Biblia Ekumeniczna, 2018

II List do Tesaloniczan

Autor:
Apostoł Paweł (mógł mieć wówczas 43 lata).
Czas:
Ok. 51 r. po Chr.
Miejsce:
Korynt.
Cel:
Wyjaśnienie niejasności związanych z powtórnym przyjściem Jezusa.
Temat:
Powtórne przyjście Pana Jezusa i codzienne życie wierzących.

Rozdział 1

ADRES I POZDROWIENIE

1. Paweł, Sylwan i Tymoteusz do Koś­cioła Tesaloniczan, który jest w Bogu, naszym Ojcu, i Panu Jezusie Chrystusie:  2. Łaska wam i pokój od Boga, naszego Ojca, i Pana Jezusa Chrystusa. 

DZIEŃ SĄDU

3. Powinniśmy dziękować Bogu zawsze za was, bracia. Jest to słuszne, bo wzrasta wasza wiara i pomnaża się pośród was wzajemna miłość,  4. tak że my sami w Kościołach Boga chlubimy się waszą wytrwałością i wiarą we wszystkich waszych prześladowaniach i uciskach, które znosicie.  5. Są one zapowiedzią sprawiedliwego sądu Boga, zmierzającego do uznania was za godnych Królestwa Boga, dla którego też cierpicie.  6. Jest bowiem sprawiedliwe u Boga odpłacać uciskiem tym, którzy was uciskają,  7. a wam uciskanym, i nam, dać ulgę, gdy Pan Jezus objawi się z nieba z aniołami Jego mocy  8. w płomieniach ognia i ukarze tych, którzy nie uznają Boga i nie są posłuszni Ewangelii naszego Pana Jezusa.  9. Karą dla nich będzie wieczna zagłada z dala od oblicza Pana i od chwały Jego mocy,  10. gdy przyjdzie w owym dniu, aby być uwielbiony w swoich świętych i podziwiany przez wszystkich, którzy uwierzyli. Uwierzyliście bowiem naszemu świadectwu.  11. Dlatego zawsze modlimy się za was, aby nasz Bóg uznał was za godnych swego powołania i z mocą wypełnił każde dobre pragnienie i dzieło wiary.  12. W ten sposób zostanie uwielbione imię naszego Pana Jezusa w was i wy w Nim, według łaski naszego Boga i Pana Jezusa Chrystusa. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

BIBLIA EKUMENICZNA
To jest
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu
przekład ekumeniczny z języków oryginalnych.
Prawo autorskie © 2018, Towarzystwo Biblijne w Polsce. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Copyright © 2018 by Towarzystwo Biblijne w Polsce. All rights reserved.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org