Przekład Nowego Świata, 1997


Wprowadzenie

Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata (ang. New World Translation of the Holy Scriptures) – przekład Pisma Świętego dokonany przez Komitet Przekładu Biblii Nowego Świata Świadków Jehowy, przez nich wydawany i głównie przez nich rozpowszechniany. Przekładu dokonano bezpośrednio z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego na współczesny język angielski. Wydania w innych językach oparte są na przekładzie angielskim, z uwzględnieniem języków oryginału. Tytuł tego przekładu Biblii nawiązuje do wersetów z Księgi Izajasza 65:13, 17. Tekst ten widnieje na pierwszej stronie w następującym brzmieniu: „Tak mówi Wszechwładny Pan, Jehowa: ‚Oto (...) stwarzam nowe niebo i nową ziemię. Minione wydarzenia nie będą już przychodziły na myśl ani nie będzie się ich wspominać w sercu’”.

Przekład ten ukazał się do tej pory w nakładzie ponad 240 milionów egzemplarzy w przeszło 200 językach. W większości z tych języków opublikowano całe Pismo Święte, a w pozostałych: albo Nowy Testament pod nazwą „Chrześcijańskie Pisma Greckie”, albo poszczególne księgi w 18 językach migowych.

Uwaga od twórców tej strony: wyświetlany tekst jest przez nasze algorytmy automatycznie korygowany odnoście użycia imienia Bożego tj. w Starym Testamecie Imię Boże w formie Jehowa zamienioniono na Jahwe, nastomiast w Nowym Testamencie (w którym źródłowo imię to nie nie występuje, co przyznają zarówno wydawcy jak i wszyscy bibliści) zostało zamienione na Pan, ponieważ w wielu przypadkach cytaty ze ST, źródłowo odnoszone do Boga Jahwe, w NT dotyczą osoby Pana Jezusa.


Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Przekład Nowego Świata wykorzystywany przez Świadków Jehowy. Wersja z 1997 roku. Wydanie całej Biblii, zawierające tłumaczenie Pism Hebrajsko-Aramejskich (Starego Testamentu) oraz w niewielkim stopniu zrewidowaną wersję Chrześcijańskich Pism Greckich opublikowanych w roku 1994. Podstawa tłumaczenia Angielskie wydanie New World Translation
Prawo autorskie © 1997, Towarzystwo Biblijne i Traktatowe – Strażnica. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Copyright © 1997 by Watch Tower Bible and Tract Society. All rights reserved.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org