Nowy Testament Dosłowny EIB


Wprowadzenie

Biblia Ewangeliczna, Przekład dosłowny – protestancki przekład Pisma Świętego na współczesny język polski, jeden z dwóch dokonanych przez Ewangeliczny Instytut Biblijny. Charakteryzuje się zastosowaniem metafrazy czyli dosłownym oddaniem tekstu oryginalnego słowo po słowie co powoduje, że tekst jest niekiedy niezrozumiały dla osoby nieznającej pewnych aspektów kulturowych z czasów kiedy powstawał tekst oryginalny.

Uwaga od twórców tej strony: wyświetlany tekst jest przez nasze algorytmy automatycznie korygowany odnoście użycia imienia Bożego tj. w Starym Testamecie Imię Boże w formie JHWH lub PAN (pisane wielkimi literami) zamienioniono na JAHWE.


Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Polish Bible 2018 – Przekład dosłowny Nowego Przymierza Wydanie pierwsze 2018
Polish Bible © Ewangeliczny Instytut Biblijny, 2018 Polish — Polski

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org