Nowy Testament Popowski-Wojciechowski


Wprowadzenie

Polski tekst z Grecko-polskiego Nowego Testamentu – interlinearnego przekładu Nowego Testamentu, przygotowanego przez ks. prof. Remigiusza Popowskiego SDB oraz prof. Michała Wojciechowskiego.

Pierwsze wydanie ukazało się w 1994 nakładem Oficyny Wydawniczej „Vocatio”. Do dzisiaj ukazało się co najmniej 7 wydań przekładu.

Przypisy uzupełniające tekst zawierają głównie alternatywne tłumaczenia i komentarze filologiczne.

Według Janusza Frankowskiego przekład jest „najważniejszym i najbardziej zasadniczym przedsięwzięciem, jakie zostało podjęte na polskim gruncie w dziedzinie przybliżenia oryginalnego tekstu Nowego Testamentu możliwie najszerszym kręgom”.


Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Copyright Oficyna Wydawnicza „Vocatio”

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org