Uwspółcześniona Biblia Gdańska*

Księga Jeremiasza

Autor:
Jeremiasz, Baruch oraz inni nieznani autorzy i redaktorzy (Jr 36:32; 51:64).
Czas:
(1) Opisywanych wydarzeń i datowanych mów: 627-586 r. p. Chr.; (2) redakcji Księgi: po 562 r. p. Chr.
Miejsce:
Jerozolima, ziemia Judy, nieokreślone miejsca zesłania.
Cel:
Ukazanie nieuchronności upadku narodu zbuntowanego przeciw Bogu.
Temat:
Bóg w obliczu nieodwracalnego zepsucia człowieka i tworzonych przez niego instytucji.


* Opis księgi zredagowany na bazie wstępów do Przekładu Dosłownego SNP EIB.

Rozdział 1

  Słowa Jeremiasza, syna Chilkiasza, z rodu kapłanów, którzy byli w Anatot, w ziemi Beniamina;    Do którego doszło słowo JAHWE za dni Jozjasza, syna Amona, króla Judy, w trzynastym roku jego panowania.    Doszło także za dni Joakima, syna Jozjasza, króla Judy, aż do końca jedenastego roku Sedekiasza, syna Jozjasza, króla Judy, aż do uprowadzenia do niewoli mieszkańców Jerozolimy w piątym miesiącu;    Doszło do mnie słowo JAHWE mówiące:    Zanim ukształtowałem cię w łonie, znałem cię, zanim wyszedłeś z łona, uświęciłem cię i ustanowiłem prorokiem dla narodów.    Wtedy powiedziałem: Ach, Panie BOŻE! Oto nie umiem mówić, bo jestem dzieckiem.    Ale JAHWE powiedział do mnie: Nie mów: Jestem dzieckiem. Pójdziesz bowiem, do kogokolwiek cię poślę, i będziesz mówił, cokolwiek ci rozkażę.    Nie bój się ich twarzy, bo ja jestem z tobą, aby cię wybawić, mówi JAHWE.    Wtedy JAHWE wyciągnął swoją rękę i dotknął moich ust. I powiedział do mnie JAHWE: Oto wkładam moje słowa do twoich ust.    Patrz, dziś ustanawiam cię nad narodami i królestwami, abyś wykorzeniał, burzył, wytracał i niszczył, byś budował i sadził.    Potem doszło do mnie słowo JAHWE mówiące: Co widzisz, Jeremiaszu? I odpowiedziałem: Widzę gałązkę migdałowca.    I JAHWE powiedział do mnie: Dobrze widzisz. Ja bowiem przyspieszam swoje słowo, aby je wykonać.    Ponownie doszło do mnie słowo JAHWE mówiące: Co widzisz? Odpowiedziałem: Widzę wrzący kocioł, a jego przednia strona skierowana jest ku północy.    I JAHWE powiedział do mnie: Od północy spadnie nieszczęście na wszystkich mieszkańców tej ziemi;    Bo oto zwołam wszystkie rody z królestw północnych, mówi JAHWE, i przyjdą, a każdy z nich ustawi swój tron u wejścia do bram Jerozolimy, przeciw wszystkim jej murom i przeciw miastom Judy.    I ogłoszę przeciwko nim moje sądy za całą ich niegodziwość: przeciwko tym, którzy mnie opuścili, palili kadzidło innym bogom i oddali pokłon dziełom swoich rąk.    Dlatego ty przepasz swoje biodra, wstań i mów do nich wszystko, co ci nakazuję. Nie bój się ich twarzy, bym cię nie napełnił lękiem przed nimi.    Oto bowiem ustanawiam cię dziś miastem obronnym, żelazną kolumną i murem spiżowym przeciwko całej tej ziemi, przeciwko królom Judy, ich książętom, ich kapłanom i ludowi tej ziemi.    I będą walczyć przeciwko tobie, ale cię nie przemogą, bo ja jestem z tobą, mówi JAHWE, aby cię wybawić. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Updated Gdansk Bible – UWSPÓŁCZEŚNIONA BIBLIA GDAŃSKA
Copyright © 2018 Fundacja Wrota Nadziei. Released under the Creative Commons Attribution No Derivatives License 4.0.
eBible.org
Polish — Polski

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible