Dosłowny

Textus Receptus Oblubienicy*

III List Jana
(3 List św. Jana)

Autor:
Apostoł Jan.
Czas:
Ok. 90 r. po Chr.
Miejsce:
Efez.
Cel:
Prośba o przyjęcie misjonarzy i o wyprawienie ich w dalszą drogę.
Temat:
Współpraca na rzecz prawdy.


* Opis księgi zredagowany na bazie wstępów do Przekładu Dosłownego SNP EIB.

  Starszy Gajuszowi umiłowanemu którego ja miłuję w prawdzie    Umiłowany o wszystkich modlę się (by) ci mieć się dobrze i być zdrowym tak, jak ma się dobrze twoja dusza    Uradowałem się bowiem bardzo gdy przychodzą bracia i gdy świadczą twojej prawdzie tak, jak ty w prawdzie postępujesz    Większej od tych nie mam radości aby słyszałbym moje dzieci w prawdzie postępujące    Umiłowany wierne czynisz że jeśli pracowałbyś dla braci i dla obcych    którzy poświadczyli twoją miłość wobec zgromadzenia których dobrze uczynisz wyprawiwszy godnie Boga    Dla bowiem imienia Jego wyszli nic przyjmując od narodów    My więc powinniśmy przyjmować takich aby współpracownicy stawalibyśmy się prawdy    Napisałem zgromadzeniu ale kochający pierwszeństwo (z) nich Diotrefes nie przyjmuje nas    Dla- tego jeśli przyszedłbym przypomnę jego czyny które czyni słowami niegodziwymi obmawiając nas i nie będąc zadowolonym z tych ani on przyjmuje braci i chcącym zabrania i ze zgromadzenia wyrzuca    Umiłowany nie naśladuj złego ale dobro dobro czyniący z Boga jest zaś zło czyniący nie widział Boga    Demetriuszowi jest zaświadczone przez wszystkich i przez samą prawdę i my zaś świadczymy i wiesz że świadectwo nasze prawdziwe jest    Wiele miałem pisać ale nie chcę przez atrament i trzcinę ci napisać    Mam nadzieję zaś zaraz zobaczyć cię i ustami do ust pomówimy pokój ci pozdrawiają cię przyjaciele pozdrów przyjaciół po imieniu 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Textus Receptus Oblubienicy - Ewangeliczny Przekład Nowego Testamentu

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible