Biblia Ekumeniczna, 2018

Księga Nahuma

Autor:
Nahum.
Czas:
Ok. 664-612 r. p. Chr.
Miejsce:
Ziemia Judy.
Cel:
Zapowiedź upadku Niniwy.
Temat:
Ukaranie Asyrii.

Rozdział 1

PAN JEST BOGIEM GROŹNYM A RÓWNOCZEŚNIE DOBRYM

1. Wyrocznia dotycząca Niniwy. Księga widzenia Nahuma z Elkosz. 
Pan jest Bogiem dobrym i groźnym
2Alef Pan jest Bogiem zazdrosnym i mściwym, Pan jest mściwy i okazuje gniew, Pan mści się na swoich wrogach i pała gniewem do swoich nieprzyjaciół.  3. JAHWE jest cierpliwy i potężny, Pan niczego nie puści bezkarnie. Bet Jego droga − w burzy i wichrze, a prochem pod Jego stopami są obłoki.  4Gimel Gromi morze i wysusza, i wszystkie rzeki wysychają. Dalet Więdnie Baszan i Karmel, więdnie kwiat Libanu.  5He Góry drżą przed Nim, a pagórki truchleją. Waw Podnosi się ziemia przed Jego obliczem, świat i wszyscy jego mieszkańcy.  6Zajin Kto się ostoi przed Jego gniewem i kto wytrzyma Jego zapalczywość? Chet Jego gniew wylewa się jak ogień, a skały rozpadają się przed Nim.  7Tet Pan jest dobry, wspiera w dniu niedoli. Jod On zna tych, którzy pokładają w Nim nadzieję.  8. Ześle wezbraną powódź, Kaf by dokonać zagłady, a swoich nieprzyjaciół będzie ścigał ciemnością. 

ORĘDZIE DO NINIWY I JUDY

9. Co zamyślacie przeciw PANU? On sprowadzi na was zagładę! Po raz drugi niedola nie nastanie!  10. Zostaną zniszczeni jak splątane ciernie, jak upojeni winem pijacy i jak całkowicie wyschnięte rżysko.  11. Z ciebie wyszedł ten, który obmyślił zło przeciw Panu i niegodziwie doradzał.  12. Tak mówi JAHWE: Chociaż są wspaniali i jakże liczni, zostaną jednak wycięci w pień i przeminą. Upokorzyłem cię, ale już więcej tego nie uczynię.  13. A teraz połamię jego jarzmo, które ciąży na tobie i rozerwę twoje więzy.  14. JAHWE wydał rozkaz przeciwko tobie: Nie będzie już więcej potomstwa, które nosiłoby twoje imię. Z domu twego boga usunę posągi i bożki, przygotuję ci grób, bo jesteś podły. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

BIBLIA EKUMENICZNA
To jest
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu
przekład ekumeniczny z języków oryginalnych.
Prawo autorskie © 2018, Towarzystwo Biblijne w Polsce. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Copyright © 2018 by Towarzystwo Biblijne w Polsce. All rights reserved.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org