Uwspółcześniona Biblia Gdańska*

Księga Malachiasza

Autor:
Malachiasz.
Czas:
Ok. 450 r. p. Chr.
Miejsce:
Judea.
Cel:
Obnażenie uchybień moralnych narodu i wezwanie do korekty.
Temat:
Życie w umiłowaniu Boga podstawą wszelkiego powodzenia.


* Opis księgi zredagowany na bazie wstępów do Przekładu Dosłownego SNP EIB.

Rozdział 1

  Brzemię słowa JAHWE do Izraela przez Malachiasza.    Umiłowałem was, mówi JAHWE, a wy mówicie: W czym nas umiłowałeś? Czy Ezaw nie był bratem Jakuba? — mówi JAHWE, a jednak umiłowałem Jakuba;    A Ezawa znienawidziłem i wydałem jego góry na spustoszenie, a jego dziedzictwo — smokom na pustkowiu.    Choćby Edom powiedział: Staliśmy się ubodzy, ale wrócimy i odbudujemy spustoszone miejsca, to tak mówi JAHWE zastępów: Niech oni budują, a ja zburzę; i nazwą ich granicą bezbożności oraz ludem, na który JAHWE zapałał gniewem aż na wieki.    Wasze oczy spojrzą i powiecie: JAHWE będzie uwielbiony w granicach Izraela.    Syn czci ojca, a sługa swego pana. Jeśli więc jestem ojcem, gdzie jest moja cześć? Jeśli jestem panem, gdzie jest bojaźń przede mną? — mówi JAHWE zastępów do was, kapłani, którzy lekceważycie moje imię. Wy jednak mówicie: W czym lekceważymy twoje imię?    Przynosicie na mój ołtarz pokarm nieczysty i mówicie: Czym cię zanieczyściliśmy? Tym, że mówicie: Stołem JAHWE można wzgardzić.    Gdy bowiem przyprowadzacie na ofiarę to, co jest ślepe, czyż nie jest to zła rzecz? I gdy przyprowadzacie kulawe i chore, czy to nie jest zła rzecz? Ofiaruj to twemu namiestnikowi, zobaczysz, czy będzie mu się podobać. Czy przyjmie twoją osobę? — mówi JAHWE zastępów.    Dlatego teraz, proszę, przebłagajcie Boga, aby się zlitował nad nami. To się dzieje z waszych rąk, czy więc przyjmie waszą osobę? — mówi JAHWE zastępów.    Kto spośród was za darmo zamknąłby drzwi albo zapaliłby ogień na moim ołtarzu? Nie mam w was upodobania, mówi JAHWE zastępów, i nie przyjmę ofiary z waszej ręki.    Od wschodu słońca bowiem aż do jego zachodu moje imię będzie wielkie wśród pogan; na każdym miejscu będą składane mojemu imieniu kadzidło i ofiara czysta. Moje imię bowiem będzie wielkie wśród narodów, mówi JAHWE zastępów.    Lecz wy bezcześcicie je, gdy mówicie: Stół JAHWE jest nieczysty; a to, co kładziecie na nim, jest wzgardzonym pokarmem.    Mówicie też: Jakiż to wysiłek! I parskacie na to, co mówi JAHWE zastępów, i przynosicie to, co jest rozszarpane, kulawe i chore, takie ofiary przynosicie. Czy mam to przyjąć z waszej ręki? — mówi JAHWE.    Niech będzie przeklęty oszust, który mając w swej trzodzie samca, ślubuje, a składa Panu w ofierze to, co jest ułomne. Jestem bowiem wielkim Królem, mówi JAHWE zastępów, a moje imię jest straszne między narodami. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Updated Gdansk Bible – UWSPÓŁCZEŚNIONA BIBLIA GDAŃSKA
Copyright © 2018 Fundacja Wrota Nadziei. Released under the Creative Commons Attribution No Derivatives License 4.0.
eBible.org
Polish — Polski

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible