Dosłowny

Textus Receptus Oblubienicy*

I List Jana
(1 List św. Jana)

Rozdział 4

  Umiłowani nie każdemu duchowi wierzcie ale badajcie duchy jeśli z Boga jest (są) gdyż liczni fałszywi prorocy wychodzili na świat    Po tym znacie Ducha Boga wszelki duch który wyznaje Jezusa Pomazańca w ciele przychodzącego z Boga jest    a wszelki duch który nie wyznaje Jezusa Pomazańca w ciele przychodzącego od Boga nie jest i to jest w miejsce Pomazańca (o) którym słyszeliście że przychodzi i teraz na świecie jest już    Wy z Boga jesteście dzieciaczki i zwyciężyliście ich gdyż większy jest (Ten) w was niż (ten) na świecie    Oni ze świata są dla- tego ze świata mówią i świat ich słucha    My z Boga jesteśmy znający Boga słucha nas który nie jest z Boga nie słucha nas z tego znamy Ducha Prawdy i ducha błędu    Umiłowani miłowalibyśmy jedni drugich gdyż miłość z Boga jest a każdy miłujący z Boga jest zrodzony i zna Boga    Nie miłujący nie poznał Boga gdyż Bóg miłość jest    W tym została objawiona miłość Boga w nas gdyż Syna Jego Jednorodzonego wysłał Bóg na świat aby żylibyśmy przez Niego    W tym jest miłość nie że my umiłowaliśmy Boga ale że On umiłował nas i wysłał Syna Jego przebłaganie za grzechy nasze    Umiłowani jeśli tak Bóg umiłował nas i my powinniśmy jedni drugich miłować    Boga nikt kiedykolwiek widział jeśli miłowalibyśmy jedni drugich Bóg w nas pozostaje i miłość Jego doprowadzająca do doskonałości jest w nas    Po tym znamy gdyż w Nim pozostajemy i On w nas gdyż z Ducha Jego dał nam    A my widzieliśmy i świadczymy gdyż Ojciec wysyłał Syna Zbawiciela świata    Który- kolwiek wyznałby że Jezus jest Syn Boga Bóg w nim pozostaje i on w Bogu    I my poznaliśmy i uwierzyliśmy miłości którą ma Bóg w nas Bóg miłość jest i pozostający w miłości w Bogu pozostaje i Bóg w nim    W tym jest doprowadzona do doskonałości miłość z nami aby śmiałość mielibyśmy w dniu sądu ponieważ tak, jak On jest i my jesteśmy w świecie tym    Strach nie jest w miłości ale dojrzała miłość na zewnątrz wyrzuca strach gdyż strach karę ma zaś bojący się nie jest doprowadzony do doskonałości w miłości    My miłujemy Go gdyż On pierwszy umiłował nas    Jeśli ktoś powiedziałby że miłuję Boga i brata jego nienawidziłby kłamca jest bowiem nie miłujący brata jego którego widzi Boga którego nie widzi jak może miłować    A to przykazanie mamy od Niego aby miłujący Boga miłowałby i brata jego 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Textus Receptus Oblubienicy - Ewangeliczny Przekład Nowego Testamentu

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible