Uwspółcześniona Biblia Gdańska*

Księga Wyjścia

Rozdział 40

  Potem JAHWE powiedział do Mojżesza:    W pierwszym dniu, pierwszego miesiąca, wystawisz przybytek, czyli Namiot Zgromadzenia.    I postawisz tam arkę świadectwa, i zakryjesz ją zasłoną.    Wstawisz stół i ustawisz na nim to, co należy; wniesiesz także świecznik i zapalisz jego lampy.    Postawisz też złoty ołtarz do kadzenia przed arką świadectwa i zawiesisz zasłonę przy wejściu do przybytku.    Postawisz także ołtarz całopalenia przed wejściem do przybytku, do Namiotu Zgromadzenia.    Postawisz też kadź między Namiotem Zgromadzenia a ołtarzem i nalejesz do niej wody.    Wystawisz również i dziedziniec wokoło i zawiesisz zasłonę w bramie dziedzińca.    Potem weźmiesz olejek do namaszczania i namaścisz przybytek i wszystko, co w nim jest, i poświęcisz go ze wszystkimi jego naczyniami, a będzie święty.    Namaścisz też ołtarz całopalenia i wszystkie jego naczynia i poświęcisz ołtarz, a stanie się najświętszym ołtarzem.    I namaścisz kadź i jej podstawę, i poświęcisz ją.    Potem każesz podejść Aaronowi i jego synom przed wejście do Namiotu Zgromadzenia i umyjesz ich wodą.    Obleczesz Aarona w święte szaty i namaścisz go, i poświęcisz go, aby mi sprawował urząd kapłański.    Także jego synom każesz podejść i obleczesz ich w szaty;    I namaścisz ich, jak namaściłeś ich ojca, aby mi sprawowali urząd kapłański. A ich namaszczenie będzie dla nich wiecznym kapłaństwem po wszystkie ich pokolenia.    Mojżesz uczynił więc wszystko, jak mu JAHWE rozkazał; tak uczynił.    I tak pierwszego miesiąca, drugiego roku, pierwszego dnia miesiąca, został wzniesiony przybytek.    I Mojżesz wystawił przybytek, podstawił jego podstawki, postawił deski, włożył drążki i postawił jego słupy.    Rozciągnął też namiot nad przybytkiem i z wierzchu nałożył przykrycie namiotu nad nim, jak JAHWE rozkazał Mojżeszowi.    Potem wziął świadectwo i włożył je do arki, i włożył drążki u arki, i umieścił przebłagalnię z wierzchu na arce.    I wniósł arkę do przybytku, i zawiesił zasłonę zakrywającą, i zasłonił arkę świadectwa, jak JAHWE rozkazał Mojżeszowi.    Postawił też stół w Namiocie Zgromadzenia po północnej stronie przybytku przed zasłoną.    I poukładał na nim chleby przed JAHWE, jak JAHWE rozkazał Mojżeszowi.    Postawił też świecznik w Namiocie Zgromadzenia naprzeciwko stołu, po południowej stronie przybytku.    Zapalił też lampy przed JAHWE, jak JAHWE rozkazał Mojżeszowi.    Ustawił i złoty ołtarz w Namiocie Zgromadzenia przed zasłoną;    I zapalił na nim wonne kadzidło, jak JAHWE rozkazał Mojżeszowi.    Potem zawiesił zasłonę u wejścia do przybytku.    Postawił też ołtarz całopalenia u wejścia do przybytku, czyli do Namiotu Zgromadzenia, i złożył na nim całopalenie i ofiarę pokarmową, jak JAHWE rozkazał Mojżeszowi.    Potem umieścił kadź między Namiotem Zgromadzenia a ołtarzem i nalał do niej wody do obmywania.    I Mojżesz, Aaron i jego synowie obmyli w niej swoje ręce i nogi.    Gdy wchodzili do Namiotu Zgromadzenia i gdy zbliżali się do ołtarza, obmywali się, jak JAHWE rozkazał Mojżeszowi.    Na koniec wystawił dziedziniec dokoła przybytku i ołtarza oraz zawiesił zasłonę w bramie dziedzińca. I tak Mojżesz zakończył tę pracę.    Wtedy obłok okrył Namiot Zgromadzenia, a chwała JAHWE napełniła przybytek.    I Mojżesz nie mógł wejść do Namiotu Zgromadzenia, bo spoczywał nad nim obłok, a chwała JAHWE napełniła przybytek.    A gdy obłok wznosił się znad przybytku, synowie Izraela wyruszali w swoje wędrówki.    A jeśli obłok nie wznosił się, nie wyruszali aż do dnia, kiedy się unosił.    A obłok JAHWE był nad przybytkiem w ciągu dnia, w nocy zaś ogień był nad nim na oczach całego domu Izraela, w czasie całej ich wędrówki. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Updated Gdansk Bible – UWSPÓŁCZEŚNIONA BIBLIA GDAŃSKA
Copyright © 2018 Fundacja Wrota Nadziei. Released under the Creative Commons Attribution No Derivatives License 4.0.
eBible.org
Polish — Polski

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible