest zwinięcie namiotu mojego tak, jak i Pan nasz Jezus Pomazaniec ujawnił mi    Dołożę starań zaś i każdej chwili mieć wy po moim odejściu tych wspomnienie czynić    Nie bowiem które są wymądrzonymi baśniom którzy naśladowali objawiliśmy wam Pana naszego Jezusa Pomazańca moc i przyjście ale naocznymi świadkami stawszy się Jego wielkości    Otrzymawszy bowiem od Boga Ojca szacunek i chwałę głos gdy został przyniesiony Mu taki od wspaniałej chwały Ten jest Syn mój umiłowany w którym Ja znalazłem upodobanie    A ten głos my usłyszeliśmy z nieba który został przyniesiony z Nim będąc na górze świętej    i mamy jeszcze mocniejsze prorocze słowo (do) którego dobrze czynicie zwracając uwagę jak (na) lampę świecącą w ciemnym miejscu dopóki kiedy dzień zaświtałby i gwiazda wzeszłaby w sercach waszych    To najpierw wiedząc że każde prorokowanie Pisma własnego wyjaśnienia nie staje się    Nie bowiem woli człowieka zostało przyniesione dawniej proroctwo ale przez Ducha Świętego którzy są niesieni mówili święci Boga ludzie 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Textus Receptus Oblubienicy - Ewangeliczny Przekład Nowego Testamentu

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible