Interlinearna Biblia Hebrajsko-Polska

Księga Rodzaju

Autor:
Mojżesz, Jozue i inni autorzy lub redaktorzy mniejszych jednostek literackich na przestrzeni wieków (np. Rdz 36:31).
Czas:
(1) Opisywanych wydarzeń: sprzed 1876 r. p. Chr. tj. daty śmierci Józefa w Egipcie; (2) redakcji Księgi: mniejsze jednostki literackie mogły powstać w czasach Mojżesza, tj. w 2. poł. XV w. p. Chr. (Lb 33:2; Pwt 31:24).
Miejsce:
Obszary wędrówek i pobytu bohaterów ksiąg.
Cel:
Ukazanie początków świata, ludzkości, upadku, rozwoju relacji między człowiekiem a Bogiem oraz formowania się narodu wybranego od początków do jego osiedlenia się w Egipcie.
Temat:
Bóg Panem dziejów świata, człowieka, zbawienia i przymierza.

Rozdział 1

Parashah 1: B’resheet (In the beginning) 1:1–6:8

1. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemia.  2. A ziemia była bez formy, i nieważne, a ciemność była nad powierzchnią z głęboko. A Duch Boże przeniesiono na twarz wód.  3. A Bóg powiedział Niech będzie Światło: I stała się światłość.  4. I Bóg Piła światło, który to było dobre: i Bóg podzielony światło ciemności.  5. A Bóg nazywa światło Dzień, a ciemność nazwał Noc. I tak upłynął wieczór i rano była pierwsza dni.  6. A potem Bóg powiedział Niech powstanie sklepienie w środku wód, i niech oddzieli wód z wód.  7. A Bóg się firmament i podzielony wód, które były] pod firmament z wód, które były powyżej firmament: i tak było.  8. I Bóg nazywa firmament Niebo. I tak upłynął wieczór i rano były sekundy dni.  9. A Bóg powiedział Niech wody w niebie zbiorą się razem do jedna miejsce i niech suchy ziemia wydają i tak było.  10. I Bóg nazywa suchy ziemia Ziemia, a zbiorowisko wód nazywany on Seas: i Bóg Piła że to było dobre.  11. I Bóg powiedział Niechaj ziemia przyniesie Trawy, zioło nasiona i owoce drzewo owoce po jego rodzaju, którego Nasiona jest sama w sobie, na ziemi: i było.  12. I ziemia wyprowadzeni trawa, a zioło nasiona po jego rodzaju i drzewo plonowanie owoce, których materiał siewny była sama w sobie, po swoim rodzaju: i Bóg Piła, że to dobry.  13. I tak upłynął wieczór i rano były trzeci dni.  14. I Bóg powiedział Niech się stanie światło w firmamencie w niebie podzielić dni w nocy , a niech będą na znaki, aby wyznaczały pory roku, a przez kilka dni, a rok:  15. i niech będą za światła w firmamencie w niebie, aby dawać światło na ziemi: i tak było.  16. I Bóg się dwa wielki światła; większy światło rządzić dni i mniej światło rządzić noc: uczynił gwiazdy również.  17. I Bóg ustaw je na sklepieniu w niebie, aby dawać światło na ziemi  18. oraz orzekania w ciągu dnia i nocą i podzielić lekkie z ciemności: i Bóg zobaczyłem że to było dobre.  19. I tak upłynął wieczór i rano była czwarta dni.  20. I Bóg powiedział Niech wody przyniesie obficie istota porusza, kto ma życie, a ptactwo które mogą latać powyżej ziemia w otwartym firmament nieba.  21. I Bóg stworzył wielki wieloryby, a każda żywa stwór, które poruszają, których wody wyprowadzeni obficie, po ich rodzaju, a każdy skrzydlaty ptactwo po jego rodzaju: i Bóg Piła, że to dobry .  22. I Bóg błogosławiony im, mówiąc: Bądźcie płodni i pomnożyć i wypełnić wody w morzach, a ptactwo niechaj w ziemi.  23. I tak upłynął wieczór i rano były piątym dni.  24. I Bóg powiedział Niechaj ziemia przyniesie żywy stwór po jego rodzaju, bydło i pełzanie rzeczy i bestia z ziemi po jego rodzaju: i tak było.  25. I Bóg się Bestia z ziemi po jego rodzaju, a bydło po ich rodzaju, a każda rzecz, która creepeth na ziemi po jego rodzaju: i Bóg Piła, że to dobry.  26. I Bóg powiedział Uczyńmy człowiek w nasz wizerunek, podobnego Nam: i niech panuje nad rybami w morzu, i nad ptactwem w powietrzu, i nad bydłem, i nad całą ziemią, i nad wszelkim pełzającą rzeczą, które creepeth na ziemi.  27. Tak więc Bóg stworzył człowiek na swój obraz, na obraz Boże stworzył on go, mężczyzna i kobiet niewiastę.  28. I Bóg błogosławiony im i Boga powiedział do nich: Bądźcie płodni i pomnożyć i uzupełnić ziemia, i czyńcie ją sobie poddaną: abyście panowali nad rybami w morzu, i nad ptactwem z powietrza, i nad wszelkim żywym rzeczy, które poruszają na ziemi.  29. I Bóg powiedział Oto, dałem Ci co zioło łożysko nasiona, który jest na twarz całej ziemi, a każde drzewo, w którym jest owoc z drzewa nasiona, do was, że będą być w przypadku mięsa.  30. A dla wszelkiego zwierzęcia z ziemi, a do każdego ptactwa w powietrzu, a do każdej rzeczy, która creepeth na ziemi, w którym istnieje jest życie, dałem każdy zielony zioło na mięso: i tak było.  31. I Bóg Piła każda rzecz, że uczynił, a oto było bardzo dobry. I tak upłynął wieczór i rano były szósty dni. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Biblia Apologety autorstwa Cezarego Podolskiego.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org