Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza


Wprowadzenie

Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza z kluczem gramatycznym i kodami Stronga, przygotowany przez Krzysztofa Radzimskiego.

Legenda:

 1. Słowa Pana naszego Jezusa Chrystusa oznaczono kolorem czerwonym,
 2. Cytaty oznaczono czcionką wytłuszczoną i oznaczono przypisem przed lub na końcu cytowania,
 3. Jeżeli w słowie występuje tekst szary oznaczony nawiasami klamrowymi, to jest to tekst dodany w celu zrozumienia sensu użycia słowa (najczęściej przyimki),
 4. Jeżeli całe słowo lub grupa słów, również w tekscie greckim, jest oznaczona nawiasami klamrowymi, to tekst ten nie jest obecny we wszystkich manuskryptach lub jest wątpliwy i właśnie w ten sposób oznaczony jest w krytycznym wydaniu Nestle-Aland.

Źródła i pomoce:

W pracach nad przekładem wykorzystano poniższe pozycje:

 1. Przekład Grecki Nestle 1904 Greek New Testament z kodami Stronga,
 2. Analytic Septuagint z kodami Stronga i imieniem Bożym JHWH,
 3. Wielki Słownik Grecko-Polski Nowego Testamentu,
 4. Interlinearny Przekład Nowego Testamentu Textus Receptus Oblubienicy,
 5. Greek text (Westcott-Hort) with interlinear English by G.T. Emery,
 6. Grecko-Polski Nowy Testament wydanie interlinearne z kluczem gramatycznym Stronga i Popowskiego oraz pełną transliteracją greckiego tekstu oznaczany w przypisach skrótem PIV,
 7. Pięcioksiąg, Prorocy i Pisma - wydanie interlinearne z transliteracją oraz indeksem rdzeni,
 8. Przekład Nowego Testamentu Popowskiego i Wojciechowskiego,
 9. Septuaginta ks. prof. Remigiusza Popowskiego SDB,
 10. Przekład dosłowny Ewangelicznego Instytutu Biblijnego dr Piotra Zaremby,
 11. Biblia Pierwszego Kościoła ks. prof. zw. dr hab. Waldemara Chrostowskiego,
 12. Biblia Apologety - 12-liniowy interlinearny przekład SEPTUAGINTY grecko - polsko - angielski (LXX + BT4 + Brenton).

Cel:

Prymasowska Seria Biblijna, wydawana przez Oficynę Wydawniczą "VOCATIO" i Przekład Dosłowny Ewangelicznego Instytutu Biblijnego, to wspaniałe dzieła, które stały się inspiracją do stworzenia tego przekładu. Każdy, kto odkrył zalety czytania Pisma Świętego w oryginale, wie, jak cenne są to pozycje. Niestety koszt nabycia całej tej serii jest dla wielu przeszkodą nie do przejścia. Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza (podobnie jak Ewangeliczny Przekład Interlinearny Biblii - Oblubienica.eu) wychodzi tej potrzebie na przeciw, udostępniając tłumaczenie interlinearne z greki na język polski zupełnie za darmo. Przekład zaopatrzono w przypisy oraz odnośniki do cytowanych fragmentów.

Status tłumaczenia

Przekład zawiera tłumaczenie:
- Ewangelia Mateusza rozdziały od 1 do 9
- Ewangelia Jana rozdział 1
- II List Jana księga przetłumaczona w całości
- III List Jana księga przetłumaczona w całości
- List Judy księga przetłumaczona w całości


Prawa autorskie i szczegółowe informacje

NPI – Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
Copyright © 2021 Kościół Chrześcijan Baptystów w Nowym Dworze Mazowieckim. Released under the Creative Commons Attribution No Derivatives License 4.0.