Nowy Testament z Perspektywy Żydowskiej

Ewangelia Mateusza

Rozdział 11

1. Kiedy Jeszua skończył nauczać dwunastu talmidim, poszedł stamtąd nauczać i głosić w okolicznych miastach.  2. Tymczasem Jochanan Zanurzyciel, którego uwięziono, usłyszał, co czyni Mesjasz, wysłał więc do Niego swoich talmidim z wiadomością,  3. pytając: "Czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też powinniśmy wyczekiwać kogoś innego?".  4. Jeszua odrzekł: "Idźcie i powiedzcie Jochananowi, co słyszycie i widzicie:  5. ślepi odzyskują wzrok, chromi chodzą, ludzie z cara'atem są oczyszczani, głusi słyszą, umarli są wskrzeszani, Dobra Nowina jest głoszona ubogim -  6. a jakże błogosławiony jest ten, kto się mną nie zgorszy!".  7. Kiedy odchodzili, Jeszua zaczął mówić tłumom o Jochananie: "Co wyszliście oglądać na pustyni? Trzciny kołyszące się na wietrze?  8. Nie? Więc co wyszliście oglądać? Kogoś dobrze ubranego? Dobrze ubrani przebywają w królewskich pałacach.  9. Nu, dlaczego wyszliście? Aby ujrzeć proroka! Otóż to! I mówię wam, jest on kimś więcej niż prorokiem.  10. To ten, o którym Tanach mówi: "Oto posyłam przed Tobą mojego posłańca, on przygotuje Ci drogę".  11. Zaiste! I mówię wam, że wśród tych, którzy narodzili się z kobiet, nie powstał nikt większy niż Jochanan Zanurzyciel! A przecież nawet najmniejszy w Królestwie Niebieskim jest większy niż on!  12. Od czasu Jochanana Zanurzyciela aż dotąd Królestwo Niebieskie cierpi gwałt, owszem, gwałtownicy próbują je porwać.  13. Bo wszyscy prorocy i Tora prorokowali aż do Jochanana.  14. W rzeczy samej, jeśli jesteście gotowi to przyjąć, jest on Elijahu, którego przyjście zapowiadano.  15. Jeśli macie uszy, to słuchajcie!  16. "Ach, do czego mam porównać to pokolenie? Jest jak dzieci siedzące na rynku, które wołają do siebie:  17. "Graliśmy wesoło, ale nie tańczyliście! Graliśmy smutno, ale nie płakaliście!".  18. Bo przyszedł Jochanan, pościł, nie pił, i mówią: "Ma demona".  19. Przyszedł Syn Człowieczy, je swobodnie, pije wino, i mówią: "Aha! Żarłok i pijak! Przyjaciel celników i grzeszników!". Otóż mądrość przejawia się w czynach, jakie rodzi".  20. Wtedy Jeszua zaczął ganić miasta, w których dokonał większości swych cudów, gdyż ich mieszkańcy nie odwrócili się od swych grzechów ku Bogu.  21. "Biada ci, Korazin! Biada ci, Beit-Caido! Bo gdyby cudów u was dokonanych dokonać w Cor i Cidon, już dawno przyoblekłyby się one w wór pokutny i popiół, na znak zmiany swego postępowania.  22. Ale mówię wam, znośniej będzie w Dzień Sądu dla Cor i Cidon niż dla was!  23. A ty, K'far-Nachum, czy będziesz wywyższone do nieba? Nie, będziesz ściągnięte do Sz'olu! Bo gdyby cuda uczynione u ciebie uczynić w S'dom, po dziś dzień by ono istniało.  24. Lecz mówię wam, że w Dzień Sądu znośniej będzie ziemi s'domskiej niż tobie!".  25. Wtedy to Jeszua powiedział: "Dziękuję Ci, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że ukryłeś te rzeczy przed błyskotliwymi i wykształconymi, a objawiłeś je prostym ludziom.  26. Tak, Ojcze, dziękuję Ci, że tak Ci się właśnie spodobało.  27. Mój Ojciec przekazał wszystko mnie. Doprawdy, nikt w pełni nie zna Syna, tylko Ojciec, i nikt w pełni nie zna Ojca, tylko Syn oraz ci, którym Syn zechce Go objawić.  28. Przyjdźcie do mnie, wszyscy, którzy się mozolicie i jesteście obciążeni, a dam wam wytchnienie.  29. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem łagodny i pokorny w sercu, a znajdziecie odpoczynek dla waszych dusz.  30. Bo moje jarzmo jest nieuciążliwe, a moje brzemię lekkie". 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org