Biblia Ekumeniczna, 2018

II Księga Samuela

Autor:
Natan, Gad oraz inni autorzy i redaktorzy na przestrzeni wieków (na co może wskazywać 1Krn 29:29-30).
Czas:
(1) Opisywanych wydarzeń: ok. 1010-960 r. p. Chr., tj. od śmierci Saula do schyłku rządów Dawida; (2) mniejsze jednostki literackie mogą pochodzić z opisywanego okresu, o dalszych redakcjach świadczy np. 1Sm 27:6.
Miejsce:
Ziemia Izraela.
Cel:
Ukazanie Bożego działania w życiu i panowaniu Dawida.
Temat:
Działanie Boga w Izraelu za pośrednictwem Dawida.

Rozdział 1

DAWID KRÓLEM JUDY

Dawid powiadomiony o śmierci Saula i jego synów
1. Po śmierci Saula, kiedy Dawid zwyciężył Amalekitów, powrócił do Siklag i zatrzymał się tam na dwa dni.  2. Trzeciego dnia przybył z obozu pewien człowiek z otoczenia Saula. Jego ubranie było podarte, a głowę pokrywał kurz. Gdy przyszedł do Dawida, upadł na ziemię i oddał mu pokłon.  3. Dawid go zapytał: Skąd przychodzisz? A on mu odpowiedział: Uciekłem z obozu izraelskiego.  4. Na to Dawid powiedział do niego: Co się wydarzyło? Opowiedz mi! Tamten zaczął opowiadać, że lud uciekł z pola bitwy, wielu ludzi zginęło; polegli także Saul i jego syn, Jonatan.  5. Dawid zapytał młodzieńca, który przyniósł mu wieści: Jak dowiedziałeś się, że zginął Saul i jego syn Jonatan?  6. Młodzieniec, który go powiadomił, odpowiedział: Przypadkiem znalazłem się na wzgórzu Gilboa w chwili, gdy Saul opierał się o swoją włócznię, a rydwany i jeźdźcy go dopadli.  7. Saul obrócił się za siebie i kiedy mnie ujrzał, przywołał mnie, a ja odpowiedziałem: Oto jestem.  8. Zapytał mnie: Kim jesteś? Odpowiedziałem mu: Jestem Amalekitą.  9. Wówczas mi powiedział: Podejdź, proszę, do mnie i mnie dobij, bo choć jestem osłabiony, to wciąż jeszcze żyję.  10. Podszedłem więc do niego i go dobiłem, ponieważ wiedziałem, że nie przeżyje swego upadku. Potem zabrałem koronę, którą miał na głowie, i naramiennik, który miał na ramieniu, i przyniosłem je tutaj, do mojego pana.  11. Wtedy Dawid chwycił swoje szaty i je rozerwał. To samo uczynili wszyscy mężczyźni, którzy z nim byli.  12. Potem lamentowali, płakali i pościli aż do wieczora z powodu Saula i jego syna Jonatana, z powodu ludu JAHWE i domu Izraela, że padli od miecza.  13. Dawid zapytał młodzieńca, który mu przyniósł wiadomość: Skąd jesteś? On odpowiedział: Jestem synem amalekickiego przybysza.  14. Dawid znów zadał mu pytanie: Jakże więc nie bałeś się podnieść ręki, aby zgładzić pomazańca PANA?!  15. Potem Dawid zawezwał jednego z młodzieńców i rozkazał: Podejdź! Przebij go! Ten zaś go ugodził i tamten poniósł śmierć.  16. A Dawid powiedział jeszcze do niego: Krew twoja na twoją głowę! Swoimi własnymi ustami wydałeś świadectwo przeciw sobie, mówiąc: Ja uśmierciłem pomazańca JAHWE. 
Lament Dawida po śmierci Saula i Jonatana
17. Wtedy Dawid zaśpiewał tę pieśń żałobną o Saulu i jego synu Jonatanie.  18. Polecił też, aby potomkowie Judy nauczyli się Pieśni Łuku. To ona jest zapisana w Księdze Sprawiedliwego.  19. Chluba twoja, o Izraelu, na twoich wzgórzach poległa. Dlaczego zginęli bohaterowie?  20. Nie ogłaszajcie tego w Gat, nie rozpowiadajcie na ulicach Aszkelonu! Aby się nie cieszyły córki Filistynów ani nie radowały córki nieobrzezanych.  21. Wzgórza w Gilboa! Niech nie będzie na was ani rosy, ani deszczu, ani pól żyznych. Tam bowiem została zbezczeszczona tarcza bohaterów. Tarcza Saula nie została namaszczona oliwą,  22. lecz krwią poległych i tłuszczem bohaterów. Łuk Jonatana nigdy się nie cofał, a miecz Saula nie wracał na próżno.  23. Saul i Jonatan, ukochani i przyjaciele za życia i w śmierci pozostali nierozłączni. Od orłów byli szybsi, od lwów mocniejsi.  24. O córki izraelskie! Płaczcie z powodu Saula, który ubierał was w ozdobne szkarłaty, który przypinał złote ozdoby do waszych szat.  25. Dlaczego zginęli bohaterowie pośród bitwy? Jonatan zabity na twoich wzgórzach.  26. Cierpię z twojego powodu, mój bracie, Jonatanie. Byłeś mi bardzo drogi. Twoja miłość była dla mnie cenniejsza niż miłość kobiet.  27. Dlaczego zginęli bohaterowie? Jak przepadł oręż wojenny? 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

BIBLIA EKUMENICZNA
To jest
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu
przekład ekumeniczny z języków oryginalnych.
Prawo autorskie © 2018, Towarzystwo Biblijne w Polsce. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Copyright © 2018 by Towarzystwo Biblijne w Polsce. All rights reserved.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org