Uwspółcześniona Biblia Gdańska*

Księga Powtórzonego Prawa

Autor:
Mojżesz, Jozue oraz inni pisarze lub redaktorzy na przestrzeni dalszych wieków (Pwt 3:14).
Czas:
(1) Opisywanych wydarzeń: 1404 r. p. Chr., tj. ostatni rok pobytu Izraela na pustyni (Pwt 1:5; 1Krl 6:1); (2) redakcji Księgi: mniejsze jednostki literackie mogły powstać w czasach Mojżesza, tj. 2. poł. XV w. p. Chr. (Lb 33:2; Pwt 31:24).
Miejsce:
Pustynia Araba, Moab, ziemie Izraela.
Cel:
Objaśnienie i uzupełnienie Prawa.
Temat:
Miłość do Boga najważniejszą sprawą życia.


* Opis księgi zredagowany na bazie wstępów do Przekładu Dosłownego SNP EIB.

Rozdział 1

  Oto słowa, które Mojżesz wypowiedział do całego Izraela po tej stronie Jordanu na pustyni, na równinie, naprzeciw Morza Czerwonego, pomiędzy Faran, Tofel, Laban, Chaserot a Dizahab.    A jedenaście dni drogi jest od Horebu przez górę Seir do Kadesz-Barnea.    W czterdziestym roku, jedenastego miesiąca, pierwszego dnia tego miesiąca, Mojżesz powiedział synom Izraela to wszystko, co JAHWE mu dla nich rozkazał.    Gdy pobił Sichona, króla Amorytów, który mieszkał w Cheszbonie, i Oga, króla Baszanu, który mieszkał w Asztarot w Edrei;    Po tej stronie Jordanu, w ziemi Moabu, Mojżesz zaczął objaśniać to prawo:    JAHWE, nasz Bóg, przemówił do nas na Horebie: Dość długo przebywacie na tej górze.    Zawróćcie i wyruszcie, a idźcie w stronę góry Amorytów oraz do wszystkich miejsc leżących w jej pobliżu, na równinie, w górach i w dolinie, na południu i na wybrzeżu morza, do ziemi Kanaan i do Libanu, aż do wielkiej rzeki, rzeki Eufrat.    Oto położyłem przed wami tę ziemię. Wejdźcie do niej i weźcie w posiadanie tę ziemię, którą JAHWE przysiągł dać waszym ojcom: Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi oraz ich potomstwu po nich.    I powiedziałem wam w tamtym czasie: Nie mogę już sam was nosić.    JAHWE, wasz Bóg, rozmnożył was, a oto jesteście dziś tak liczni jak gwiazdy na niebie.    Niech JAHWE, Bóg waszych ojców, rozmnoży was jeszcze tysiąckroć i błogosławi wam, tak jak wam obiecał.    Jak mogę sam znosić troskę o was, wasz ciężar i wasze spory?    Wybierzcie spośród siebie mężczyzn mądrych, rozumnych i doświadczonych w waszych pokoleniach, a ja ustanowię ich waszymi przywódcami.    Wtedy odpowiedzieliście mi: Dobra to rzecz, którą nakazałeś uczynić.    I wybrałem naczelników z waszych pokoleń, mężczyzn mądrych i doświadczonych, i ustanowiłem ich waszymi zwierzchnikami: przełożonymi nad tysiącami, nad setkami, nad pięćdziesięcioma i nad dziesięcioma oraz urzędnikami dla waszych pokoleń.    I rozkazałem waszym sędziom w tym czasie: Wysłuchujcie spraw między waszymi braćmi i sądźcie sprawiedliwie pomiędzy każdym mężczyzną a jego bratem czy obcym.    Nie miejcie względu na osoby w sądzie; wysłuchujcie zarówno małego, jak i wielkiego. Nie bójcie się nikogo, ponieważ jest to sąd Boga. Jeśli sprawa będzie dla was zbyt trudna, przedstawcie ją mnie i ja jej wysłucham.    I przykazałem wam w tamtym czasie wszystko, co macie czynić.    Potem wyruszyliśmy z Horebu i przeszliśmy przez całą tę wielką i straszną pustynię, którą widzieliście po drodze do góry Amorytów, jak nakazał nam JAHWE, nasz Bóg, i przyszliśmy aż do Kadesz-Barnea.    I powiedziałem do was: Przyszliście do góry Amorytów, którą daje nam JAHWE, nasz Bóg.    Oto JAHWE, twój Bóg, położył przed tobą tę ziemię. Idź i weź ją w posiadanie, jak ci powiedział JAHWE, Bóg twoich ojców; nie bój się i nie lękaj się.    I przyszliście do mnie wszyscy, i tak powiedzieliście: Wyślijmy mężczyzn przed sobą, aby wyszpiegowali nam tę ziemię i zdali nam sprawę o drodze, którą mamy iść, i o miastach, do których mamy wejść.    To mi się spodobało, więc wybrałem spośród was dwunastu mężczyzn, po jednym z każdego pokolenia.    Oni zaś wyruszyli i weszli na górę, potem dotarli do doliny Eszkol i przebadali ziemię.    Zabrali też ze sobą owoc tej ziemi i przynieśli do nas, i zdając nam o tym sprawę, powiedzieli: Ziemia, którą daje nam JAHWE, nasz Bóg, jest dobra.    Lecz nie chcieliście iść i buntowaliście się przeciw nakazowi JAHWE, swojego Boga.    I szemraliście w swoich namiotach, mówiąc: Z nienawiści do nas JAHWE wyprowadził nas z ziemi Egiptu, aby nas wydać w ręce Amorytów na naszą zgubę.    Dokąd pójdziemy? Nasi bracia napełnili nasze serca strachem, gdy mówili: Ten lud jest wyższy i roślejszy od nas, miasta wielkie i obwarowane aż do nieba, a ponadto widzieliśmy tam synów Anakitów.    Wtedy mówiłem do was: Nie lękajcie się ani nie bójcie się ich.    JAHWE, wasz Bóg, który idzie przed wami, będzie walczyć za was, tak jak wam uczynił w Egipcie na waszych oczach;    I na pustyni, gdzie widziałeś, jak JAHWE, twój Bóg, nosił cię tak, jak ojciec nosi swego syna, przez całą drogę, którą szliście, aż przybyliście na to miejsce.    Lecz mimo to nie uwierzyliście JAHWE, swojemu Bogu;    Który szedł przed wami w drodze, wypatrując dla was miejsca do rozbicia obozu, nocą w ogniu, aby wskazać wam drogę, którą macie iść, we dnie zaś w obłoku.    A JAHWE usłyszał głos waszych słów i bardzo się rozgniewał, i przysiągł tymi słowy:    Żaden człowiek z tego złego pokolenia nie zobaczy tej dobrej ziemi, którą przysiągłem dać waszym ojcom;    Oprócz Kaleba, syna Jefunnego; on ją zobaczy i jemu dam ziemię, którą stąpał, a także jego synom, gdyż chodził całkowicie za JAHWE.    Także na mnie rozgniewał się JAHWE z waszego powodu, mówiąc: Ty również tam nie wejdziesz.    Jozue, syn Nuna, który ci służy, on tam wejdzie. Umacniaj go, gdyż on ją poda w dziedzictwo Izraelowi.    Także wasze dzieci, o których mówiliście, że staną się łupem, i wasi synowie, którzy w tym dniu nie odróżniali dobra od zła, oni tam wejdą i im ją oddam, a oni ją wezmą w posiadanie;    A wy zawróćcie i idźcie na pustynię drogą ku Morzu Czerwonemu.    Wtedy odpowiedzieliście mi: Zgrzeszyliśmy przeciwko JAHWE, pójdziemy i będziemy walczyć zgodnie z tym wszystkim, co nakazał nam JAHWE, nasz Bóg. I każdy z was przypasał sobie broń wojenną i chcieliście wejść na górę.    I JAHWE powiedział do mnie: Powiedz im: Nie wstępujcie ani nie walczcie, gdyż nie ma mnie wśród was, abyście nie byli pobici przez swoich wrogów.    Powiedziałem wam o tym, lecz nie słuchaliście, ale zbuntowaliście się przeciw nakazowi JAHWE i uparliście się, i weszliście na górę.    Wtedy Amoryci, którzy mieszkali na tej górze, wystąpili przeciwko wam i ścigali was, jak to czynią pszczoły, i pobili was w Seirze aż do Chorma.    Potem wróciliście i płakaliście przed PANEM; lecz JAHWE nie wysłuchał waszego głosu i nie nakłonił ku wam swego ucha.    I mieszkaliście w Kadesz przez wiele dni, według liczby dni, ile tam mieszkaliście. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Updated Gdansk Bible – UWSPÓŁCZEŚNIONA BIBLIA GDAŃSKA
Copyright © 2018 Fundacja Wrota Nadziei. Released under the Creative Commons Attribution No Derivatives License 4.0.
eBible.org
Polish — Polski

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible