Biblia Ekumeniczna, 2018

Księga Joela

Autor:
Joel.
Czas:
Niepewny: (1) za Joasza, 835-841 r. p. Chr.; (2) za Azariasza (Uzjasza), 792-740 r. p. Chr.; (3) po 586 r. p. Chr.
Miejsce:
Jerozolima.
Cel:
Wezwanie do opamiętania mogącego przywrócić powodzenie.
Temat:
Opamiętanie zmienia dzień grozy JAHWE w dzień Jego pomyślności.

Rozdział 1

1. Słowo JAHWE skierowane do Joela, syna Petuela. 

INWAZJA SZARAŃCZY I SUSZA

2. Słuchajcie tego, starcy, nadstawcie ucha, wszyscy mieszkańcy ziemi! Czy działo się tak za dni waszych albo za dni waszych ojców?  3. Powiedzcie o tym waszym synom, a wasi synowie swoim synom, a ich synowie następnym pokoleniom.  4. Co pozostało po szarańczy gazam, to pożarła szarańcza arbe, a co pozostało po szarańczy arbe, to zjadła szarańcza jelek, a co pozostało po szarańczy jelek, to pożarła szarańcza chasil.  5. Obudźcie się, pijacy, i płaczcie! Podnieście lament, wszyscy pijący wino, gdyż moszcz został odjęty od waszych ust.  6. Bo moją ziemię najechał lud potężny i niezliczony, jego kły są jak kły lwa, jego kły jak u lwicy.  7. Spustoszył moją winnicę, a moje drzewo figowe połamał, doszczętnie je odarł z kory i porzucił, tak że gałązki zbielały.  8. Jak dziewica przepasana worem, opłakuj męża swojej młodości.  9. Nie ma w domu JAHWE ofiary pokarmowej ani ofiary płynnej, okryli się żałobą kapłani, słudzy JAHWE.  10. Pole zostało spustoszone, ziemia okryła się żałobą, gdyż zniszczono zboże, wysechł moszcz, zwiędło drzewo oliwne.  11. Zawstydźcie się, rolnicy, narzekajcie wy, którzy uprawiacie winnice, z powodu braku pszenicy i jęczmienia, nie będzie żniw na polu.  12. Winorośl uschła, zwiędło drzewo figowe, drzewo granatu, palma i jabłoń, wszystkie drzewa polne pousychały. Ludzie przestali się radować. 

ZACHĘTA DO POSTU WOBEC ZBLIŻAJĄCEGO SIĘ DNIA JAHWE

13. Przepaszcie się i płaczcie, kapłani! Podnieście lament, słudzy ołtarza! Przyjdźcie i nocujcie w worach pokutnych, słudzy mojego Boga, bo nie ma w domu waszego Boga ofiary pokarmowej ani ofiary płynnej.  14. Ogłoście święty post, zwołajcie uroczyste zgromadzenie, zbierzcie starszyznę i wszystkich mieszkańców kraju w domu JAHWE, waszego Boga, i wołajcie do JAHWE. 
Bliski jest Dzień Pana
15. Biada! Co za dzień! Bliski jest Dzień JAHWE, nadchodzi jak spustoszenie od Wszechmogącego!  16. Czy na naszych oczach nie znikła żywność, a z domu naszego Boga radość i wesele?  17. Zgniły ziarna pod skibami, stodoły są puste, zburzono spichlerze, bo uschło zboże.  18. Jakże bydło ryczy, błąkają się stada wołów, bo nie ma dla nich pastwisk, giną również trzody owiec.  19. Do Ciebie, JAHWE, wołam, bo ogień pochłonął pastwiska na stepie i strawił wszystkie drzewa na polach.  20. Nawet dzikie zwierzęta wzdychają do Ciebie, gdyż wyschły strumienie wód, a ogień zniszczył stepowe pastwiska. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

BIBLIA EKUMENICZNA
To jest
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu
przekład ekumeniczny z języków oryginalnych.
Prawo autorskie © 2018, Towarzystwo Biblijne w Polsce. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Copyright © 2018 by Towarzystwo Biblijne w Polsce. All rights reserved.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org