Uwspółcześniona Biblia Gdańska*

Księga Ezechiela

Rozdział 30

  I doszło do mnie słowo JAHWE mówiące:    Synu człowieczy, prorokuj i mów: Tak mówi Pan BÓG: Zawódźcie, mówiąc: Ach, jakiż to dzień!    Bliski bowiem jest dzień, bliski jest dzień PANA; będzie to dzień pochmurny i czas pogan.    I spadnie miecz na Egipt, i będzie wielka trwoga w Etiopii, gdy polegną zabici w Egipcie, gdy zabiorą jego dostatek i jego fundamenty będą zburzone.    Etiopia, Put i Lud, cała różnorodna ludność, Kub i mieszkańcy sprzymierzonej ziemi padną razem z nimi od miecza.    Tak mówi JAHWE: Upadną ci, którzy wspierają Egipt, i runie pycha jego mocy. Od wieży Sewene padną w niej od miecza, mówi Pan BÓG.    I będą spustoszeni wśród spustoszonych ziem, a ich miasta znajdą się wśród zburzonych miast.    I poznają, że ja jestem JAHWE, gdy rozpalę ogień w Egipcie, i wszyscy jego pomocnicy zostaną skruszeni.    W tym dniu posłańcy wyruszą ode mnie w okrętach na postrach spokojnej ziemi Etiopii; i ogarnie ich wielka trwoga, jaka była w dniu porażki Egiptu. Oto bowiem nadchodzi.    Tak mówi Pan BÓG: Położę kres mnóstwu Egiptu przez rękę Nabuchodonozora, króla Babilonu.    On i z nim jego lud, najsrożsi z narodów, będą sprowadzeni, aby zniszczyć tę ziemię. Dobędą swe miecze przeciw Egiptowi i napełnią ziemię pobitymi.    Wysuszę rzeki i sprzedam ziemię w ręce niegodziwych. Ręką cudzoziemców spustoszę ziemię wraz ze wszystkim, co ją napełnia. Ja, JAHWE, to powiedziałem.    Tak mówi Pan BÓG: Zniszczę bożki i usunę posągi z Nof, i nie będzie już księcia w ziemi Egiptu. Ześlę strach na ziemię Egiptu.    Spustoszę Patros, rozniecę ogień w Soan i wykonam sąd w No.    Wyleję swoją zapalczywość na Sin, twierdzę Egiptu, i wytracę tłumy z No.    Rozniecę ogień w Egipcie, Sin będzie cierpieć z bólu, No zostanie zniszczone i Nof będzie codziennie dręczone.    Młodzieńcy z Awen i Pibeset polegną od miecza, te miasta pójdą do niewoli.    W Tachpanches dzień ogarną ciemności, gdy złamię tam jarzma Egiptu, i ustanie w nim pycha jego mocy. Okryje go chmura i jego córki pójdą do niewoli.    Tak wykonam sądy nad Egiptem. I poznają, że ja jestem JAHWE.    W roku jedenastym, w pierwszym miesiącu, siódmego dnia miesiąca, doszło do mnie słowo JAHWE mówiące:    Synu człowieczy, złamałem ramię faraona, króla Egiptu, i oto nie będzie ono obwiązane w celu uleczenia ani nie zostanie owinięte bandażami, ani nie będzie związane, by je wzmocnić, aby mogło trzymać miecz.    Dlatego tak mówi Pan BÓG: Oto jestem przeciwko faraonowi, królowi Egiptu, skruszę mu ramiona, zarówno to mocne, jak i to złamane, i wytrącę miecz z jego ręki.    I rozproszę Egipcjan między narodami, i rozrzucę ich po ziemiach.    Wzmocnię ramiona króla Babilonu i włożę swój miecz w jego ręce, a ramiona faraona złamię i będzie przed nim stękał, jak stęka śmiertelnie zraniony.    Wzmocnię — mówię — ramiona króla Babilonu, a ramiona faraona upadną; i poznają, że ja jestem JAHWE, gdy włożę swój miecz w ręce króla Babilonu, aby go wyciągnął na ziemię Egiptu.    I rozproszę Egipcjan między narodami, i rozrzucę ich po ziemiach. I poznają, że jestem JAHWE. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Updated Gdansk Bible – UWSPÓŁCZEŚNIONA BIBLIA GDAŃSKA
Copyright © 2018 Fundacja Wrota Nadziei. Released under the Creative Commons Attribution No Derivatives License 4.0.
eBible.org
Polish — Polski

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible