Uwspółcześniona Biblia Gdańska*

Księga Jozuego

Rozdział 4

  A gdy cały lud zakończył przeprawę przez Jordan, JAHWE powiedział do Jozuego:    Wybierzcie sobie z ludu dwunastu mężczyzn, po jednym z każdego pokolenia.    I rozkażcie im: Weźcie sobie stąd, ze środka Jordanu, z tego miejsca, gdzie nogi kapłanów stały pewnie, dwanaście kamieni, zabierzcie je ze sobą i połóżcie w miejscu, gdzie tej nocy będziecie nocować.    Jozue wezwał więc dwunastu mężczyzn, których wybrał spośród synów Izraela, po jednym z każdego pokolenia.    I Jozue powiedział do nich: Pójdźcie przed arką JAHWE, swojego Boga, na środek Jordanu i niech każdy weźmie po jednym kamieniu na swe ramię, według liczby pokoleń synów Izraela;    Aby to było znakiem wśród was, gdy potem wasi synowie zapytają: Co znaczą dla was te kamienie?    Wtedy powiecie im, że wody Jordanu rozdzieliły się przed arką przymierza PANA; gdy przechodziła przez Jordan, rozdzieliły się wody Jordanu; i te kamienie będą pamiątką dla synów Izraela na wieki.    I synowie Izraela uczynili tak, jak rozkazał Jozue. Wzięli dwanaście kamieni ze środka Jordanu, jak powiedział JAHWE do Jozuego, według liczby pokoleń synów Izraela, zanieśli je ze sobą na miejsce noclegu i tam je złożyli.    Jozue też postawił dwanaście kamieni na środku Jordanu, w miejscu, gdzie stały nogi kapłanów niosących arkę przymierza. Pozostają tam aż do dziś.    Kapłani zaś niosący arkę stali na środku Jordanu, aż wypełniło się to wszystko, co JAHWE rozkazał Jozuemu powiedzieć ludowi zgodnie ze wszystkim, co Mojżesz nakazał Jozuemu. Lud natomiast spieszył się i przeszedł.    Gdy cały lud przeszedł, przeszli też i arka JAHWE, i kapłani przed ludem.    Synowie Rubena, synowie Gada i połowa pokolenia Manassesa również przeszli uzbrojeni przed synami Izraela, jak im Mojżesz nakazał.    Około czterdziestu tysięcy uzbrojonych wojowników przeszło przed JAHWE do walki na równinach Jerycha.    W tym dniu JAHWE wywyższył Jozuego na oczach całego Izraela i bali się go, jak bali się Mojżesza przez wszystkie dni jego życia.    Potem JAHWE powiedział do Jozuego:    Rozkaż kapłanom niosącym arkę świadectwa, aby wyszli z Jordanu.    Rozkazał więc Jozue kapłanom: Wyjdźcie z Jordanu.    A gdy kapłani niosący arkę przymierza JAHWE wyszli ze środka Jordanu i stopy ich stanęły na suchej ziemi, wody Jordanu wróciły na swoje miejsce i płynęły jak przedtem, wypełnione po brzegi.    Lud wyszedł z Jordanu dziesiątego dnia pierwszego miesiąca i rozbił obóz w Gilgal, po wschodniej stronie Jerycha.    A te dwanaście kamieni, które wyniesiono z Jordanu, Jozue ustawił w Gilgal.    I powiedział do synów Izraela: Gdy w przyszłości wasi synowie zapytają swoich ojców: Co znaczą te kamienie?    Wtedy powiecie swoim synom: Izrael przeszedł przez Jordan po suchej ziemi;    JAHWE Bóg bowiem osuszył wody Jordanu przed wami, aż się przeprawiliście — tak jak JAHWE, wasz Bóg, uczynił z Morzem Czerwonym, które wysuszył przed nami, aż przeszliśmy;    Aby wszystkie narody ziemi poznały, że ręka JAHWE jest potężna, i żebyście bali się JAHWE, swojego Boga, po wszystkie dni. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Updated Gdansk Bible – UWSPÓŁCZEŚNIONA BIBLIA GDAŃSKA
Copyright © 2018 Fundacja Wrota Nadziei. Released under the Creative Commons Attribution No Derivatives License 4.0.
eBible.org
Polish — Polski

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible