Interlinearna Biblia Hebrajsko-Polska

I Księga Królewska

Autor:
Autorzy i redaktorzy, kapłani i Lewici, związani z redakcją Księgi Powtórzonego Prawa. Tradycja żydowska wskazuje Jeremiasza.
Czas:
(1) Opisywanych wydarzeń: 971-853 r. p. Chr., tj. od śmierci Dawida do Jehorama i Achazjasza; (2) redakcji Księgi: okres Jozjasza (640-609 r. p. Chr.), Niewoli Babilońskiej (605-539 r. p. Chr.) lub perski (539-330 r. p. Chr.).
Miejsce:
Ziemia Izraela i Judy.
Cel:
Ukazanie narodowych skutków niewierności Bogu.
Temat:
Bóg konsekwentny w swoim planie zbawienia.

Rozdział 1

1. Teraz król David był stary i strachem w latach, a obejmowały one mu ubrania, ale gat żadnego ciepła.  2. Dlatego słudzy powiedział do niego, niech będzie szukał na mój panie Król młody Virgin: i niech ją stać przed Król i niech pielęgnują go i pozwólcie jej kłamstwo w twoim łonie, że panie Król może się ciepło.  3. Więc starali do sprawiedliwego damsel w całym wszystkich granicach Izraela i znalazł Abiszag w Szunemitkę i przyniósł ją do króla.  4. A panienka bardzo fair i cenionych król i służył do niego, lecz król wiedział jej nie.  5. Wtedy Adoniasz syn Chaggity wywyższony sam, mówiąc:, będę królem i przygotował go rydwany oraz jeźdźcy, a pięćdziesiąt ludzie do uruchomienia przed go.  6. A jego ojciec nie podobała go w każdej chwili mówiąc Dlaczego uczyniłeś tak? i on również był bardzo ładny człowiek, a jego matka urodziła go po Absalom.  7. I on przyznaje syn Serui, a wraz z Abiatara ksiądz: i po Adoniasz pomógł go.  8. Lecz Sadok ksiądz, Benajasz syn Jojady, a Nathan prorok i Szimei i Rei , a mocarze, który należał do Dawida, nie byli z Adoniasza.  9. Potem Adoniasz zabił owce i woły i tłuszczu bydło przez kamień z Zoheleth, który jest Enrogel i nazwał wszyscy jego bracia królewscy synowie, a wszyscy ludzie Judy królewscy słudzy:  10. Ale Nathan prorok, Benajasz, a mocarze i Salomon jego brat, nazwał nie .  11. Przeto Nathan mówił do Batszeby mama Salomona, mówiąc: Czy ty nie słyszałeś, że Adoniasza syn Chaggity doth panowanie i David nasz pan wie nie?  12. Teraz więc przyszedł, pozwól mi, proszę, niech ci da rady, abyś Zapisz twoje własne życie oraz życie syna twego Salomon.  13. Idź i udaj się w do króla David i powiedzieć do niego nie któryś ty, panie O król, przysięgam odmienną służebnica twoja, mówiąc Z pewnością Salomon twój syn, będzie królował po mnie, a on będzie siedział na moim tronie? Dlaczego więc doth Adoniasz panowanie?  14. Oto, a ty jeszcze talkest tam król, ja też przyjdzie w po ciebie i potwierdź słowa twe.  15. i Batszeba poszedł w do króla do komory a król Stare i Abiszag Szunemitka służyli do króla.  16. i Batszeba pochylone hołd, a nie do króla. A król powiedział Co ty chciałeś?  17. A ona rzekła: do niego: Panie, ty swarest przez Pana, Bóg twój, do służebnicy twojej, mówiąc: Zaprawdę Salomon twój syn, będzie królował po mnie, a on będzie siedział na moim tronie.  18. A teraz oto Adoniasz króluje, a teraz, panie Król, ty wiesz nie:  19. A on bowiem zabity woły i tłuszczu bydło i owca w obfitości, a kto ma nazywany wszyscy synowie króla i Abiatar ksiądz, a Joab kapitan gospodarza: ale Salomon sługa twój Czyż nie nazwał .  20. A ty, panie, królu, oczy z całego Izraela na ciebie, abyś powiedzieć im, kto ma siedzieć na tronie pana mego Król po go.  21. W przeciwnym razie będzie ona nadejdzie, kiedy panie king powinni spać ze swymi przodkami, że ja i mój syn Solomon jest wliczany przestępców.  22. A oto, podczas gdy ona jeszcze rozmawiał z królem, Nathan prorok również przyszedł w.  23. A oni powiedzieli król, mówiąc Oto Nathan prorok. A gdy przyszedł w przed Król, ukłonił sam przed królem twarzą do ziemi.  24. Natan powiedział Mój panie, królu Czy ty powiedział, Adoniasz będzie rządził po mnie, a on będzie siedział na moim tronie?  25. On jest zszedł Z tym dniem, a kto ma zabity woły i tłuszczu bydło i owca w obfitości i kto ma nazywany wszystko króla synowie, dowódcy gospodarza i Abiatar ksiądz, a oto oni jedzą i pić przed niego i powiedzieć Bóg save król Adoniasz.  26. Lecz ja, nawet ja twój sługa, a Sadok ksiądz, Benajasz syn Jojady, a sługa twój Salomon Czyż nie nazwał.  27. Czy to coś done przez mojego pana Król, a ty nie hast pokazał to twemu słudze, którzy powinni siedzieć na tronie pana mego Król po go?  28. Wtedy król David i powiedział, Call ja Batszeba. A ona przyszła do króla obecność, i stanął przed Król.  29. A król przysiągł, i powiedział:, jak Pan żyje ,, kto ma wykupione dusza moja out wszystkich niebezpieczeństwie  30. Nawet jak przysiągł do ciebie przez Pana Bóg Izraela, mówiąc: Z pewnością Salomon syn twój, będzie królował po mnie, a on będzie siedział na moim tronie zamiast mnie, i tak będę na pewno zrobić to dni.  31. Wtedy Batszeba pochylone z twarzy do ziemi, a nie cześć do króla, i powiedział Niech pan mój Król David live na zawsze.  32. A król David powiedział, Call ja Sadok ksiądz, a Nathan prorok, Benajasz syn Jojady. I przyszli przed Król.  33. król powiedział również, do nich: Weźcie z sobą sługi waszego Pana i spowodować Salomon mój syn na jeździć na mego muła i go pognębić do Gichonu:  34. I niech Sadok ksiądz i Nathan prorok namaścisz mu tam król przez Izrael: i cios wy z trąby i powiedzieć Bóg Zapisz król Salomon.  35. Wtedy będziecie wymyślić po niego, że może on pochodzić i siedzieć na moim tronie, bo on będzie królem zamiast mnie: i mam wyznaczony żeby był władca przez Izrael i nad Judą.  36. Benajasz syn Jojady odpowiedział król, i powiedział Amen: Pan Bóg z moim panem Król powiedzieć tak samo.  37. Jak Pan zostalo z mojego pana Król, tak się on z Salomon i sprawdź, jego tron ​​ większe8.762 niż na tronie pana mego Król David.  38. Sadok kapłan, a Nathan prorok, Benajasz syn Jojady, a Keretyci i Peletytami , zszedł, a spowodowane Salomon jeździć na króla Dawida muł i przyniósł nim do Gichon.  39. A Sadok ksiądz róg oleju z tabernakulum i namaścił Salomon. I wiał trąbka, a wszyscy ludzie powiedział God Save król Salomon.  40. A cały lud wpadł po niego, a ludzie rurami z rur, i radował z wielką radość, tak że ziemia czynsz z dźwiękiem z nich.  41. I Adoniasz i wszyscy goście, który był z nim słyszał go jak uczynili kres jedzenia. A gdy Joab słyszał dźwięk z trąby, powiedział Dlatego jest to hałas z miasta będąc w wrzawa?  42. A gdy on jeszcze mówił: Oto, Jonathan syn Abiatara ksiądz przyszedł i Adoniasz powiedział do niego: Przyjdź w; boś ty dzielni man i wyprowadzasz dobre wieści.  43. Jonatan odpowiedział i powiedział: do Adoniasz: Zaprawdę, nasz pan Król David uczynił Salomon król.  44. A król z nim Sadok ksiądz, a Nathan prorok, Benajasz syn Jojady, a Keretyci i Peletytami, a oni spowodowali, żeby jeździć na króla muł:  45. A Sadok ksiądz i Nathan prorok namascilem królem w Gichonu: i one pochodzić stamtąd radując, tak że miasto zadzwonił ponownie. To jest hałas, które słyszeliście.  46. A także Salomon siedzi na tronie królestwa.  47. a ponadto króla słudzy przyszedł błogosławić nasz Pan Król David, mówiąc: Bóg make nazwę Salomona lepsze niż Twoje imię i sprawdź, jego tron ​​ większe niż twój Tron. A król pochylone sam na łóżku.  48. A także co powiedział król, Błogosławiony być Pan Bóg Izraela, który dał jeden siedzieć na moim tronie ten dzień, moje oczy nawet widząc to.  49. A wszyscy goście, które były z Adoniasz bali, i wstali i poszedł Każdy mężczyzna Jego droga.  50. I Adoniasz obawiali ponieważ Salomona i powstał i poszedł i złapał na rogi ołtarza.  51. I oznajmiono Salomon, mówiąc: Oto Adoniasz boi król Salomon: do oto on bowiem złapał na rogi ołtarza, mówiąc: Niech król Salomon odmienną mnie do dni, że nie zabije jego sługa mieczem.  52. A Salomon powiedział8.799, jeśli będzie on ukazać się godny mężczyzna, nie, nie włosy z niego spaść do ziemi : ale czy niegodziwość powinien znaleźć w nim umrze.  53. Tak więc król Salomon wysłane i przywieźli go od ołtarza. I przyszedł i skłonił sam się król Salomon: i Salomon powiedział do niego, Go do twojego domu. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Biblia Apologety autorstwa Cezarego Podolskiego.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org