Biblia Ekumeniczna, 2018

Księga Barucha

Rozdział 1

WSTĘP HISTORYCZNY

1. Oto słowa księgi, które napisał w Babilonie Baruch, syn Neriasza, syna Maasejasza, syna Sedecjasza, syna Asadiasza, syna Chilkiasza,  2. w piątym roku, siódmego dnia miesiąca, po tym, jak Chaldejczycy zdobyli i zniszczyli ogniem Jeruzalem.  3. Baruch odczytał słowa tej księgi w obecności Jechoniasza, syna Jojakima, króla judzkiego, oraz w obecności całego ludu, który się zgromadził, aby posłuchać tej księgi,  4. w obecności możnych i synów królewskich, w obecności starszych i w obecności całego ludu – od małego do wielkiego – wszystkich, którzy mieszkają w Babilonie nad rzeką Sud.  5. Płakali oni, pościli i modlili się przed Panem.  6. Potem zebrali pieniądze, od każdego według jego możliwości,  7. i przesłali je do Jeruzalem, do kapłana Jojakima, syna Chilkiasza, syna Szalluma, i do innych kapłanów oraz do całego ludu, pozostającego z nim w Jeruzalem.  8. Wtedy też, dnia dziesiątego miesiąca Siwan, oddano Baruchowi srebrne naczynia Domu Pana, aby powróciły do ziemi judzkiej. Naczynia były wykonane dla Świątyni z polecenia Sedecjasza, syna Jozjasza, króla judzkiego, a zrabowano je ze świątyni  9. po tym, jak Nabuchodonozor, król babiloński, uprowadził z Jeruzalem Jechoniasza i przełożonych, jeńców, możnych i prosty lud i przywiódł ich do Babilonu.  10. I powiedzieli: Oto przysłaliśmy wam pieniądze. Kupcie za nie ofiary całopalne i przebłagalne, a także kadzidło. Przygotujcie też ofiary z pokarmów i ofiarujcie je na ołtarzu Pana, naszego Boga.  11. Módlcie się za życie Nabuchodonozora, króla babilońskiego, i za życie Baltazara, jego syna, aby żyli tak długo, jak długo będą istnieć niebiosa.  12. Nam zaś niech Pan da siłę i oświeci nasze oczy, abyśmy żyli pod opieką Nabuchodonozora, króla babilońskiego, i pod opieką jego syna Baltazara, służąc im przez długie latab i ciesząc się ich łaskawością.  13. Módlcie się także za nas do Pana, naszego Boga, ponieważ zgrzeszyliśmy przed Panem, naszym Bogiem, a zapalczywość Pana i Jego gniew jeszcze się nie odwróciły od nas do dnia dzisiejszego.  14. Odczytajcie tę księgę, którą wam przesyłamy, aby zabrzmiała w Domu Pana w dniu święta i w inne wyznaczone dni.  15. Będziecie mówić: Modlitwa pokutna Wyznanie grzechów Do Pana, naszego Boga, należy sprawiedliwość, a nasze oblicza pokrywają się wstydem. Dzisiaj wstyd ogarnia ludzi Judy i mieszkańców Jeruzalem,  16. a także naszych królów, książąt, naszych kapłanów, proroków, jak również naszych ojców.  17. Zgrzeszyliśmy bowiem przeciw Panu,  18. byliśmy nieposłuszni wobec Niego, nie słuchaliśmy głosu Pana, naszego Boga, by postępować zgodnie z przykazaniami, które nam dał.  19. Począwszy od dnia, kiedy Pan wyprowadził naszych ojców z ziemi egipskiej, aż do dnia dzisiejszego, byliśmy nieposłuszni wobec Pana, naszego Boga i nie chcieliśmy słuchać Jego głosu.  20. Dlatego aż do dziś przywarło do nas zło i przekleństwo, które Pan zapowiedział przez swego sługę Mojżesza w dniu, w którym wyprowadził naszych ojców z ziemi egipskiej, aby dać nam ziemię płynącą mlekiem i miodem.  21. Nie słuchaliśmy jednak głosu Pana, naszego Boga, przemawiającego przez proroków, których do nas posyłał.  22. Każdy z nas postępował według zamysłów swego złego serca, służyliśmy obcym bogom, czyniliśmy zło przed oczyma Pana, naszego Boga. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

BIBLIA EKUMENICZNA
To jest
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu
przekład ekumeniczny z języków oryginalnych.
Prawo autorskie © 2018, Towarzystwo Biblijne w Polsce. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Copyright © 2018 by Towarzystwo Biblijne w Polsce. All rights reserved.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org